Biobrandstof uit gft-afval

Uit groente-, fruit- en tuinafval kun je biobrandstof produceren waarmee miljoenen dieselkilometers voor zwaar wegtransport worden bespaard. Samen met Twente Milieu en AVIA Weghorst onderzoeken we de haalbaarheid van deze alternatieve brandstof.

Biobrandstof maken Twence thumb

Waarom biobrandstof LBG maken?

Onze fossiele grondstoffen raken op. Daarom zoeken we alternatieve brandstoffen. Biobrandstof is een groen alternatief voor de diesel waarop veel vrachtwagens nu rijden. De productie van biobrandstof is een belangrijke stap in de regionale verduurzaming. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een biobased economy: een vorm van circulaire economie waar zoveel mogelijk hergebruik van biologische grondstoffen plaatsvindt. We kunnen deze biobrandstof maken uit groente-, fruit- en tuinafval, in combinatie met biogas uit stortheuvels en overdatum-materiaal. Zo maken we van gft-afval een waardevolle grondstof waarmee we 6,5 miljoen dieselkilometers per jaar kunnen besparen. Dat is meer dan 162 keer de aarde rond.

Biobrandstof uit gft-afval

Groente-, fruit- en tuinafval bevat waardevolle grondstoffen die we in de kringloop kunnen terugbrengen. Dat doen we momenteel al door er compost en biogas van te maken. Op dit moment zetten we biogas in voor de productie van elektriciteit en warmte. Op termijn zijn we van plan om biogas om te zetten in vloeibare vorm, ook wel Liquefied Bio Gas of LBG genoemd. In vloeibare vorm kun je het namelijk gebruiken als brandstof voor vrachtwagens en daarmee het gebruik van diesel vervangen. Ten opzichte van biogas heeft LBG nog meer voordelen: je kunt het eenvoudiger en compacter bewaren en daarnaast is het makkelijker te transporteren.

Biobrandstof LBG Twence Avia thumb

Samenwerken om de kringloop te sluiten

Samen met twee regionale partners, Twente Milieu en AVIA Weghorst, onderzoeken we de kansen voor deze biobrandstof. Twente Milieu wil, als afvalinzamelaar van gft, hun vrachtwagens laten rijden op deze duurzame brandstof. AVIA Weghorst heeft meerdere tankstations in de regio en zal dan voor de distributie van de biobrandstof zorgen. Zo sluiten we de gft-kringloop en verduurzamen we de regio.

Hoe maak je biobrandstof of LBG?

LBG staat voor Liquefied Bio Gas, oftewel vloeibaar biogas. Deze brandstof is vergelijkbaar met vloeibaar aardgas, maar dan gemaakt van natuurlijke bronnen. Bij Twence maken we deze brandstof uit groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens en bedrijven in Twente. Door het groente-, fruit- en tuinafval te laten vergisten, ontstaat biogas. Dat gas slaan we op in een gasballon. Het gas ontdoen we van CO2 en overige verontreinigingen. Dan hebben we groen gas, dat vloeibaar gemaakt wordt door het te koelen tot -162°C. Als het eenmaal vloeibaar is, kun je de biobrandstof LBG vervoeren naar tankstations in de regio. Bij de tankstations kunnen vrachtwagens (bijvoorbeeld van Twente Milieu) de brandstof tanken.

Feiten

Aardolie besparing
Besparing van 6,5 miljoen dieselkilometers
Met biobrandstof verduurzamen we het zwaar wegtransport. Ter vergelijking: dat levert een besparing op van minimaal 6,5 miljoen dieselkilometers voor zwaar wegtransport op lange afstanden. En dit staat gelijk aan meer dan 162 keer de aarde rond.
Biobased economy
Meer grondstoffen terugbrengen
Door van groente-, fruit- en tuinafval biobrandstof te maken, zetten we bestaande grondstoffen nog duurzamer in. We zijn de eerste in Nederland die voor de productie van biobrandstof groente-, fruit- en tuinafval inzet, opgehaald uit de regio.
Regionaal
Samenwerking in de regionale keten
Drie regionale organisaties, Twente Milieu, AVIA Weghorst en Twence, hebben samen de innovatiekracht om de regio te verduurzamen.

Biobrandstof produceren uit gft-afval

1 Oktober 2019
2 Najaar 2021
3 Najaar 2022
4 Eind 2023

Start haalbaarheidsonderzoek

Eind 2019 zijn we samen met onze regionale partners, Twente Milieu en AVIA Weghorst, een onderzoek gestart naar de kansen voor biobrandstof uit gft-afval. Ambitie? Inzetten op hernieuwbare en alternatieve brandstoffen. Lokaal geproduceerd uit gft, beschikbaar via regionale tankstations en weer gebruikt om gft-afval in te zamelen.

Groen licht voor bouw installatie

Bij groen licht voor de bouw van de installatie start nu de fase waarin we alles voorbereiden, van aanbesteden tot het aanvragen van vergunningen.

Bouw installatie van start

In het najaar van 2022 verwachten we te starten met de bouw van de installatie die het biogas kan omzetten in vloeibare biobrandstof.

Eerste levering biobrandstof

AVIA Weghorst ontvangt de eerste tankwagens met biobrandstof en Twente Milieu rijdt de eerste ophaalronde met biobrandstof uit gft-afval.

Biobrandstof LBG Twence Niek Weghorst thumb

“Duurzame alternatieve brandstoffen die je kunt inzetten bij zwaardere transporten en over lange afstanden zijn er nog niet. En ik geloof niet in alternatieven die zijn gebaseerd op aardgas, zoals LNG. We moeten juist gas uit andere bronnen halen en omzetten naar een brandstof die duurzaam is en geschikt is voor zware transporten.”

Niek Weghorst, Directeur AVIA Weghorst
Lennart Driessen Twente Milieu Twence 03

“Het idee dat onze vrachtwagens straks rijden op brandstof, gemaakt van het bij Twentse inwoners ingezamelde gft, is natuurlijk geweldig! Het past helemaal in de stappen die we zetten op weg naar een volledig duurzaam wagenpark.”

Twente Milieu, Lennart Driessen
Twence 27 5 217436 Tijs Mocking thumb

“Onze samenwerkingspartners Twente Milieu en AVIA Weghorst hebben net als wij een hoge duurzaamheidsambitie. Zij willen samen met ons inspelen op de energietransitie, circulair ondernemen en inzetten op hernieuwbare en alternatieve brandstoffen.”

Tijs Mocking, Projectleider Twence

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over ons project biobrandstof uit gft-afval? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Tijs Mocking LinkedIn

Onze samenwerkingspartners

Verduurzamen doe je samen. Zéker nu. Met onze partners in de keten werken we toe naar een circulaire economie. Binnen dit project werken we met de volgende partners samen. Bekijk de website voor meer informatie over de ambities.