Twence voldoet aan Duitse eisen

16-jul-2017
Dekra Certification B.V. heeft Twence een formele verklaring verstrekt, waarmee Twence kan aantonen dat het voldoet aan de eisen uit het Duitse certificaat Entsorgungsfachbetrieb.

Forse besparing door duurzaam vervoer afval

12-jul-2017
Duurzaam transport klinkt niet alleen mooi, het levert ook harde resultaten op. In drie jaar tijd hebben Twence, Leemans Groep en Seneca zeer goede resultaten behaald op het transport van afval uit het Verenigd Koninkrijk. Door slim transport van ...

Inloopavond Zon ’t Rikkerink goed bezocht

29-jun-2017
Dinsdag 27 juni gingen we met omwonenden van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink (Hof van Twente) en met andere geïnteresseerden in gesprek over de geplande aanleg van een zonnepark. Tijdens een goed bezochte inloopavond in Delden hoorden we ...

Qurrent levert Twence-zonnestroom

21-jun-2017
De 100% groene stroom die Twence produceert kan nu afgenomen worden via energieleverancier Qurrent. Qurrent is een energiecoöperatie die uitsluitend groene energie levert en meedenkt over hoe energie bespaard kan worden. Ook streeft Qurrent niet ...

Branchebrede samenwerking in pilot verduurzamen logistiek proces

19-jun-2017
Twence, Leemans Waste Centre en Van Gansewinkel, onderdeel van de nieuwe afvalrecycler Renewi, zijn deze maand gestart met een pilot gericht op een nieuw logistiek proces voor bedrijfsafval. Gedurende de pilot worden High Cube containers (de ...

Middelgrote brand bij Twence

15-jun-2017
Donderdag 15 juni omstreeks 21.00 uur is er brand uitgebroken bij Twence, locatie Boeldershoek, in een voorziening buiten op het terrein voor tijdelijke opslag van restafval. Door het snelle en adequate optreden van de brandweer was de brand om ...

SDE+ subsidie voor mestverwaarding toegekend

7-jun-2017
Donderdag 1 juni heeft Twence SDE+ subsidie voor mestverwaarding op Elhorst-Vloedbelt toegekend gekregen. SDE+ subsidie wordt verstrekt aan duurzame energievoorzieningen. Deze voorzieningen dragen bij aan een beter milieu, minder afhankelijkheid ...

Opnieuw vier oehoe’s geboren op terrein Twence

22-mei-2017
Voor het vierde jaar op rij zullen binnenkort jonge oehoe’s uitvliegen. De oehoe is een beschermde diersoort, die in Nederland maar op weinig plekken voorkomt. Het is daarom heel bijzonder dat er bij ons op het terrein oehoes broeden. Net als in ...

Twence steunt duurzame innovatie bij Solar Boat Twente

18-mei-2017
Een gemotiveerd studententeam aan de Universiteit Twente houdt zich bezig met het verwezenlijken van hun droom: het ontwerpen en bouwen van een innovatieve boot aangedreven door zonne-energie. Hun model is op donderdag 18 mei gepresenteerd aan ...

Twence levert eerste zonne-energie

1-mei-2017
Maandag 1 mei 2017 was het een historische dag: we leveren voor het eerst zonne-energie! De eerste fase van Zonnepark Tienbunderweg (1,3 MW, 4720 panelen) is in de loop van de dag aangesloten op het Enexis netwerk. Hiermee zetten we een nieuwe ...

Mooi resultaat Twence in 2016

21-apr-2017
In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2016 een positief netto resultaat geboekt van ruim € 12,1 miljoen. De netto-omzet van ruim € 107 miljoen bestaat ...

Twence blijft in handen van publieke aandeelhouders

20-apr-2017
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 is besloten dat Twence in publieke handen blijft. Ook ondersteunt een grote meerderheid van de aandeelhouders het mogelijke aandeelhouderschap van de Stadt Münster. De directie ...

Bodemas als funderingsmateriaal

9-apr-2017
Bodemassen uit de afvalenergiecentrale van Twence vormen de fundatie van de nieuwe weg naar het spoorviaduct bij Deurningen. Dit is het eerste grootschalige project in Twente waar circa 100.000 ton bodemas, restproduct na energieopwekking uit ...

Operators Grolsch nemen een kijkje bij Twence

30-mrt-2017
Op donderdag 30 maart zijn 6 procesoperators van Grolsch bij Twence op bezoek geweest. Doel: leren van en kennis uitwisselen met elkaar.

