Waarom mestverwaarding

De aangescherpte wet- en regelgeving rondom mestverwerking vraagt om alternatieve manieren van verwerking. Grootschalige mestverwerkingsinitiatieven in Zuid-Nederland laten zien dat, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, er vele voordelen zijn waaronder een lagere afzetprijs. Toch komen initiatieven in Oost-Nederland moeizaam van de grond. Twence is echter voornemens eind 2019 een grootschalige mestverwaardingsinstallatie van 250.000 ton te realiseren.

Mest bevat de grondstof fosfaat, die wereldwijd schaars is en onontbeerlijk voor de groei van (voedings-)gewassen is. In Nederland zijn er door het mestoverschot teveel fosfaten in de grond, die uitlogen naar het grondwater, en daardoor bijvoorbeeld ongewenste groei van algen en plantensoorten veroorzaken.

Met de bouw van een mestverwaardingssinstallatie helpt Twence de agrarische sector financieel en op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast blijft er werkgelegenheid behouden in de regio en draagt Twence bij aan het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen.

Lees meer

Verwaardingsproces

De schets (rechts) geeft het verwaardingsproces weer volgens de technieken die Twence toepast in de mestverwaardingsinstallatie.

Algemene technische uitgangspunten:

  • Geïntegreerde installatie voor vergisten en scheiden;
  • ​Mono-mestvergisting, geen toevoeging van co-producten;
  • Gebruik Best Beschikbare Technieken (BBT);
  • Gesloten systeem en stabiele bedrijfsvoering voorkomt emissie van broeikasgassen en levert een constantere kwaliteit van de geproduceerde grondstoffen en het biogas op.

Meer informatie

In de downloads hiernaast vindt u onder andere de volgende informatie:

Flyer mestverwaarding
Hierin vindt u kort en bondig, de noodzaak van mestverwaarding en wat de impact op het gebied van ger, geluid, beeldkwaliteit, transport en veiligheid en gezondheid is.

Factsheet mestverwaarding
Hierin vindt u kort en bondig alle informatie over de noodzaak van mestverwaarding en de technische aspecten

Presentatie mestverwaarding
Deze presentatie gaat uitgebreid in op de noodzaak van mestverwaarding, de technische aspecten en de impact op de omgeving.

Informatieborden
Deze informatieborden, gebruikt tijdens een inloopavond in Zenderen, geven beknopte informatie over belangrijke thema`s binnen het project mestverwaarding.

GGD-rapport
De GGD heeft onderzoek gedaan naar mogelijke veiligheidsrisico`s van de mestverwaardingsinstallatie voor de omgeving, het rapport bevat de uitkomst van dit onderzoek.

Rapport RIVM
Dit rapport belicht alle veiligheidsaspecten van werken met biogasinstallaties. Twence conformeert zich aan deze veiligheidsstandaarden.

Samenwerken?

Om een totaaloplossing te kunnen bieden, werkt Twence samen met mesthandelaren. Hierdoor hebben onze klanten één aanspreekpunt, wordt voorzien in het transport en in de verwerking.

Voordelen van een samenwerking met Twence voor veehouders:

  • Gegarandeerd vaste afvoer van mest – dit geeft rust en geen pieken in mestbetalingen;
  • Laag financieel risico – geen inleggeld of investeringen;
  • Efficiënt transport – installatie midden in overschotgebied;
  • Voldoen aan de mestverwerkingsplicht;
  • Aansluiten bij één van de weinige grootschalige mestverwerkingsinitiatieven in Oost-Nederland;
  • Veehouder kan meer mest laten verwerken dan wettelijk verplicht. Hierdoor kan hij verhandelbare Vervangende Verwerkings Overeenkomsten creëren (VVO’s).

Twence werkt samen met diverse mesthandelaren in de regio. Wilt u meer informatie over wat mestverwaarding bij Twence voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Arno Brandwagt, Accountmanager - a.brandwagt@twence.nl of telefoonnummer 06-11877614. Voor vragen over het project kunt u ook contact opnemen met Andy Roeloffzen, Projectmanager: a.roeloffzen@twence.nl of telefoonnummer 06-20438564.