Privacy statement

Twence respecteert de privacy van bezoekers van deze website en zal niet actief persoonsgegevens van bezoekers verzamelen. Wij verzamelen enkel de informatie die bezoekers vrijwillig aan ons verstrekken, bijvoorbeeld in een sollicitatieprocedure of bij het aanvragen van schriftelijk informatie over de activiteiten van Twence.

Wij verzamelen en/of bewaren de door de bezoekers verstrekte persoonsgegevens slechts, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze gevraagd zijn. Twence zal de verzamelde persoonsgegevens en e-mail adressen nooit aan derden verkopen of kenbaar maken, voor wat voor reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Lees hier de volledige privacyverklaring van Twence