100% duurzame energie uit Biomassa-energiecentrale

Onze Biomassa-energiecentrale zet biomassa om in groene stroom, warmte en stoom. Hiervoor wordt afvalhout gebruikt dat niet geschikt is voor materiaalhergebruik en afkomstig is uit grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. Daarnaast wordt een houtfractie die overblijft uit de compostering van GFT-afval gebruikt. De energie die uit de Biomassa-energiecentrale wordt geproduceerd is 100% duurzaam  en er wordt absoluut geen houtachtige biomassa uit boskap als brandstof voor onze biomassa-energiecentrale  ingezet.

Klimaatdoelstellingen
Nederland staat voor de uitdaging om de economie en samenleving binnen dertig jaar vrijwel geheel CO2-neutraal te maken. Dat vraagt om nieuwe vormen van energieopwekking uit schone, duurzame bronnen. Twence speelt voor zijn aandeelhoudende gemeenten een belangrijke rol in deze verduurzaming.

Duurzame energie
Onze Biomassa-energiecentrale levert 450 GWh duurzame energie. 100 GWhe groene stroom is voldoende om 33.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De overige 350 GWhth wordt in de vorm van stoom voor de productie van zout geleverd en in de vorm van warmte geleverd voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Dit is vergelijkbaar met het gasverbruik van 27.000 huishouden.  

Samen verduurzamen
Gerichte samenwerking met partners is van essentieel belang om de regionale energietransitie te realiseren. Zo werken wij samen met Ennatuurlijk aan de stadsverwarming van Enschede en met Nouryon aan de verduurzaming van het zoutproductieproces. Vanaf 2022 zullen we ook warmte leveren aan Grolsch, waardoor zij de CO2-emissie met 72% (5.500 ton) reduceren. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1.800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. Verder werken Twence, Cogas en Ennatuurlijk samen aan de uitrol van een regionaal warmtenet om woonwijken en gebouwen van het aardgas af te krijgen. Met de restwarmte uit de biomassa-energiecentrale van Twence kunnen met aanvullende inzet van restwarmte van de afvalenergiecentrales in de winter tot 100.000 woningen in Twente voorzien worden van hoge temperatuur-warmte waardoor het verwarmen met aardgas overbodig wordt.   

Ook voor andere industriële partijen is warmte beschikbaar: bedrijven met een grote warmte (of koude) vraag kunnen ervan profiteren. De energie kan gebruikt worden voor onder meer koeling, hygiënisatie, verwarming van gebouwen, procesindustrie en droogprocessen.
 

Lees meer

Warmteleiding Twence-Grolsch

In 2022 gaat Twence warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan bierbrouwer Grolsch. Hiermee vindt bij Grolsch een verduurzaming van het bedrijfsproces plaats. Een besparing van 3 miljoen kubieke meter aardgas.

Industriële proceswarmte en gebouwverwarming
Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO2 emissies. De warmtelevering van Twence past goed binnen de ambitie om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. De warmte zal worden ingezet voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Het aardgasverbruik én de CO2-uitstoot worden hiermee gereduceerd.

Proces warmtelevering
Warm water gaat via de bestaande warmteleiding vanuit Twence op 110-120 graden naar de Warmetkrachtcentrale in Enschede (Marssteden). Daar wordt een uitkoppeling gerealiseerd die het warme water (110˚-120˚) via de nieuw aan te leggen warmteleiding doorzet naar Grolsch. Bij Grolsch wordt de warmte door een warmtewisselaar overgebracht naar de interne processen van Grolsch op een minimum temperatuur van 105 graden. Door de warmtewisselaar zijn deze watersystemen van elkaar gescheiden. Het retourwater van Grolsch gaat terug naar de Warmtekrachtcentrale en wordt doorgezet naar het warmtenet.

Groene warmte
De warmte wordt geproduceerd uit biomassa en is daarmee volledig groen opgewekt. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt.

Levering en planning
Via een aan te leggen ondergrondse leiding wordt de warmte aan Grolsch geleverd. De technische uitdagingen en tracéstudie zijn in 2020 uitgewerkt. Het streven is om midden 2021 te starten met de realisatie. Tweede helft 2022 zal Grolsch gebruik kunnen maken van de warmte van Twence.

Regionale bedrijfsverduurzaming
Samen met Grolsch leveren we een bijdrage aan een volledig CO2-neutrale omgeving en zetten we een volgende stap in de regionale bedrijfsverduurzaming. De CO2 emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. Hiermee dringen we het aardgasverbruik in Overijssel verder terug. Warm water van Twence is goed inzetbaar voor industriële proceswarmte en verwarming van gebouwen. In Twente is door de industriële bedrijvigheid veel potentie voor het benutten van restwarmte. In plaats van deze restwarmte doelloos weg te laten lopen in de lucht, krijgt ze nu een nuttige en duurzame toepassing.

Factsheet Warmtelevering Twence-Grolsch

Lees meer