Twence ondertekent contract met Stadt en Landkreis Osnabrück

Op vrijdag 28 januari ondertekende Twence in Osnabrück een contract met Enos Entsorgung Osnabrücker Land GmbH voor het verwerken van huishoudelijk restafval van Stadt en Landkreis Osnabrück.


220128 ondertekening Osnabruck Bert Frowijn 1

Euregionaal duurzaamheidsbedrijf
Vanaf 2023 verwerkt Twence voor minimaal 5 jaar het huishoudelijk restafval van Stadt en Landkreis Osnabrück. Twence zet hiermee weer een stap in de verdere ontwikkeling als Euregionaal duurzaamheidsbedrijf.

Europese aanbesteding
Door het winnen van de Europese aanbesteding voor afvalverwerking, verwerkt Twence vanaf 2023 jaarlijks circa 30.000 ton huishoudelijk restafval voor Osnabrück in de Duitse deelstaat Niedersachsen. "Door grensoverschrijdend te denken en samen te werken, kunnen kringlopen gesloten worden", aldus Raymond ter Haar, Manager Sales bij Twence.

De keuze voor Twence
Voor Stadt en Landkreis Osnabrück was verwerkingszekerheid een belangrijke voorwaarde in de keuze voor een nieuwe verwerkingspartner. Daarnaast stond duurzaamheid hoog in het vaandel. Twence biedt door de korte transportafstand een goede logistieke oplossing. Ook de verwerking door een moderne hoog rendement installatie, die zorgt voor een efficiënte energie output en een geringe milieubelasting, speelde een belangrijke rol.