Gratis compost voor inwoners van Twente

13-mrt-2017
Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden aanleveren van het groente-, fruit- en tuinafval. Het compost dat gratis kan worden opgehaald, is het rechtstreekse resultaat van het ingeleverde GFT afval. Ook bij een aantal Gelderse gemeenten van Regio de Vallei en het samenwerkingsverband Avri ligt compost van Twence klaar voor de inwoners.

Gouden Envelop
In iedere gemeente is aan één compostzak een Gouden Envelop bevestigd. Degene die deze Gouden Envelop vindt op zijn compostzak wint een leuke attentie.

Uitgifte compostzakken
De uitgifte van gratis compostzakken van 20 liter vindt plaats bij de afvalbrengpunten op zaterdag 25 maart. De exacte openingstijden en voorwaarden staan vermeld op de website van de gemeenten en zijn te vinden in de gemeentelijke advertenties in de huis aan huisbladen. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

Milieuvriendelijke actie
Het hergebruik van GFT afval helpt het milieu. Goed gescheiden groente-, fruit- en tuinafval levert een betere kwaliteit compost op en verhoogt de productie van biogas. Uit keukenafval wordt veel biogas gehaald, daarom is het van groot belang dit afval in de groene container te blijven doen. Jaarlijks wordt het door Twence geproduceerde biogas omgezet in duurzame elektriciteit - goed voor ongeveer 4.000 huishoudens - en duurzame warmte, goed voor het verbruik van circa 1.000 huishoudens.