Energie in getallen

Twence is de grootste duurzame energieproducent van Overijssel. De duurzame energie die we opwekken uit reststromen en biomassa is een bron voor regionale energie-intensieve bedrijvigheid op het gebied van slim koelen en verwarmen en een bron van warmte en licht voor vele duizenden huishoudens in Twente.

In onze biomassa-energiecentrale, afvalenergiecentrale, vergisters en door stortgasonttrekking produceren we duurzame energie in de vorm van stoom, warmte en elektriciteit. Duizenden huishoudens en vele bedrijven profiteren hiervan. Omgerekend naar huishoudens gaat het om de elektriciteit voor zo’n 147.000 huishoudens, warmte voor ruim 48.000 huishoudens, een jaarlijkse vermeden aardgasverbruik van 178 miljoen m3 en een jaarlijks vermeden CO2-uitstoot van 323.000 ton door minder gebruik van fossiele brandstoffen. Deze getallen worden de komende jaren nog hoger door slimme investeringen in rendementsverbetering en de toevoeging van nieuwe bronnen zoals zon.

Wij leveren aan bedrijven en aan het openbare net. Voor onze afnemers betekent het gebruik van onze energie niet alleen verduurzaming, maar vaak ook besparing. Dankzij de diverse mogelijkheden die we in huis hebben om energie op te wekken, is Twence een zeer betrouwbare bron van elektriciteit, stoom en warmte.

Lees meer

Elektriciteit

Al sinds de ingebruikname van de afvalenergiecentrale in 1996 leveren wij elektriciteit aan het openbare net. Het gaat om zo’n 487 GWh elektriciteit, waarvan 346 GWh het predikaat ‘duurzaam’ draagt. Dit is voldoende elektriciteit voor 164.000 huishoudens. Met de investering in de rendementsverhoging van onze biomassa-energiecentrale en in zonneparken zal vanaf 2017 het vermogen nog verder toenemen.

Stoom

De wanden van de verbrandingsketels van de afvalenergiecentrale en de biomassa-energiecentrale bevatten een netwerk van met water gevulde buizen. Dat water wordt zo heet dat het stoom wordt. Deze stoom kan rechtstreeks worden gebruikt voor industriële toepassingen.

Sinds 1 januari 2011 levert Twence stoom aan ‘buurman’ Nouryon in Hengelo. Door onze drie productielijnen bieden wij grote leverzekerheid. Nouryon kon daardoor in 2013 de eigen gasgestookte energievoorziening ‘in de mottenballen’ zetten.

Nouryon bespaart jaarlijks 70 tot 80 miljoen m3 aardgas door stoom van Twence in te zetten in het productieproces. Het bedrijf produceert in Hengelo zout door het indampen van pekel. Voor dit proces is veel warmte nodig, in de vorm van stoom. Deze leveren wij via een 2,5 km lange geïsoleerde leiding die is aangelegd tussen de energiebron van Twence en de zoutfabriek. De restwarmte levert Nouryon aan het warmtenet Hengelo.

Twence zal vanaf 2018 ook 100% groene stoom en warmte leveren vanuit de biomassa-energiecentrale. Deze komt dan ook beschikbaar voor andere bedrijven in de omgeving of bedrijven die willen verduurzamen en die zich in de nabijheid van Twence willen vestigen.

Lees meer

Warmte

Met de warmte uit Twence afvalenergiecentrale worden in Enschede zo’n 5.500 huishoudens en ruim 180 bedrijven, waaronder Universiteit Twente en het stadion van FC Twente verwarmd. Hiervoor is in 2010 een ondergrondse leiding, via welke we sinds 2011 heet water leveren, naar de warmtekrachtcentrale van Ennatuurlijk op de Marssteden aangelegd.

Eind 2016 hebben Twence en Ennatuurlijk een overeenkomst getekend voor het leveren van meer duurzame warmte aan het warmtenet in Enschede. Het gaat om uitbreiding van bestaande activiteiten. Op termijn kunnen 20.000 extra huishoudens en bedrijven van duurzame warmte worden voorzien.

Recent nog behaalde Ennatuurlijk met het warmtenet van Enschede de tweede plek in de duurzaamheids-top 3 van warmtenetten in Nederland. De score werd bepaald op basis van EOR (Equivalent Opwek Rendement: geleverde warmte versus inzet fossiele brandstoffen). De hoge score is te danken aan de lokale samenwerking met Twence. De duurzame warmte van Twence is een uitstekende warmtebron voor aardgasloze woningen.

Op dit moment komt alle warmte nog uit onze afvalenergiecentrale. Vanaf 2018 komt deze warmte voornamelijk uit de biomassa-energiecentrale, die in 2017 wordt omgebouwd. Daarmee wordt de geleverde warmte 100% groen. Ook voor andere netwerken en bedrijven komt deze warmte dan beschikbaar.

Lees meer

Pyrolyse-olie

In de pyrolysefabriek aan de Boortorenweg in Hengelo maken we pyrolyse-olie. Biomassa, zoals houtsnippers, vormen de grondstof voor deze fabriek. Door extreme, kortdurende verhitting van de biomassa ontstaat olie. Dit proces noemen we pyrolyse. Deze olie kan ingezet worden voor de alternatief voor fossiele brandstoffen.

Uit elke 1.000 kilo biomassa produceren we met deze methode zo'n 650 kilo olie. Van de reststoffen die na de pyrolyse overblijven produceren we ook stoom en elektriciteit. De pyrolyse-olie gebruikt Friesland Campina in haar kaasfabriek in Borculo als groene energie in het productieproces. De geleverde olie is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van 8.000 huishoudens.

Lees meer

Geschiedenis en toekomst

De bouw van de biomassa-energiecentrale (2008) was een eerste stap in onze ambitie meer energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. In 2009 werd de derde lijn van onze afvalenergiecentrale operationeel. Ongeveer de helft van deze energieproductie van de afvalenergiecentrale is duurzaam (54% in 2016). Daarna volgde een biovergistingsinstallatie (2011) en begon Twence met de levering van warmte aan het warmtenet van EnNatuurlijk in Enschede en met de stoomlevering aan Nouryon. Zij konden hun eigen gasgestookte energievoorzieningen in respectievelijk 2014 en 2013 afschakelen. In 2014 namen we een tweede vergister in gebruik. Sinds 2017 leveren wij ook zonne-energie. Op dit moment werken wij aan de realisatie van meerdere zonneparken en de inzet van warmte en stoom uit de biomassa-energiecentrale.

Doelstellingen

De Rijksoverheid wil dat een groter percentage van de energie, die we verbruiken uit duurzame energie, verder groeit: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Deze doelen zijn door provincies en gemeenten overgenomen in hun eigen beleidsdoelstellingen.

Twence wil voor de aandeelhoudende gemeenten hiervan de helft realiseren (7% van de 14% doelstelling). In 2018 wordt 6 procent al bereikt wanneer uit de biomassa-energiecentrale ook warmte wordt geleverd. Door productie van zonne-energie zullen we nog verder doorgroeien in dit doel. In Nederland behoort Twence al tot de grootste producenten van duurzame energie.

Lees meer