Gratis compost voor inwoners van Twente

13-mrt-2017
Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden ...

Van bodemas naar betonklinkers

1-mrt-2017
Wil je weten hoe de bodemas, die vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers? RTVOost heeft hier een item aan gewijd in Overijssel Vandaag, 2 maart 2017.

Themabijeenkomst aandeelhouderschap

16-feb-2017
Op 16 februari jl. vond een informatieve en beeldvormende avond plaats voor raadsleden van onze aandeelhoudende gemeenten over de mogelijke toetreding van Münster als aandeelhouder van Twence in relatie met de aandeelhoudersstrategie.

Groen stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente

2-feb-2017
Op 3 februari is door Koninklijke Grolsch, Apollo Vredestein en Twence een intentieverklaring ondertekend voor een onderzoek naar een stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente. In de haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van ...

Eerste betonklinkers uit grondstoffen van Twence

31-jan-2017
Vandaag zijn de eerste betonklinkers op basis van bodemassen van Twence geproduceerd. Voor Twence is dit de eerste keer dat haar bodemas, dat vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers. ...

Inloopavond 2 februari: toelichting GGD-rapport

23-jan-2017
De GGD heeft onderzoek verricht naar de effecten van de Twence mestverwaardingsinstallatie op de gezondheid en veiligheid van mens en dier in de omgeving. De GGD komt tot de conclusie dat er geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn ...

Twence aanwezig op geslaagde Open Dag Ennatuurlijk

14-jan-2017
Zaterdag 14 januari organiseerde Ennatuurlijk een open dag in het pompstation Marssteden in Enschede. Twence was hierbij aanwezig als grootste warmteproducent van het net in Enschede.

Euregionale samenwerking in afval

2-jan-2017
Per 1 januari 2017 levert Münster energiebronnen aan Twence. Het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Munster gaat het residu uit een sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval in Munster leveren. De afvalenergiecentrale van Twence zet dit om in ...

Groene energie doelstelling gemeenten haalbaar dankzij Twence

21-dec-2016
Op 21 december 2016 is op feestelijke wijze de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Twence biomassa-energiecentrale. De centrale gaat vanaf mei 2018 – met dezelfde biomassa input – naast groene stroom ook warmte leveren. Dankzij Twence ...

MVO Prestatieladder

15-dec-2016
In oktober 2016 vond de onderhoudsaudit op de MVO Prestatieladder plaats. Hieruit bleek onze grote maatschappelijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie om verantwoord te handelen.

Hout efficiënter en effectiever sorteren

11-dec-2016
Het sorteren van bouw-& sloop, bedrijfs- en grof huishoudelijk afval is een arbeidsintensieve activiteit. Sinds kort heeft Twence aan de afvalscheidingsinstallatie een scanner met NIR camera (Near Infra Red) toegevoegd. Deze herkent kleine ...

Twence steunt RTVOost-actie ‘Samen voor de Voedselbanken'

9-dec-2016
Twence heeft een cheque uitgereikt aan de actie ‘Samen voor de Voedselbanken'. RTV Oost komt 9 t/m 17 december in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de regionale Voedselbanken. Twence doneert, namens haar 230 ...

Mestverwaarding: beroep tegen gebruiksvergunning

8-dec-2016
Op 16 januari 2017 dienen de beroepen tegen de mestverwaardingsintallatie op Elhorst-Vloedbelt bij de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het gaat om beroepen tegen de WABO- en de Waterwetvergunning. De zittingen stonden in december op de rol maar de ...

Meer duurzame warmte uit rookgassen

7-dec-2016
Twence gaat uit de rookgassen van de biomassa-energiecentrale extra warmte terugwinnen. Een extra warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en aan het warmtenetwerk van Ennatuurlijk wordt toegevoegd.

Op weg naar 100% duurzame warmte

6-dec-2016
Twence en Ennatuurlijk hebben een overeenkomst getekend voor het leveren van meer duurzame warmte aan het warmtenet in Enschede. Het gaat om uitbreiding van bestaande activiteiten; er kunnen op termijn 20.000 extra huishoudens en bedrijven van ...

Bezoek-D66-Twence

26-nov-2016
Afgelopen week heeft een steunfractie van D66 Enschede een bezoek gebracht aan Twence. Doel van dit bezoek was om kennis te maken met Twence: • wie is Twence; • wat doet Twence; • hoe draagt Twence bij aan het behalen van de maatschappelijke ...

