Twence levert eerste zonne-energie

1-mei-2017
Maandag 1 mei 2017 was het een historische dag: we leveren voor het eerst zonne-energie! De eerste fase van Zonnepark Tienbunderweg (1,3 MW, 4720 panelen) is in de loop van de dag aangesloten op het Enexis netwerk. Hiermee zetten we een nieuwe ...

Mooi resultaat Twence in 2016

21-apr-2017
In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2016 een positief netto resultaat geboekt van ruim € 12,1 miljoen. De netto-omzet van ruim € 107 miljoen bestaat ...

Twence blijft in handen van publieke aandeelhouders

20-apr-2017
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 is besloten dat Twence in publieke handen blijft. Ook ondersteunt een grote meerderheid van de aandeelhouders het mogelijke aandeelhouderschap van de Stadt Münster. De directie ...

Bodemas als funderingsmateriaal

9-apr-2017
Bodemassen uit de afvalenergiecentrale van Twence vormen de fundatie van de nieuwe weg naar het spoorviaduct bij Deurningen. Dit is het eerste grootschalige project in Twente waar circa 100.000 ton bodemas, restproduct na energieopwekking uit ...

Operators Grolsch nemen een kijkje bij Twence

30-mrt-2017
Op donderdag 30 maart zijn 6 procesoperators van Grolsch bij Twence op bezoek geweest. Doel: leren van en kennis uitwisselen met elkaar.

Gratis compost voor inwoners van Twente

13-mrt-2017
Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden ...

Van bodemas naar betonklinkers

1-mrt-2017
Wil je weten hoe de bodemas, die vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers? RTVOost heeft hier een item aan gewijd in Overijssel Vandaag, 2 maart 2017.

Themabijeenkomst aandeelhouderschap

16-feb-2017
Op 16 februari jl. vond een informatieve en beeldvormende avond plaats voor raadsleden van onze aandeelhoudende gemeenten over de mogelijke toetreding van Münster als aandeelhouder van Twence in relatie met de aandeelhoudersstrategie.

Groen stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente

2-feb-2017
Op 3 februari is door Koninklijke Grolsch, Apollo Vredestein en Twence een intentieverklaring ondertekend voor een onderzoek naar een stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente. In de haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van ...

Eerste betonklinkers uit grondstoffen van Twence

31-jan-2017
Vandaag zijn de eerste betonklinkers op basis van bodemassen van Twence geproduceerd. Voor Twence is dit de eerste keer dat haar bodemas, dat vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers. ...

Inloopavond 2 februari: toelichting GGD-rapport

23-jan-2017
De GGD heeft onderzoek verricht naar de effecten van de Twence mestverwaardingsinstallatie op de gezondheid en veiligheid van mens en dier in de omgeving. De GGD komt tot de conclusie dat er geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn ...

Twence aanwezig op geslaagde Open Dag Ennatuurlijk

14-jan-2017
Zaterdag 14 januari organiseerde Ennatuurlijk een open dag in het pompstation Marssteden in Enschede. Twence was hierbij aanwezig als grootste warmteproducent van het net in Enschede.

Euregionale samenwerking in afval

2-jan-2017
Per 1 januari 2017 levert Münster energiebronnen aan Twence. Het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Munster gaat het residu uit een sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval in Munster leveren. De afvalenergiecentrale van Twence zet dit om in ...

Groene energie doelstelling gemeenten haalbaar dankzij Twence

21-dec-2016
Op 21 december 2016 is op feestelijke wijze de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Twence biomassa-energiecentrale. De centrale gaat vanaf mei 2018 – met dezelfde biomassa input – naast groene stroom ook warmte leveren. Dankzij Twence ...

MVO Prestatieladder

15-dec-2016
In oktober 2016 vond de onderhoudsaudit op de MVO Prestatieladder plaats. Hieruit bleek onze grote maatschappelijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie om verantwoord te handelen.

Hout efficiënter en effectiever sorteren

11-dec-2016
Het sorteren van bouw-& sloop, bedrijfs- en grof huishoudelijk afval is een arbeidsintensieve activiteit. Sinds kort heeft Twence aan de afvalscheidingsinstallatie een scanner met NIR camera (Near Infra Red) toegevoegd. Deze herkent kleine ...

Twence steunt RTVOost-actie ‘Samen voor de Voedselbanken'

9-dec-2016
Twence heeft een cheque uitgereikt aan de actie ‘Samen voor de Voedselbanken'. RTV Oost komt 9 t/m 17 december in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de regionale Voedselbanken. Twence doneert, namens haar 230 ...

Mestverwaarding: beroep tegen gebruiksvergunning

8-dec-2016
Op 16 januari 2017 dienen de beroepen tegen de mestverwaardingsintallatie op Elhorst-Vloedbelt bij de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het gaat om beroepen tegen de WABO- en de Waterwetvergunning. De zittingen stonden in december op de rol maar de ...

Meer duurzame warmte uit rookgassen

7-dec-2016
Twence gaat uit de rookgassen van de biomassa-energiecentrale extra warmte terugwinnen. Een extra warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en aan het warmtenetwerk van Ennatuurlijk wordt toegevoegd.

Op weg naar 100% duurzame warmte

6-dec-2016
Twence en Ennatuurlijk hebben een overeenkomst getekend voor het leveren van meer duurzame warmte aan het warmtenet in Enschede. Het gaat om uitbreiding van bestaande activiteiten; er kunnen op termijn 20.000 extra huishoudens en bedrijven van ...