Twentse basis

De Twentse basis is bij Twence vanzelfsprekend. Twence is gevestigd in het hart van de technologische en innovatieve kennisregio Twente. We zijn voor en door deze regio ontstaan en er sterk in verankerd.

Het afval dat als onze grondstof en brandstof dient, halen we uit de eigen regio, uit andere delen van Nederland, uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat we niet alleen de regionale afvalstromen omzetten in nieuwe energie, maar ook die van daarbuiten. Als gevolg is dat ‘dicht bij huis’ kan worden geprofiteerd van onze groene energie.

Door de hoge energetische rendementen van onze installaties is het voor klanten aantrekkelijk om voor Twence te kiezen. Of het nu gaat om het verwerken van afvalmaterialen of biomassa tot energie en herbruikbare stromen, of om de afname van die energie en herbruikbare stromen.

Lees meer

Duurzaamheidsdoelen

Twence is van en voor Twente. Twentse gemeenten bezitten ruim 95 procent van de aandelen in de organisatie. Daarmee beschikken zij over het ultieme instrument om hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en het bevorderen van een circulaire economie te realiseren. Tegelijkertijd levert Twence een belangrijke bijdrage aan de duurzame werkgelegenheid in Twente, zowel direct als indirect, en aan de ontwikkeling van Twente als kennisregio.

Duurzame resultaten

Onze stoom en warmte betekenen (nieuwe) schone bedrijvigheid. Onze buurman AkzoNobel bespaart het verbruik van zo’n 70 tot 80 miljoen m3 aardgas per jaar door de stoom van Twence in te zetten voor het zoutproductieproces. Dankzij de energie van Twence veroverde Ennatuurlijk in 2016 een plek in de top-3 van duurzaamste warmtenetten van Nederland, voor het warmtenet dat het beheert in Enschede. Ennatuurlijk belevert daar 5.000 huishoudens en 200 bedrijven met onze warmte. Verdere verduurzaming is mogelijk door de toekomstige uitbreiding van dit net en de levering (vanaf 2018) van deze warmte uit Twence groene biomassa-energiecentrale.

Twence is veruit de grootste duurzame energiebron in Overijssel. Ook landelijk gezien zijn wij hierin groot. In 2016 produceerden wij genoeg elektriciteit om in de behoefte van 164.000 huishoudens te voorzien. Daarnaast produceerden we warmte en stoom, vergelijkbaar met het warmteverbruik van nog eens 49.000 huishoudens.

Door de energieproductie werd dat jaar de uitstoot van circa 344.000 ton CO2 vermeden, door het vermeden gebruik van fossiele brandstoffen. Voor de productie van energie gebruiken we afval en biomassa, die niet op andere wijze geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik.

We werken aan vele initiatieven voor een nog duurzamere regio. Meer weten over onze innovatieve projecten? Klik dan hier:

Lees meer