Inkoopvoorwaarden

Wij maken graag heldere afspraken. Klik hier voor onze inkoopvoorwaarden en hier voor onze logistieke inkoopvoorwaarden.

Aanbestedingen

Wij kopen zorgvuldig en transparant in. Openbare aanbestedingen publiceren wij via Negometrix. Klik hier voor een overzicht van lopende aanbestedingen.

Twence heeft een klachtenregeling voor de behandeling van klachten gedurende en na afloop van de aanbesteding. Klachten kunnen via het contactformulier ingediend worden.

Veiligheid en Milieu

Enkele van de belangrijkste veiligheidsregels vindt u hier onder.

  • Volg aanwijzingen van het personeel van Twence altijd op
  • De verkeersregels op het terrein zijn conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). De maximumsnelheid is beperkt tot 30 km/h, tenzij andersaangegeven: zie de borden op het terrein. Rijd op het terrein zodanig dat geen hinder en/of gevaarlijke situaties ontstaan voor andere personen.
  • Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties. Deze zijn herkenbaar aan een rookzuil.
  • Het gebruik van en het onder invloed verkeren van alcohol en drugs zijn  ten strengste verboden. Hierop controleren wij steekproefsgewijs.
  • Het is verboden om kinderen jonger dan 16 jaar mee te nemen op het terrein van Twence, tenzij anders afgesproken met Twence
  • Lekt uw voertuig of verliest u lading, meld dit dan onmiddellijk bij de CCR (centrale controle ruimte) +31 (0) 74-240 4555.
  • Wie bij Twence in de installaties of op de terreinen werkzaamheden komt verrichten, haalt een werkvergunning met een multi LoTo-lijst af bij de CCR
  • Bel bij ongevallen of calamiteiten direct het interne alarmnummer +31 (0)74 240 4555. U krijgt een medewerker van de CCR aan de lijn. Geef duidelijk uw naam, de plaats en aard van het ongeval of de calamiteit, het eventuele aantal slachtoffers en aard van verwondingen door.
  • Bij brand, ongevallen en overige calamiteiten volgt u de instructies van de bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverleners zijn te herkennen aan reflecterende hesjes met aanduiding ‘BHV-Twence’.
Lees meer

Onderhoudstops

Twence organiseert jaarlijks een kick-off Onderhoudstops. Hierbij worden alle belangrijke aspecten rond veiligheid en werkvoorschriften besproken. Hiernaast vindt u de laatste presentatie.