Annemieke Traag brengt werkbezoek

31-aug-2017
Gedeputeerde Annemieke Traag heeft woensdagmiddag 30 augustus 2017 een werkbezoek afgelegd aan ’t Rikkerink in de gemeente Hof van Twente. Ze kreeg een rondleiding en liet zich op de hoogte stellen van de manier waarop de provincie kan faciliteren bij bodemsaneringsinitiatieven. Annemieke Traag is de opvolger van Eric Lievers die begin dit jaar vertrok bij de provincie Overijssel.

Twence gaat de bovenzijde van het voormalige stortterrein afdichten met als doel de bodem te saneren. Zo wordt de grondwaterverontreiniging onder de stortplaats niet meer gevoed met door afval vervuild hemelwater. De activiteiten zijn in goed overleg afgestemd met de omwonenden.