Zonnestroom uit het groene hart van Overijssel

Het Twence-zonnepark produceert zonnestroom dat afgenomen kan worden via energieleverancier Qurrent. Wil je een offerte ontvangen voor groene stroom uit Twente, klik dan hier.

Twence is de grootste producent van groene energie in Overijssel. Naast de duurzame energiebronnen, stoom en warmte produceert Twence ook zonnestroom. Wij zijn ervan overtuigd dat energie uit hernieuwbare bronnen, de energie van de toekomst is. Daarom hebben we nu een zonnepark voor 400 huishoudens gebouwd, maar willen wij in 2020 zonnestroom voor 10.000 huishoudens produceren.

Qurrent
De 100% groene stroom wordt geproduceerd door Twence en geleverd door Qurrent. Qurrent is een energiecoöperatie die uitsluiten groene energie levert en mee denkt over hoe energie bespaard kan worden. Ook streeft Qurrent niet naar maximale winst en wordt de groene energie tegen inkoopprijs geleverd en dat scheelt. Bovendien gaat een deel van je maandbedrag naar het onderhoud en verdere ontwikkeling van het zonnepark.

Realisatie eerste zonnepark in Twente
Twence heeft het vier hectare grote zonnepark Tienbunderweg binnen de hekken van het eigen terrein op de grens van Enschede en Hengelo gerealiseerd. 

In maart 2016 verleende de Provincie de omgevingsvergunning voor deze nieuwe activiteit. Eind juni ontvingen we bericht dat de aangevraagde SDE+-subsidie voor de eerste fase van het zonnepark is toegezegd. Daarna is de aanbesteding voor de aanleg van het zonnepark gestart. Deze is gewonnen door SolarCentury uit Helmond, een bedrijf dat wereldwijd zonneparken bouwt.

In een periode van twee maanden tijd zijn 4.720 panelen met een totaal vermogen van 1,3 MW worden geplaatst. 

De panelen van ongeveer 1,65 x 1 meter groot zijn in zuidopstelling geplaatst, met twee panelen boven elkaar en meerdere panelen in rijen naast elkaar. Het hoogste punt van de panelen ligt circa 2,4 meter boven het maaiveld, het laagste punt 1,20 meter. Op deze wijze is onderhoud van het terrein door natuurlijke begrazing –door bijvoorbeeld schapen- mogelijk.

Lees meer

Zonnepark 't Rikkerink

Twence wil op de bovenzijde van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink een zonnepark ontwikkelen. In de periode 2018-2020 wordt de bovenzijde van ’t Rikkerink voorzien van een afdichtingslaag. Daarmee willen we er voor zorgen dat de grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval vervuild hemelwater. Zo kan de verontreiniging op den duur verdwijnen. De afdeklaag wordt zo aangebracht, dat er eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst.

Met de uitwerking van de plannen voor de realisatie van een zonnepark is in 2017 begonnen. Het park zal het grootste deel van het 16 hectare grote bovenvlak van de stortplaats beslaan. De taluds van de stortplaats zijn bebost en dat zal zo blijven. De afdichtingsconstructie en de circa 40.000 zonnepanelen worden door de beboste hellingen aan het zicht onttrokken. Zo passen de plannen mooi in het landschap. Het park zal groene elektriciteit voor minimaal 3.000 en maximaal 3.600 huishoudens leveren.

Klik hier voor het ontwikkelingsplan zonnepark ’t Rikkerink.

Afdichten
Onder de stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het -met vooral zouten- vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wenselijk dat deze op termijn verdwijnt. Door de bovenzijde van de stortplaats met een vaste betonachtige afdeklaag af te dichten, is deze sanering mogelijk. Twence maakt voor het afdekken gebruik van secundaire bouwstoffen, dat zijn bouwstoffen die gemaakt zijn uit gerecyclede materialen. De aanleg van de afdichting start in 2018 en zal 3 jaar duren.

Bij de oprichting van Twence hebben de gezamenlijke Twentse gemeenten het beheer van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink overgedragen aan Twence.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over het afdekken van ’t Rikkerink.

Lees meer

Zonnepark Boeldershoek-West

Twence wil geschikte, beschikbare percelen gebruiken voor het opwekken van duurzame energie uit zonlicht. In dat kader hebben we plannen voor de aanleg van een tweede zonnepark op de Boeldershoek, net buiten de hekken van ons hoofdterrein, in de hoek tussen de Boldershoekweg en de A35. Dit park moet vanaf het voorjaar van 2019 groene stroom leveren voor circa 4.500 huishoudens.

De plannen voor het zonnepark zijn in een vergevorderd stadium. Op 20 hectare grond willen we hier 60.000 zonnepanelen plaatsen in een op het zuiden gerichte opstelling. Twence beschikt over de vergunningen die voor de bouw van dit zonnepark nodig zijn en ook de toezegging voor de subsidie voor productie van groene energie is afgegeven. We hebben met de naaste buren gesproken over voor hen relevante aspecten.

Wanneer alles volgens plan verloopt, kunnen we in de tweede helft van 2018 beginnen met de aanleg en in het voorjaar van 2019 zonnestroom leveren vanuit dit park.

Lees meer