Twence laat er geen gras over groeien

6-nov-2016
U vraagt zich misschien af hoe het staat met de voorbereidingen van de realisatie van de mestverwaardingsinstallatie van Twence op Elhorst-Vloedbelt. Twence heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Integendeel. Voor de zomervakantie is het ...

Verdriedubbeling duurzame energieproductie stapje dichterbij

11-okt-2016
De ombouw van de biomassa-energiecentrale van Twence is weer een stapje dichterbij. En daarmee dus een verdriedubbeling van de duurzame energieproductie uit deze centrale met vrijwel dezelfde input! Dinsdag 11 oktober is het (deel)contract ...

Mest nieuwe innovatieve zeugenstal naar Twence

10-okt-2016
A.s. vrijdag en zaterdag (14 & 15 oktober) zijn er Open Dagen bij veehouder Nijhof in Haaksbergen (Oude Boekeloseweg 112). Deze boer heeft een gloednieuwe duurzame (varkens)zeugenstal gebouwd vol innovatieve snufjes. Als één van de eerste ...

Markt voor gerecyclede nutriënten moet volwassen worden

5-okt-2016
Met de ondertekening van de Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Sharon Dijksma op 5 oktober jl. is een volgende stap gezet naar een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten. Twence was hier, als actief deelnemer in het Nutriënt ...

Twence zorgt dat Twente één van de meest duurzame warmtenetten heeft

20-sep-2016
Deze maand heeft warmtenet Enschede de 3e plek veroverd in de duurzaamheidstop 3 van warmtenetten. Dit betekent dat er een hoog Equivalent Opwek Rendement geleverd wordt; de factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de ...

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

19-sep-2016
Alle Twentse (Technische) Opleidingen binnen het VMBO, ROC, HBO, WO opgelet! De dag van de duurzaamheid komt eraan op 10 oktober. Wil je weten wat Twence doet in het kader van duurzaamheid? En wil je het koppelen aan themalessen over bijvoorbeeld ...

Onderzoek inzet drones door Provincie Overijssel op terrein Twence

9-sep-2016
Provincie Overijssel heeft op 9 september in een pilot een drone ingezet bij het meten van een depot. Deze pilot vond plaats bij Twence, die haar terrein hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met dit experiment onderzoekt de provincie Overijssel de ...

Ride-for-the-Roses

4-sep-2016
Twence medewerkers hebben op 4 september de Ride-for-the Roses gereden. Binnen Twence kennen we het project Duurzame Inzetbaarheid. Een van de peilers daarvan is Vitaliteit. Dit betekent dat we onder onze collega's een gezonde leefstijl ...

Twence en Twente Branding ambassadeurs van Twente

24-aug-2016
Stichting Twente Branding en Twence bundelen hun krachten in het stimuleren van Twente als bedrijvige hightech regio.

Onderzoek naar afvangen CO2 voor hergebruik

16-aug-2016
Omdat er veel vraag is naar CO2 voor industriële toepassingen, maar ook bijvoorbeeld in de tuinbouw (kassen), zijn wij een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om substantieel meer CO2 uit de rookgassen van onze afvalenergiecentrales af te ...

Mestverwaarding Twence naar volgende fase richting realisatie in 2017

21-jul-2016
Twence gaat door naar de volgende fase van het project mestverwaarding; de detail engineering. Hiermee wordt weer een mooie stap gezet richting realisatie van een mestverwaardingsinstallatie in Twente. De omgevingsvergunning en ...

Duurzame plannen 't Rikkerink

12-jul-2016
Twence bereidt een project voor om de bovenzijde van de oude stortplaats ’t Rikkerink af te dichten. Daarmee wil Twence er voor zorgen dat de grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval ...

Twence ondersteunt Play & Learn dagen

31-mei-2016
Voorafgaand aan het Maker Festival Twente vonden op 25, 26 en 27 mei 2016 de ‘Play & Learn’ dagen plaats. Drie onderwijsdagen in Almelo, Hengelo en Enschede waaraan onze collega’s Bart van der Lans, Bert Meijer, Raymond Coenders en Henriëtte ...

Twence en studenten Universiteit Twente kijken samen naar extra uitkoppeling van warmte en stoom

30-mei-2016
Om nog meer duurzame energie te produceren werkt Twence op dit moment aan het ombouwen van zijn biomassa-energiecentrale. Na de ombouw kan er naast elektriciteit ook warmte en stoom geproduceerd worden. Om van elkaar te leren zijn Universiteit ...

