Bodemassen toepassen

Tijdens het verbranden van afval blijft bodemas over. Dit is, ontdaan van metalen en ‘gewassen’, als grondstof in te zetten in bijvoorbeeld nieuwe wegen of producten.

Header bodemas toepassen Twence thumb

Wat is bodemas?

Niet-herbruikbaar restafval wordt verbrand in onze afvalenergiecentrale. Tijdens deze verbranding produceren we warmte, stoom en elektriciteit. Na verbranding blijft bodemas over. De metalen filteren we eruit en worden hergebruikt. Deze bodemassen worden als nieuwe grondstof gebruikt.

Het toepassen van bodemassen is een mooi voorbeeld van een circulaire economie. Bij een circulaire economie bestaat afval niet: alles wordt hergebruikt en teruggebracht in de kringloop. Zo ver zijn we in de wereld nog niet, maar Twence wil door het maken van nieuwe grondstoffen een belangrijke bijdrage aan deze ambitie.

Bodemas toepassen bankje Twence

Waarvoor gebruiken we bodemassen?

Bodemassen kunnen we op verschillende manieren toepassen. Een grote afzetmarkt is de Grond-, Weg- en Wegenbouw. Bij de aanleg van nieuwe wegen kan bodemas als fundatie fungeren. Hierdoor zijn minder primaire grondstoffen zoals zand en grind nodig en voorkomen we dat we grote zand- en grindwinningsgebieden uitputten. Bodemassen kunnen we ook gebruiken als afdichtingslaag van de bodem, voor grondophogingen en als nieuwe grondstof voor producten. Denk aan betonklinkers, stoepranden of straatmeubilair.

Hier hebben we onze bodemassen al in verwerkt

We denken continu na over nieuwe mogelijkheden. Zo zijn er steeds meer mogelijkheden voor grondvervangers én meer hernieuwde inzet van metalen en niet-metalen grondstoffen. Een paar praktijkvoorbeelden van onze toepassingen.

Van bodemas naar duurzame betonklinker

Videobeeld bodemas toepassen betonklinker thumb

Van bodemas naar duurzame betonklinker. Bekijk de film hoe dat in zijn werk gaat.

Bodemas toepassen reststof Twence thumb

Van bodemas naar grondstof

Bodemas blijft over na verbranding. In de bodemasopwerkingsinstallatie halen we er vrijwel alle metalen en niet-metalen uit. Dat doen we met behulp van diverse magneet-, zeef- en scheidingstechnieken. Zo wordt op grootte en gewicht geselecteerd. Doordat we al tijdens het verbranden een eigen ontwikkeld ‘semi-droog’ systeem toepassen, kunnen we ruim 90% van de metaalkorrels groter dan 2 mm terugwinnen. Daarmee behoren we op dit gebied tot de wereldtop. Met dit systeem beperken we ook nog eens de oxidatie van de metalen, waardoor we meer metaal terug kunnen winnen. Onze bodemas is uitermate geschikt als secundaire bouwstof.

Feiten

CO2 reductie
Minder CO2-uitstoot
Bij de productie van bijvoorbeeld aluminium komt enorm veel CO2 vrij. Bij het recyclen van aluminium komt nog maar een fractie van die CO2-uitstoot vrij. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk metalen terug te winnen uit het afval.
Circulaire economie
100% recycling
Voor elke fractie die na het verbrandingsproces overblijft, proberen we een nieuwe toepassing te bedenken. We zijn er nog niet, maar uiteindelijk willen we 100% terugbrengen in de kringloop.
Nieuwe grondstoffen
Uitputting voorkomen
Bodemas is een fantastische secundaire bouwstof die de inzet van primaire grondstoffen verder kan reduceren. Het kan bijvoorbeeld heel goed als zand- en grindvervanger ingezet worden.

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over bodemas toepassen? Of wil je meer informatie? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Jeffrey Martinec LinkedIn

Downloads

  1. Factsheet Bodemassen Download