SDE+ subsidie voor mestverwaarding en zonne-energie toegekend

5-jun-2017
Donderdag 1 juni heeft Twence de SDE+ subsidies voor mestverwaarding op Elhorst-Vloedbelt en de productie van 4 MW en 13,5 MW zonne-energie binnen het zonnepark Boeldershoek-West toegekend gekregen. SDE+ subsidie wordt verstrekt aan duurzame energievoorzieningen. Deze voorzieningen dragen bij aan een beter milieu, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een betere economie. Voor het ontvangen van SDE+ subsidie moeten initiatieven aan strikte duurzaamheidsrichtlijnen voldoen.

Mestverwaarding
Na bouw van de mestverwaardinghsinstallatie ontvangt Twence subsidie voor de productie van biogas en warmte. Twence is erg blij met de toekenning van de subsidie omdat het de duurzaamheid van deze vorm van mestverwaarding onderstreept.

Zonnepark Boeldershoek-West
Eind mei ontving Twence al bericht dat de SDE+ subsidie voor de tweede fase van het zonnepark Tienbunderweg toegekend is. De eerste fase is gereed en de bouw van de tweede fase gaat half juli van start, vanaf midden oktober produceren we met dit park dan ongeveer voor in totaal 1.000 huishoudens elektriciteit. 

Twence heeft nu ook SDE+ subsidie toegekend gekregen voor 4 MW en 13,5 MW binnen het zonnepark Boeldershoek-West. Dit zonnepark moet tegenover de ingang van Twence, langs de A35 realiseert worden. Zodra het hele park klaar is produceert het park elektriciteit voor 4.500 huishoudens.