R1 status Twence opnieuw vastgesteld

22-jul-2015
De afvalenergiecentrale van Twence bereikt een zeer hoog energetisch rendement, waardoor we beschikken over de zogeheten R1-status. De R1-waarden, die voornamelijk gebaseerd zijn op elektriciteitsproductie, warmteproductie en de calorische waarde van het afval dat de centrale verwerkt, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Recent publiceerde de Rijksoverheid de resultaten van de berekeningen over 2014: Twence blijft qua energierendement volop meedraaien in de top 5 van Nederlandse afvalenergiebedrijven.

Mede doordat Twence naast elektriciteit ook stoom en warmte levert vanuit zijn afvalenergiecentrale, is het energetisch rendement van de installaties aanzienlijk groter dan die van ‘klassieke’ afvalverbrandingslijnen. Dit rendement is zo hoog, dat de Rijksoverheid de centrale beschouwt als installatie voor ‘nuttige toepassing’ van afval. De R1 status betekent dat de installaties qua rendement ruimschoots de vergelijking aan kunnen met de huidige generatie kolengestookte elektriciteitscentrales. Dankzij de R1-status kunnen wij brandstoffen uit het Verenigd Koninkrijk contracteren en daarmee onze warmte- en energieproductie voor de regio zekerstellen.