Biobrandstof maken

Binnen de biobased economy is biobrandstof maken uit biomassa een mooie manier om fossiele grondstoffen te besparen. Bij Twence maken we op verschillende manieren biobrandstof.

Biobrandstof maken Twence thumb

Wat is biobrandstof?

Onze fossiele grondstoffen raken op. Daarom zoeken we wereldwijd naar alternatieve brandstoffen. Biobrandstof is zo’n alternatief. Het wordt gemaakt uit biomassa en bestaat in gasvormige, vloeibare of vaste vorm. Als hernieuwbare brandstof kan het voor veel toepassingen gebruikt worden, waaronder brandstof voor vervoersmiddelen en als energiebron voor industriële processen. In vloeibare vorm is het een directe vervanger voor benzine, diesel en kerosine, die allemaal nog gemaakt worden met fossiele grondstoffen.

Biobrandstof voor een duurzame samenleving

De productie van biobrandstof is voor Twence een belangrijke stap in het verduurzamen van de regio. Het draagt tevens bij aan onze eigen ambitie om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te zijn. Door biobrandstoffen te maken, voorkomen we niet alleen het uitputten van onze fossiele grondstoffen, maar dragen we ook bij aan de reductie van broeikasgassen. Sommige soorten biobrandstof kunnen namelijk tot wel 70% minder roet en fijnstof uitstoten. En omdat we het vrijkomende gas bij onze stortvelden en onze vergistingsinstallatie opvangen en omzetten in biobrandstof, dragen we ook aan die kant bij aan een verminderde uitstoot.

Pyrolyse olie maken Empyro Twence

Welke soorten biobrandstof maken we bij Twence?

Bij Twence kennen we op dit moment twee manieren om biobrandstof te maken. De eerste is het maken van pyrolyse-olie. Dat doen we in de pyrolyse-installatie van Empyro. Hier zetten we houtige biomassa om in olie en stoom. De olie leveren we aan bedrijven die het gebruiken als duurzame energiebron voor hun productieproces. De tweede manier is het omzetten van biogas naar biobrandstof LBG, ook wel Liquefied Bio Gas. Zo maken we van gft-afval een waardevolle grondstof waarmee we 6,5 miljoen dieselkilometers per jaar kunnen besparen. Dat is meer dan 162 keer de aarde rond.

Processchema Empyro

Proces van pyrolyse-olie maken

Bij Empyro maken we van houtige biomassa olie en stoom. We gebruiken daarvoor alleen afvalhout en zaagresten. Door extreme, kortdurende verhitting (500 graden Celcius) maken we er pyrolyse-olie van. Uit elke 1.000 kilo biomassa produceren we met deze methode zo'n 650 kilo olie. Een volledig biologische brandstof dus! Van de reststoffen die na de pyrolyse overblijven, produceren we stoom. Die stoom leveren we als duurzame energie aan bedrijven. Lees meer over dit proces bij pyrolyse-olie maken.

Processchema Empyro
Proces Bio Gas LBG

Proces van Biogas naar LBG

LBG staat voor Liquefied Bio Gas, oftewel vloeibaar biogas. Deze brandstof is vergelijkbaar met vloeibaar aardgas, maar dan gemaakt van natuurlijke bronnen. Bij Twence willen we deze brandstof gaan produceren uit groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens en bedrijven in Twente. Door het groente-, fruit- en tuinafval te laten vergisten, ontstaat biogas. Dat gas slaan we op in een gasballon, samen met stortgas en biogas uit overdatum-materiaal. Het gas reinigen we door CO2 en overige verontreinigingen te verwijderen. Vervolgens wordt dit ‘groengas’ vloeibaar gemaakt door het te koelen tot -162°C. Als het eenmaal vloeibaar is, kun je de biobrandstof LBG vervoeren naar tankstations in de regio. Onze droom is dat onder andere afvalinzamelaars deze brandstof tanken om daarna in de regio weer gft-afval op te halen.

Proces Bio Gas LBG

Empyro produceert olie uit biomassa

Empyro film LBG thumb

Empyro in Hengelo produceert olie uit biomassa. Bekijk de film hoe dit allemaal mogelijk is geworden!

Feiten

Aardolie besparing
Besparing van 6,5 miljoen dieselkilometers
Met biobrandstof verduurzamen we het zwaar wegtransport. Ter vergelijking: dat levert een besparing op van minimaal 6,5 miljoen dieselkilometers voor zwaar wegtransport op lange afstanden. En dit staat gelijk aan meer dan 162 keer de aarde rond.
Biobased economy
Meer grondstoffen terugbrengen
Door van groente-, fruit- en tuinafval biobrandstof te maken, zetten we bestaande grondstoffen nog duurzamer in. We zijn de eerste in Nederland die voor de productie van biobrandstof groente-, fruit- en tuinafval inzet, opgehaald uit de regio.
Regionaal
Samenwerking in de regionale keten
Drie regionale organisaties, Twente Milieu, AVIA Weghorst en Twence, hebben samen de innovatiekracht om de regio te verduurzamen.

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over biobrandstof maken? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Tijs Mocking LinkedIn