SDE+ subsidie voor mestverwaarding toegekend

7-jun-2017
Donderdag 1 juni heeft Twence SDE+ subsidie voor mestverwaarding op Elhorst-Vloedbelt toegekend gekregen. SDE+ subsidie wordt verstrekt aan duurzame energievoorzieningen. Deze voorzieningen dragen bij aan een beter milieu, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een betere economie. Voor het ontvangen van SDE+ subsidie moeten initiatieven aan strikte duurzaamheidsrichtlijnen voldoen.

Na bouw van de mestverwaardinghsinstallatie ontvangt Twence subsidie voor de productie van biogas en warmte. Twence is erg blij met de toekenning van de subsidie omdat het de duurzaamheid van deze vorm van mestverwaarding onderstreept.