Colofon

Deze website is een uitgave van Twence Holding B.V.

Deze site is auteursrechtelijk beschermd, zoals weergegeven in onderstaande copyright statement.

Copyright statement
Auteursrechten ©Twence Holding B.V. 2014

Alle teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties die horen tot de huisstijl van Twence Holding B.V. zijn beschermd onder het internationale auteursrecht.

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Twence Holding B.V. c.q. de betreffende auteurs en/of fotografen.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Twence Holding B.V. op geen enkele wijze toegestaan om deze auteursrechtelijke werken te scannen, in meervoud te printen, te kopiëren, op andere wijze te dupliceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te vertalen, te verhuren, te archiveren, rubriceren of indexeren, uit te lenen, of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, publiekelijk voor te dragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook. Het overnemen van informatie uit deze site ten behoeve van werkstukken en/of spreekbeurten voor scholieren en studenten is toegestaan.

Handhaving
Twence Holding B.V. , dan wel de rechthebbende leverancier van de betreffende informatie en/of illustraties kan tegen elke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten overgaan tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging overgaan.

Framing (van onderdelen) van de site is niet toegestaan.