Opening zonnepark ’t Rikkerink

Vandaag vond de officiële opening plaats van zonnepark ’t Rikkerink in Ambt Delden. Een zonnepark bestaande uit 28.500 zonnepanelen waarmee groene stroom opgewekt wordt voor zo’n 4.350 huishoudens. De voormalige stortplaats krijgt hiermee een tweede leven. Twence levert met het zonnepark een belangrijke bijdrage aan de regionale ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Opening Rikkerink Twence M COX 5787

Twence is niet alleen een afvalverwerker maar ook een bron van grondstoffen en energie. “Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk grondstoffen en energie uit afval, biomassa en zon te halen. Dit zonnepark draagt bij aan de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot in onze regio. Zo wordt een stortplaats een duurzame energievoorziening”, aldus Marc Kapteijn, algemeen directeur.

Regionale stortplaats
Eind jaren zestig van de 20e eeuw besloten de samenwerkende gemeenten in Twente tot het ‘gecontroleerd’ storten van afvalstoffen. En zo werd ’t Rikkerink één van de twee regionale stortplaatsen. Tussen 1969 tot 1986 is door de gezamenlijke Twentse gemeenten circa 4 miljoen ton bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval en industrieel afval gecontroleerd gestort. Sinds 1986 wordt de stortplaats niet meer gebruikt en in 1989 definitief afgedekt.

Zonnepark
Om het terrein om te dopen tot een zonnepark moest het bovenvlak van het 32 voetbalvelden groot tellende terrein voorzien worden van een waterdichte afdeklaag. Hiervoor is een speciale bouwstof gemaakt, die bestaat uit onder andere eigen rest- en eindproducten waarmee kringlopen gesloten worden. Het fundament voor het zonnepark was hiermee begin dit jaar gelegd. Inmiddels zijn 28.500 panelen geplaatst en kunnen zo’n 4.350 huishoudens voorzien worden van groene stroom.

Opening
Onder het toeziend oog van het projectteam, samenwerkingspartners, omwonenden en aandeelhouders werd het park door Marc Kapteijn en wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente geopend.

Participatie
Twence wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie binnen de aandeelhoudende gemeenten. Daarom is gekozen voor lokale participatie. Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) en Hof van Twente op Rozen participeren in dit park met elk ruim 900 panelen. Daarmee kan iedereen in het postcodegebied bijdragen aan een duurzaam Twente.

Marc Kapteijn tot slot: “Samen met onze aandeelhouders en partners zullen we de komende jaren de noodzakelijke stappen zetten om de regio verder te verduurzamen.”