Twence boekt positief resultaat over 2015

21-apr-2016
Twence heeft ook in 2015 een positief resultaat van ruim € 9,5 miljoen weten te realiseren. Bijna de helft hiervan komt uit de afzet van energie (in de vorm van elektriciteit, stoom en warmte). De andere helft komt uit de verwerking van afval en ...

Gratis compost voor de inwoners van Twente

15-mrt-2016
De inwoners van Twente kunnen zaterdag 19 maart gratis compostzakken afhalen bij het afvalbrengpunt in hun gemeente. In het kader van de jaarlijkse Landelijke Compostdag trekken we hierin samen op met Twente Milieu.

23 maart - open inloopavond mestverwaarding

13-mrt-2016
Woensdag 23 maart organiseert Twence een inloopavond voor iedereen die interesse heeft in het project mestverwaarding op Elhorst-Vloedbelt.

Twence tekent Internationale Green Deal voor compost

2-mrt-2016
​Een aantal landen van de Europese Unie rond de Noordzee, wil de wet- en regelgeving rondom de im- en export van secundaire grondstoffen beter op elkaar afstemmen zodat er minder grondstoffen verloren gaan. Nederland, Vlaanderen, het Verenigd ...

Afvalstoffenbelasting op verbranden en storten

23-feb-2016
Per 1 januari 2015 wordt er naast een afvalstoffenbelasting op storten ook belasting geheven over materiaal dat verbrand wordt. Met ingang van 1 januari 2016 wordt er een indexatie op het tarief voor de afvalstoffenbelasting op verbranden en ...

Eerste contract mestverwaarding bij Twence getekend

16-feb-2016
Dinsdag 16 februari is het eerste contract getekend voor de verwerking van mest in de mestverwaardingsinstallatie die Twence wil realiseren op haar locatie in Zenderen. Mesthandel Jannink en Twence hebben een contract getekend voor levering van ...

Start Coöperatie Praktijkcentrum Procestechnologie bij Twence

9-feb-2016
Het Praktijkcentrum Procestechnologie (PCPT) is een initiatief waarbij het ROC en AOC zich samen met procestechnologische bedrijven in Oost-Nederland sterk maken om studenten te interesseren voor een opleiding procestechnologie. Daarnaast zetten ...

Volgende stap in terugwinning van mineralen uit mest

17-dec-2015
Twence heeft een volgende stap gezet in de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie. Deze week is een voorlopige overeenkomst met VP-Systems en Biogas Plus Systems getekend voor de engineering en bouw van een mestverwerkingsinstallatie op ...

Einde project stabilisatie cavernes

16-dec-2015
AkzoNobel ziet af van de proef om potentieel instabiele zoutcavernes onder het terrein van Twence te stabiliseren met een vulstof, waarin vliegassen uit onze afvalenergiecentrale zijn verwerkt. Daarmee stopt het PSCT-project (Pilot Stabilisatie ...

Nieuw relatiemagazine ViaTwence uit

9-dec-2015
Deze week is een nieuwe uitgave van ons magazine ViaTwence gepubliceerd. In deze uitgave hebben we aandacht voor onder meer het project BEC 2.0, de vier installaties die we een jaar geleden formeel in gebruik namen en hoe wij onze installaties ...

Optimalisatie non-ferro afvangst succesvol

7-dec-2015
Na verbranding blijft ongeveer een kwart van alle afval over als bodemassen, bij Twence circa 150.000 ton per jaar. In oktober 2014 openden we een nieuwe bedrijfshal met installaties voor verdere afvangst van non-ferro metalen uit bodemassen.

Groot energieproject BEC 2.0 formeel van start

13-nov-2015
Met de formele goedkeuring van het project door de Raad van Commissarissen op 13 november 2015 is het project BEC2.0 formeel gestart. De ombouw van onze biomassa-energiecentrale (BEC) zorgt ervoor dat wij straks alleen al uit dit onderdeel van ...

Hercertificering ISO9001, ISO14001 en OHSAS18001

6-nov-2015
Van 26 augustus t/m 31 augustus voerde Dekra de hercertificeringsaudit uit op ons Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO9001), Milieumanagementsysteem (ISO14001) en Arbomanagementsysteem (OHSAS18001).

Nieuw toezichtsconvenant Twence met provincie Overijssel

30-okt-2015
Twence heeft landelijk als eerste met de provincie Overijssel een convenant opgesteld waarin de nieuwe ISO-19600 richtlijn voor compliance-management toezicht de basis vormt. Vrijdag 30 oktober ondertekenden gedeputeerde van de provincie ...

