Versterken Euregionale positie door verwerking afval Osnabrück

Versterken Euregionale positie door verwerking afval Osnabrück

Vanaf heden zal Twence jaarlijks 30.000 ton huishoudelijk restafval uit Osnabrück verwerken. De verwerking van dit afval draagt bij aan de verdere versterking van het Euregionale karakter.

Vrachtwagen Osnabruck 2

Het afval is afkomstig van ‘Stadt und Landkreis Osnabrück’ en beslaat 1/3 deel van hun totale volume. Voor dit deel van het afval is Twence de dichtstbijzijnde afvalverwerker. Daarnaast heeft ook het duurzaamheidskarakter van Twence een belangrijk rol gespeeld bij de keuze. Hierbij is onder andere gekeken naar de hoeveelheid energie die wordt opgewekt uit afval.

1.000 vrachtwagens per jaar
De komende 5 tot 10 jaar ieder jaar zullen zo’n 1.000 vrachtwagens met afval uit Osnabrück de weegbrug passeren. Dit komt neer op 4 vrachtwagens per dag.