Warmtelevering uit biomassa-energiecentrale

Twence beschikt sinds 2007 over een biomassa-energiecentrale. In deze centrale zetten we biomassa om in groene stroom, voldoende om een stad als Hengelo van elektriciteit te voorzien. In 2017 en 2018 bouwden we deze centrale om, waardoor we er nu ook warmte en stoom uit kunnen leveren. Hierdoor kunnen we in deze centrale sinds april 2018 drie keer zoveel duurzame energie produceren uit vrijwel dezelfde hoeveelheid biomassa als voor de ombouw.

Nederland staat voor de uitdaging om de economie en samenleving binnen dertig jaar vrijwel geheel CO2-neutraal te maken. Dat vraagt om nieuwe vormen van energieopwekking uit schone, duurzame bronnen. Twence speelt voor zijn aandeelhoudende gemeenten een belangrijke rol in deze verduurzaming.

Met de vernieuwde biomassa-energiecentrale leveren we 450 GWh duurzame energie: 350 GWhth stoom en warmte, vergelijkbaar met het gasverbruik van 27.000 huishoudens en 100 GWhe elektriciteit, waarmee zo’n 33.000 huishoudens in hun stroomverbruik kunnen worden voorzien.

Het omvangrijke traject van engineering en aanbesteding van alle onderdelen van de installatie is eind 2015 in gang gezet. De eerste paal voor de ombouw ging in december 2016 de grond in. In de loop van 2017 zijn alle voorbereidingen getroffen voor stoomuitkoppeling en warmtelevering. Tijdens de werkzaamheden bleef de centrale vol in gebruik voor elektriciteitsproductie. De eerste maanden van 2018 bouwden we de verbrandingsoven en de rookgasreinigingsinstallatie zelf volledig om: vrijwel alle inwendige delen zijn vernieuwd, zodat de installatie het komende decennium als betrouwbare stoomketel voor de regio zijn werk kan doen.

Twence zal een deel van de extra warmte afzetten aan de bestaande afnemers Ennatuurlijk (stadsverwarming Enschede) en Nouryon (voorheen AkzoNobel). Ook voor andere industriële partijen is warmte beschikbaar: bedrijven met een grote warmte (of koude) vraag kunnen er van profiteren. De energie kan gebruikt worden voor onder meer koeling, hygiënisatie, verwarming van gebouwen, procesindustrie en droogprocessen.

Lees meer