Inloopavond Zon ’t Rikkerink goed bezocht

29-jun-2017
Dinsdag 27 juni gingen we met omwonenden van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink (Hof van Twente) en met andere geïnteresseerden in gesprek over de geplande aanleg van een zonnepark. Tijdens een goed bezochte inloopavond in Delden hoorden we hun vragen en suggesties en gaven we nadere uitleg over onze plannen.

In de eerste helft van 2018 begint aannemerscombinatie UBTC NoaberBelt V.O.F. in opdracht van Twence met het aanbrengen van een afdichtingslaag op de bovenzijde van de voormalige stortplaats. Bij het aanbrengen van deze afdichtingslaag wordt er al rekening mee gehouden dat deze geschikt is als fundatie voor het plaatsen van zonnepanelen. Het project heeft een doorlooptijd van circa 3 jaar. De bouwstoffen die nodig zijn voor de afdichting worden per schip aangevoerd. Zo wordt overlast door transport voor de omgeving beperkt.

Vervolgens wil Twence in 2020 een zonnepark van zo’n 16 hectare aanleggen op ’t Rikkerink. Met de gemeente Hof van Twente en met adviesbureaus  Eelerwoude en Qing zijn de mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht. In totaal zouden zo’n 39.000 zonnepanelen kunnen worden geplaatst op de bovenzijde van de voormalige stortlocatie. Dit levert groene stroom op voor minimaal 3.000 huishoudens.

Om de aanleg van het zonnepark mogelijk te maken vraagt Twence een wijziging van het bestemmingsplan aan en een WABO vergunning voor de bouw. Beide procedures zijn inmiddels in gang gezet.

Goede en tijdige afstemming met alle belanghebbenden is daarvoor van belang. Om die reden is een jaar geleden een klankbordgroep in het leven geroepen –die ook geadviseerd heeft rond het aanbrengen van de afdichtingslaag- en hebben we nu de inloopavond georganiseerd.