Zonnestroom uit het groene hart van Overijssel

Het Twence-zonnepark produceert zonnestroom dat afgenomen kan worden via energieleverancier Qurrent. Wil je een offerte ontvangen voor groene stroom uit Twente, klik dan hier.

Twence is de grootste producent van groene energie in Overijssel. Naast de duurzame energiebronnen, stoom en warmte produceert Twence ook zonnestroom. Wij zijn ervan overtuigd dat energie uit hernieuwbare bronnen, de energie van de toekomst is. Daarom hebben we nu een zonnepark voor 400 huishoudens gebouwd, maar willen wij in 2020 zonnestroom voor 10.000 huishoudens produceren.

Qurrent
De 100% groene stroom wordt geproduceerd door Twence en geleverd door Qurrent. Qurrent is een energiecoöperatie die uitsluiten groene energie levert en mee denkt over hoe energie bespaard kan worden. Ook streeft Qurrent niet naar maximale winst en wordt de groene energie tegen inkoopprijs geleverd en dat scheelt. Bovendien gaat een deel van je maandbedrag naar het onderhoud en verdere ontwikkeling van het zonnepark.

Realisatie eerste zonnepark in Twente
Twence heeft het vier hectare grote zonnepark Tienbunderweg binnen de hekken van het eigen terrein op de grens van Enschede en Hengelo gerealiseerd. 

In maart 2016 verleende de Provincie de omgevingsvergunning voor deze nieuwe activiteit. Eind juni ontvingen we bericht dat de aangevraagde SDE+-subsidie voor de eerste fase van het zonnepark is toegezegd. Daarna is de aanbesteding voor de aanleg van het zonnepark gestart. Deze is gewonnen door SolarCentury uit Helmond, een bedrijf dat wereldwijd zonneparken bouwt.

In een periode van twee maanden tijd zijn 4.720 panelen met een totaal vermogen van 1,3 MW worden geplaatst. 

De panelen van ongeveer 1,65 x 1 meter groot zijn in zuidopstelling geplaatst, met twee panelen boven elkaar en meerdere panelen in rijen naast elkaar. Het hoogste punt van de panelen ligt circa 2,4 meter boven het maaiveld, het laagste punt 1,20 meter. Op deze wijze is onderhoud van het terrein door natuurlijke begrazing –door bijvoorbeeld schapen- mogelijk.

Lees meer

Meer zon voor Twente

We willen onze duurzame energieproductie uitbreiden met meer zonneparken.
Voor twee andere terreinen, die geschikt zijn voor de ontwikkeling van zonneparken, onderzoeken we nu de mogelijkheden en haalbaarheid.

De eerste locatie die voor ontwikkeling als zonnepark in aanmerking komt ligt langs de A35 op Boeldershoek–West, aan de rand van de gemeente Enschede. Dit terrein is zo’n 34 voetbalvelden groot, waarmee er ruimte is voor productie van zonne-energie voor ongeveer 4.500 huishoudens.

De tweede locatie is de voormalige stortplaats ’t Rikkerink. Deze wordt de komende jaren voorzien van een bovenafdichting, die geschikt is om er zonnepanelen op te plaatsen.

Wanneer alles volgens plan verloopt, leveren de parken (inclusief zonnepark Tienbunderweg)  in 2020 samen voor bijna 10.000 huishoudens elektriciteit.

Lees meer

Afdichten 't Rikkerink

Twence bereidt een project voor om de bovenzijde van de oude stortplaats ’t Rikkerink af te dichten. Daarmee wil Twence er voor zorgen dat de grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval vervuild hemelwater. Zo kan deze verontreiniging op den duur verdwijnen. De afdeklaag wordt zo aangebracht, dat er in de toekomst eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. De mogelijkheden voor de aanleg van een zonnepark onderzoeken we.

Onder de stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het -met vooral zouten- vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wenselijk dat deze op termijn verdwijnt.

Door de bovenzijde van de stortplaats met een vaste betonachtige afdeklaag af te dichten, is deze sanering mogelijk. Tegelijkertijd maakt zo’n stevige laag het mogelijk om relatief eenvoudig zonnepanelen te plaatsen. Twence heeft het voornemen om voor het afdekken gebruik te maken van secundaire bouwstoffen, dat zijn bouwstoffen die gemaakt zijn uit gerecyclede materialen. Zo werkt Twence, in goed overleg met omwonenden, gemeente, waterschap en provincie,  aan een oplossing die in alle aspecten duurzaam is.

Bij de oprichting van Twence hebben de gezamenlijke Twentse gemeenten het beheer van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink overgedragen aan Twence.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden.

Lees meer