Zonnestroom uit het groene hart van Overijssel

In 2017 namen wij ons eerste zonnepark ‘Tienbunderweg’ in gebruik. Hier produceren wij groene elektriciteit voor ongeveer 1.000 huishoudens. Deze kan worden afgenomen via energieleverancier Qurrent.

Twence is de grootste producent van groene energie in Overijssel. We produceren elektriciteit (sinds 1997), stoom en warmte (sinds 2011). En sinds 2017 ook zonne-energie. Wij zijn ervan overtuigd dat energie uit hernieuwbare bronnen de energie van de toekomst is. In 2020 hopen wij zonnestroom voor 10.000 huishoudens te kunnen leveren.

Qurrent
De zonnestroom die we produceren bij Twence wordt geleverd door Qurrent. Qurrent is een energiecoöperatie die uitsluiten groene energie levert en meedenkt over hoe energie bespaard kan worden. Qurrent streeft niet naar maximale winst, de groene energie wordt tegen inkoopprijs geleverd!

Realisatie eerste zonnepark in Twente
Het park is –in opdracht van Twence- gebouwd door SolarCentury uit Helmond, een bedrijf dat wereldwijd zonneparken bouwt. In totaal zijn 4.720 panelen geplaatst. De panelen zijn ongeveer 1,65 x 1 meter groot in staan in zuidopstelling, met twee panelen boven elkaar en meerdere panelen in rijen naast elkaar. Het hoogste punt van de panelen ligt circa 2,4 meter boven het maaiveld, het laagste punt 1,20 meter. Zo kunnen we het terrein onderhouden door ‘natuurlijke begrazing’ –bijvoorbeeld door schapen-.

Lees meer

Zonnepark 't Rikkerink

Twence wil op de bovenzijde van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink een zonnepark ontwikkelen. In de periode 2018-2020 wordt de bovenzijde van ’t Rikkerink voorzien van een afdichtingslaag. Daarmee willen we er voor zorgen dat de grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval vervuild hemelwater. Zo kan de verontreiniging op den duur verdwijnen. De afdeklaag wordt zo aangebracht, dat er eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst.

Met de uitwerking van de plannen voor de realisatie van een zonnepark is in 2017 begonnen. Het park zal het grootste deel van het 16 hectare grote bovenvlak van de stortplaats beslaan. De taluds van de stortplaats zijn bebost en dat zal zo blijven: de afdichtingsconstructie en de circa 40.000 zonnepanelen worden door de beboste hellingen aan het zicht onttrokken. Zo passen de plannen mooi in het landschap. Het park zal groene elektriciteit voor ongeveer 4.000 huishoudens leveren.

Afdichten
Onder de oude stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het -vooral met zouten- vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wenselijk dat deze op termijn verdwijnt. Door de bovenzijde van de stortplaats met een vaste betonachtige afdeklaag af te dichten, is deze sanering mogelijk. Twence maakt voor het afdekken gebruik van secundaire bouwstoffen, dat zijn bouwstoffen die gemaakt zijn uit gerecyclede materialen. De aanleg van de afdichting start in 2018 en zal 3 jaar duren.

Bij de oprichting van Twence hebben de gezamenlijke Twentse gemeenten het beheer van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink overgedragen aan Twence.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over het afdekken van ’t Rikkerink.

Lees meer

Zonnepark Boeldershoek-West

Twence wil geschikte, beschikbare percelen gebruiken voor het opwekken van duurzame energie uit zonlicht. In dat kader bouwen we een tweede zonnepark op de Boeldershoek, net buiten de hekken van ons hoofdterrein, in de hoek tussen de Oude Hengelosedijk en de A35. Dit 20 hectare grote park zal vanaf het najaar van 2018 groene stroom leveren voor circa 4.500 huishoudens.

De eerste paal voor dit park ging eind april 2018 de grond in. In opdracht van Twence plaatst Solar Century uit Helmond hier ruim 60.000 zonnepanelen in een op het zuiden gerichte opstelling. Wanneer alles volgens plan verloopt, zullen we eind september 2018 al de eerste zonnestroom leveren vanuit dit park.

Inpassing
Rondom het park worden struiken en bomen aangeplant, die in de omgeving veel voorkomen. Door het inzaaien van bloemmengsels wordt het een aantrekkelijk gebied voor insecten, kleine dieren en vogels. Schapen nemen straks het maaiwerk onder de panelen voor hun rekening.

Lees meer