Zonnepark Tienbunderweg

Twence ontwikkelt een vier hectare groot zonnepark binnen de hekken van het eigen terrein op de grens van Enschede en Hengelo. Met dit zonnepark kunnen we jaarlijks voor ongeveer 1000 huishoudens duurzame elektriciteit produceren.

In maart 2016 verleende de Provincie ons de omgevingsvergunning voor deze nieuwe activiteit. Eind juni ontvingen we bericht dat de aangevraagde SDE+-subsidie voor de eerste fase van het zonnepark is toegezegd. Daarna is de aanbesteding voor de aanleg van het zonnepark gestart. Deze is gewonnen door SolarCentury uit Helmond, een bedrijf dat wereldwijd zonneparken bouwt.

Op 10 februari 2017 ging formeel de eerste schop in de grond voor de aanleg van de eerste fase.

In een periode van twee maanden tijd zullen 4.720 panelen met een totaal vermogen van 1,3 MW worden geplaatst. Dit is voldoende voor ongeveer 400 huishoudens.

De panelen van ongeveer 1,65 x 1 meter groot worden in zuidopstelling geplaatst, met twee panelen boven elkaar en meerdere panelen in rijen naast elkaar. Het hoogste punt van de panelen ligt circa 2,4 meter boven het maaiveld, het laagste punt 1,20 meter. Op deze wijze is onderhoud van het terrein door natuurlijke begrazing –door bijvoorbeeld schapen- mogelijk.

Voor het plaatsen van de zonnepanelen zijn op de geplande locatie weinig aanpassingen aan de ondergrond nodig. Een grootverbruikersaansluiting is bij Twence al aanwezig. De opgewekte elektriciteit kan, na het aanleggen van een leiding, eenvoudig worden ingevoed in het gesloten distributienetwerk van Twence en van daaruit via het openbare net worden verspreid.

Vanaf mei 2017 kunnen particulieren en bedrijven via een energieleverancier de 100% groene energie van dit zonnepark van Twence afnemen.

We verwachten de eerste fase van het zonnepark in mei in gebruik te kunnen nemen. In de loop van 2017 zal duidelijk worden wanneer met de bouw van de tweede fase kan worden gestart.

Het project past binnen ons streven meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

 

Lees meer

Meer zon voor Twente

We willen onze duurzame energieproductie uitbreiden met meer zonneparken.
Voor twee andere terreinen, die geschikt zijn voor de ontwikkeling van zonneparken, onderzoeken we nu de mogelijkheden en haalbaarheid.

De eerste locatie die voor ontwikkeling als zonnepark in aanmerking komt ligt langs de A35 op Boeldershoek–West, aan de rand van de gemeente Enschede. Dit terrein is zo’n 34 voetbalvelden groot, waarmee er ruimte is voor productie van zonne-energie voor ongeveer 4.500 huishoudens.

De tweede locatie is de voormalige stortplaats ’t Rikkerink. Deze wordt de komende jaren voorzien van een bovenafdichting, die geschikt is om er zonnepanelen op te plaatsen.

Wanneer alles volgens plan verloopt, leveren de parken (inclusief zonnepark Tienbunderweg)  in 2020 samen voor bijna 10.000 huishoudens elektriciteit.

Lees meer

Afdichten 't Rikkerink

Twence bereidt een project voor om de bovenzijde van de oude stortplaats ’t Rikkerink af te dichten. Daarmee wil Twence er voor zorgen dat de grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval vervuild hemelwater. Zo kan deze verontreiniging op den duur verdwijnen. De afdeklaag wordt zo aangebracht, dat er in de toekomst eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. De mogelijkheden voor de aanleg van een zonnepark onderzoeken we.

Onder de stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het -met vooral zouten- vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wenselijk dat deze op termijn verdwijnt.

Door de bovenzijde van de stortplaats met een vaste betonachtige afdeklaag af te dichten, is deze sanering mogelijk. Tegelijkertijd maakt zo’n stevige laag het mogelijk om relatief eenvoudig zonnepanelen te plaatsen. Twence heeft het voornemen om voor het afdekken gebruik te maken van secundaire bouwstoffen, dat zijn bouwstoffen die gemaakt zijn uit gerecyclede materialen. Zo werkt Twence, in goed overleg met omwonenden, gemeente, waterschap en provincie,  aan een oplossing die in alle aspecten duurzaam is.

Bij de oprichting van Twence hebben de gezamenlijke Twentse gemeenten het beheer van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink overgedragen aan Twence.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden.

Lees meer