Tijdelijk geen aanlevering bedrijfsafval voor AEC mogelijk

18-okt-2015
In verband met een bunkerbrand is het op dit moment niet mogelijke bedrijfsafval voor de afvalenergiecentrale van Twence aan te leveren.

Status brand bunker lijn 3 afvalenergiecentrale

17-okt-2015
Afgelopen zaterdag 17 oktober heeft intensief overleg plaatsgevonden met de brandweer hoe de brand in de bunker van lijn 3 van de afvalenergiecentrale het beste onder controle kon worden verkregen.

Bunkerbrand lijn 3 afvalenergiecentrale Twence

16-okt-2015
In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober is er brand ontstaan in het afval dat in de bunker van lijn 3 is opgeslagen. Na intensief overleg met de brandweer is besloten de beheersmaatregel van Twence op te volgen en de brand met afval te ...

Bunkerbrand lijn 3 afvalenergiecentrale Twence

16-okt-2015
In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober is er een brand ontstaan in het afval dat in de bunker van lijn 3 van de afvalenergiecentrale van Twence is opgeslagen. Meer informatie over dit incident treft u hierbij aan in een bericht dat ...

Keuringsstop warmteleveringsinstallatie

11-okt-2015
Eind september hebben we onze warmteleveringsinstallaties laten keuren door Lloyds Register Nederland, onze vaste keuringspartner voor stoomketels en keuringsplichtige installaties. Het was de eerste keuring van deze installaties, die vier jaar ...

Kwaliteitscontrole bodemassen Twence is op orde

15-sep-2015
Op 9 september heeft KIWA onze kwaliteitscontrolesystemen voor bodemasproductie geaudit. Het gaat om de Factory Production Control (bedrijfsproductiecontrole), om controle voor de aanvullende Nederlandse Beoordelingsrichtlijn (BRL) 2307 en het ...

Bijzondere vondst: neushoornkever bij houtbank Twence

18-aug-2015
De natuur op de Boeldershoek ontwikkelt zich goed! Eerder dit jaar vlogen enkele oehoe’s uit, die op ons terrein waren uitgebroed. Vijf jonge torenvalken zagen het levenslicht vanuit hun nest op een silo bij de biomassa-elektriciteitscentrale. En ...

Twence op RWM in Birmingham

2-aug-2015
De RWM is dé vakbeurs op het gebied van waste management in de UK en Twence zal ook dit jaar weer als exposant op deze beurs aanwezig zijn.

R1 status Twence opnieuw vastgesteld

22-jul-2015
De afvalenergiecentrale van Twence bereikt een zeer hoog energetisch rendement, waardoor we beschikken over de zogeheten R1-status. De R1-waarden, die voornamelijk gebaseerd zijn op elektriciteitsproductie, warmteproductie en de calorische waarde ...

Twence en Biffa starten samenwerking

19-jul-2015
Afgelopen week hebben Twence en Biffa een langjarige samenwerking ondertekend voor de verwerking van RDF. Biffa is een grote speler in de UK en een deel van Ierland op het gebied van afvalinzameling en recycling.

Proef met nieuwe techniek ketelreiniging in AEC

30-jun-2015
In de verbrandingsketel van lijn 1 van de afvalenergiecentrale zijn zogenaamde 'Shock Pulse Generators' in bedrijf genomen. Hiermee testen we een relatief nieuwe vorm van ketelreiniging, waarbij met behulp van zuurstof en methaan een ...

Annemie Mattheeuws nieuwe Directeur Operations

18-jun-2015
Annemie Mattheeuws is in juni toegetreden tot het directieteam van Twence als Directeur Operations. Twence verbreedt zijn bedrijfsactiviteiten verder richting het terugwinnen van grondstoffen en de levering van duurzame energie. Dit vraagt veel ...

Weren van voertuigen die niet aan normering dieselmotoren emissie voldoen

11-jun-2015
De DME wet- en regelgeving stelt eisen aan de dieselmotoren emissie (DME) van voertuigen die in gesloten, of deels gesloten ruimtes rijden. Deze wet- en regelgeving is bij Twence van toepassing in de aanleverhallen van de afvalenergiecentrale en ...

Belangrijke mijlpaal ombouw biomassa-energiecentrale

8-jun-2015
Twence heeft van het ministerie van Economische Zaken de beschikking ontvangen voor de SDE+ subsidie voor de biomassa-energiecentrale (BEC). Het gaat om subsidie op te produceren duurzame energie in de periode tussen 2018 en 2030. Deze toekenning ...

