Zitting uitgesteld

Op donderdag 16 april zou de hogerberoepzitting inzake de vergunning voor de mestverwaardingsinstallatie bij de Raad van State plaatsvinden. In verband met de coronamaatregelen is een rechtszitting in Den Haag de komende tijd niet mogelijk en daarom is de zitting uitgesteld. De vertraging is naar verwachting 4 tot 6 maanden.   

De gemeente Borne en enkele anderen hebben hoger beroep aangetekend tegen de vergunningverlening voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Nu deze zitting uitgesteld is en daarmee ook de definitieve vergunningverlening langer op zich laat wachten, zal de bouw ook vertraagd worden. Aanvankelijk wilden we in september starten met de bouw. 

We zijn teleurgesteld maar blijven positief. Wij geloven in een betere en duurzame oplossing voor het mestoverschot in Twente en hebben er ondanks deze vertraging alle vertrouwen in dat de installatie tijdig wordt opgeleverd. Achter de schermen wordt hard gewerkt om in gesprek te blijven met varkenshouders en intermediars om ze te overtuigen, aan ons te binden en de benodigde mestcontracten te realiseren.

Contact 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen of nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Arno Brandwagt, Account Manager, e-mail: a.brandwagt@twence.nl

Lees meer

Mestverwaarding

De aangescherpte wet- en regelgeving rondom mestverwerking vraagt om alternatieve manieren van verwerking. Ook zijn er ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en de terugwinning van grondstoffen. De mestverwaardingsinstallatie die Twence wil bouwen helpt de agrarische sector bij de verwerking van mest en draagt bij aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen.

De mestverwaardingsinstallatie produceert duurzame energie en wint, vaak schaarse, grondstoffen terug.

Duurzame energie
Productie van biogas dat gelijk staat aan het verbruik van 3.000 huishoudens.

Terugwinning grondstoffen

 • Fosfaatmeststof - organische meststof
 • Kaliummeststof - kunstmestvervanger
 • Ammoniakwater - grondstof voor industrie
 • Schoon water - waterstandbeheer
 • CO₂󠆺 - grondstof voor land- en tuinbouw
Lees meer

Deelnemen?

Het is voor veehouders en intermediairs mogelijk om voor de duur van drie, vijf of tien jaar in te schrijven voor de verwerking van varkensmest. De voordelen op een rij:
 

 • Gegarandeerd vaste afvoer van mest;
 • Laag financieel risico – geen inleggeld of investeringen;
 • Efficiënt transport – installatie midden in overschotgebied;
 • Voldoen aan de mestverwerkingsplicht;
 • Aansluiten bij één van de weinige grootschalige mestverwerkingsinitiatieven in Oost-Nederland;
 • Veehouder kan meer mest laten verwerken dan wettelijk verplicht. Hierdoor kan hij verhandelbare Vervangende Verwerkings Overeenkomsten creëren (VVO’s).

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Arno Brandwagt, Accountmanager - a.brandwagt@twence.nl of 06-11877614. 

Verwerking

De schets hiernaast laat het verwaardingsproces zien dat Twence toe wil passen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Geïntegreerde installatie voor vergisten en scheiden;
 • ​Mono-mestvergisting, geen toevoeging van co-producten;
 • Gebruik Best Beschikbare Technieken (BBT) en bewezen technieken;
 • Gesloten systeem.
Mineralenkringlopen

Twence is een trotse partner van Mineral Valley Twente. Mineral Valley Twente stimuleert ondernemers en deskundigen om kennis en ervaring te delen voor een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen in Twente. Bekijk hieronder waar Mineral Valley Twente precies aan werkt.

Techniek

Twence bouwt de mestverwaardingsinstallatie samen met VP-Systems. VP-Systems is dè partij op het gebied van mestverwaardingtechieken. Ze hebben al jaren lange ervaring met vergisten, dik dun scheiden en mono-mestvergisting. Kijk hieronder naar een bestaande mestverwaardingsinstallatie van VP Systems.

Meer informatie

Partners
Het belang van mestverwaarding wordt breed onderkend. Twence kijkt samen met partners hoe de mestketen het best gesloten kan worden. Zo is er intensief contact met:

 • Mineral Valley Twente
 • ForFarmers
 • Bio-energie cluster Oost-Nederland
 • LTO-Noord

In de downloads hiernaast vindt u onder andere de volgende informatie:

 • Flyer mestverwaarding: hierin vindt u kort en bondig, de noodzaak van mestverwaarding en wat de impact op het gebied van ger, geluid, beeldkwaliteit, transport en veiligheid en gezondheid is.
 • Presentatie mestverwaarding: deze presentatie gaat uitgebreid in op de noodzaak van mestverwaarding, de technische aspecten en de impact op de omgeving.
 • GGD-rapport: de GGD heeft onderzoek gedaan naar mogelijke veiligheidsrisico`s van de mestverwaardingsinstallatie voor de omgeving, het rapport bevat de uitkomst van dit onderzoek.
 • Rapport RIVM: dit rapport belicht alle veiligheidsaspecten van werken met biogasinstallaties. Twence conformeert zich aan deze veiligheidsstandaarden.