Bezoek uit Münster

3-sep-2017
Afgelopen zaterdag ontvingen we een ambtelijke delegatie uit Münster, voor een nadere kennismaking met Twence. De delegatie, met medewerkers uit diverse onderdelen van de organisatie, kreeg een uitgebreide rondleiding in de installaties en op de terreinen en betoonde zich zeer positief over de mogelijkheden van de Euregionale samenwerking.

Op 24 september zal Twence met een stand vertegenwoordigd zijn tijdens een open dag van het Abfallwirtschaftsbetrieb Münster. Hier zullen wij laten zien wat er gebeurt met de reststromen van Stadt Münster en hoe wij daar bij Twence nog een maximum aan grondstoffen en energie uit kunnen winnen.

Sinds 1 januari 2017 levert het Abfallwirtschaftsbetrieb van Münster reststromen uit de eigen scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval aan Twence. Daarnaast onderzoeken Twence en Münster of en hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden om de duurzame verwerking van reststoffen en de productie van duurzame energie in het Euregiogebied verder te optimaliseren.

Stadt Münster heeft in 2016 aangegeven als aandeelhouder van Twence toe te willen treden. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2017 heeft een grote meerderheid van de huidige aandeelhouders van Twence besloten de Stadt Münster als aandeelhouder toe te willen laten. De details worden op dit moment door diverse werkgroepen nader uitgewerkt. Het aandeelhouderschap van de Stadt Münster draagt bij aan de continuïteit van Twence en verstevigt de euregionale samenwerking op het terrein van duurzaamheid. De Stadt Münster hecht er veel waarde aan zeggenschap te hebben over verwerking van de eigen afvalstromen en ziet kansen zich samen met Twence verder te ontwikkelen als duurzame organisatie.