Twence medewerkers doen mee aan FBK dubbele mijl

20-mei-2015
Twence vindt duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers en lokale betrokkenheid erg belangrijk. Deze twee elementen komen samen in de FBK dubbele mijl, donderdagavond stonden 30 medewerkers aan de start in het FBK-stadion in Hengelo.

Gemeenteraden maken kennis met Twence

11-mei-2015
De afgelopen maanden hebben wij delegaties van bijna alle gemeenteraden van Twente mogen ontvangen voor een kennismakingsbezoek aan Twence. De overwegend nieuwe raadsleden maken kennis met het bedrijf door middel van presentaties gevolgd door een ...

Informatiebijeenkomst mestverwerking in Zenderen

28-apr-2015
Op 29 april ontvingen we een grote groep inwoners van Zenderen tijdens een informatiebijeekomst over mestverwerking in het Sindron. Doel van de bijeenkomst was hen te informeren over de plannen die wij hebben voor mestscheiding en -vergisting op ...

Twence boekt positief resultaat over 2014

23-apr-2015
Twence heeft over 2014 een positief resultaat geboekt van ruim € 9 miljoen, op een omzet van ruim € 100 miljoen. Bijna de helft hiervan komt uit de afzet van energie (in de vorm van elektriciteit, stoom en warmte). De andere helft komt uit de ...

Eerste bermgras in de combi-vergister

16-apr-2015
Half april is onze combi-vergister voor het eerst beladen met bermgras. Daarmee is een volgende stap gezet in het streven van Twence en HoSt om verontreinigde en lastig verwerkbare stromen organisch afval om te zetten in duurzame energie.

‘Keep them Rolling’ op Elhorst-Vloedbelt

3-apr-2015
Op zaterdag 4 april trok de lange stoet met circa 200 militaire voertuigen van Keep Them Rolling over onze locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.

Landelijke Compostdag

20-mrt-2015
Zaterdag 21 maart was het weer een drukte van belang op de afvalbrengpunten in Twente. Inwoners konden, net als voorgaande jaren, bij de milieustations van de deelnemende gemeenten gratis zakken met compost afhalen of zelfs een aanhangertje ...

Nationale Boomfeestdag

17-mrt-2015
Hellendoorn was op woensdag 18 maart het centrum van Overijssel voor de Nationale Boomfeestdag 2014. De Commissaris van de Koning, mevrouw Bijleveld-Schouten en Burgemeester Raven plantten samen met twee kinderen van basisschool De Wingerd een ...

Steeds meer energie uit een ton organisch afval

3-mrt-2015
Sinds de ingebruikname van onze biovergister in 2011 werken wij aan het verder optimaliseren van het vergistingsproces om de biogasopbrengst uit elke ton gft verder te verhogen. In maart plaatsten we een extra ‘sterrenzeef’ in de voorbewerking ...

Twence is aanwezig op de Energy from Waste-conferentie in London

10-feb-2015
De Energy from Waste-conferentie brengt 200 deelnemers uit meer dan 20 landen bij elkaar voor een dynamische mix van kennis- en informatieoverdracht en de mogelijkheid om te discussiëren over zakelijke ontwikkeling. Twence zal dit jaar voor het ...

Twence dé leverancier van warmte voor warmtenetwerk Enschede

9-feb-2015
Twence en Ennatuurlijk, de warmteleverancier in Enschede hebben hun samenwerking verder verstevigd. De warmtekrachtcentrale op het industrieterrein de Marssteden in Enschede is uitgeschakeld en dit betekent dat Twence de volledige levering van de ...

Twence investeert in nieuwe faciliteiten voor contractors

8-feb-2015
Bij Twence ontvangen we per jaar honderden contractors voor onderhoud aan onze installaties. Tijdens onderhoudsstops werken engineers van onze toeleveranciers aan periodiek en preventief onderhoud. De contractors krijgen dan een tijdelijke ...

Praktijkcentrum voor procestechniek

21-jan-2015
Op woensdag 21 januari hebben diverse organisaties uit de proces-, food- en feedindustrie een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een aantal toonaangevende bedrijven in Twente (o.a. Apollo/Vredestein, Bolletje, Ten Cate, Urenco en Twence) ...

Twence behaalt MVO certificaat

18-jan-2015
Op 13 januari certificeerde Twence met succes zijn inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Auditor Dekra kende het bedrijf de derde trap toe op de MVO-prestatieladder. Dit is voor Twence een onafhankelijke ...