Warmtelevering uit biomassa-energiecentrale

Twence beschikt sinds 2007 over een biomassa-energiecentrale. In deze centrale zetten we biomassa om in groene stroom, voldoende om een stad als Hengelo van elektriciteit te voorzien. Wij gaan vanuit deze centrale ook warmte leveren. Daarmee verhogen wij het rendement van deze installatie aanzienlijk: door uitkoppeling van warmte kan deze centrale vanaf 2018 naar verwachting drie keer zoveel duurzame energie produceren uit dezelfde hoeveelheid biomassa. Het gaat om circa 450 GWh duurzame warmte en groene stroom.

De Rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5 procent nu, tot 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Deze doelen zijn door provincies en gemeenten overgenomen in hun eigen doelstellingen.
Twence wil voor de aandeelhoudende gemeenten hiervan de helft realiseren (dus 7 procent van hun totale verbruik). In 2018 wordt 6 procent al bereikt, wanneer uit de biomassa-energiecentrale ook warmte wordt geleverd. Warmteuitkoppeling op de schaal die Twence voor ogen heeft is uniek.

Het omvangrijke traject van engineering en aanbesteding van de onderdelen van de installatie is eind 2015 in gang gezet. De ombouw zal volgens de huidige planning begin 2017 starten, terwijl de installatie vol in bedrijf blijft. In het tweede kwartaal van 2018 kan de centrale dan de eerste warmte leveren.

Twence zal een deel van de extra warmte afzetten aan de bestaande afnemers Ennatuurlijk (stadsverwarming Enschede) en AkzoNobel. Een deel van de ‘nieuwe’ warmte zullen we gebruiken in onze eigen processen, bijvoorbeeld voor het afvangen (en vermarkten) van CO2. Maar er is meer beschikbaar, waar naast de bestaande afnemers ook andere bedrijven met een grote warmte (of koude) vraag van kunnen profiteren. De energie kan gebruikt worden voor onder meer koeling, hygiënisatie, verwarming van gebouwen, procesindustrie en droogprocessen.

Lees meer