Coronavirus (COVID-19)

Veiligheid staat bij Twence voorop. We volgen nauwlettend de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM en we updaten continu deze pagina. We willen een veilige werkomgeving garanderen voor bezoekers, contractors, klanten, leveranciers en medewerkers. Werkt u ook mee?

Algemene hygiënemaatregelen
Vanzelfsprekend gelden bij ons de volgende maatregelen m.b.t. hygiëne:

 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen
 • Schud geen handen
 • Vermijd aanraken van je gezicht met je handen
 • Was regelmatig je handen gedurende 30 seconden
 • Gebruik regelmatig desinfectiemiddelen, die overal beschikbaar zijn.
 • Nies en hoest in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Maatregelen op terrein
Op ons terrein gelden specifieke maatregelen. Deze kunnen per installatie/locatie afwijken, maar zijn ter plaatse vermeld. Houdt u zich hieraan? In het algemeen is voor iedereen op ons terrein het volgende van belang:

 • Buiten is een veiligheidshesje verplicht, zodat er ook veilig buiten de gele lijnen gelopen kan worden (1,5 meter afstand).
 • Maximaal 4 personen tegelijk binnen bij receptie.
 • Minimaal 1,5 meter afstand bij loketfuncties (weegbrug, receptie, werkvergunninguitgifte, laden/lossen en vrachtcontrole).
 • Gebruik tijdens onderhoudsstops een FFP3-mondmakser indien dit vanuit de werkzaamheden verplicht is of als je niet aan de 1,5 meter eis kunt voldoen (voorzie zelf in de maskers, eventueel verkrijgbaar bij werkvergunninguitgifte)
 • Controlekamers en acceptatie-units alleen toegankelijk voor noodzakelijk (productie) personeel.
 • Installaties zijn alleen toegankelijk voor bevoegden.
 • Ondertekenen van documenten gebeurt met eigen pen (zonder persoonlijk contact).
 • Chauffeurs blijven zoveel mogelijk in het voertuig.
 • Het beleid van Twence is ‘leading’, indien het beleid van de werkgever van contractors/leveranciers afwijkt van die van Twence.

Op reis geweest naar gebied met code rood/oranje
Ben je teruggekeerd uit een land/gebied met code rood of oranje? Dan ben je helaas pas welkom bij Twence na 14 dagen quarantaine, zonder onderstaande klachten. Maak een nieuwe afspraak met uw contactpersoon bij Twence.

Gezondheidsklachten

 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: koorts, hoesten, benauwdheid of verkoudheidsklachten.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met COVID-19 patiënten of personen die ziektesymptomen vertonen.

Twence rondleidingen
Momenteel vinden er geen rondleidingen plaats.

Flyer
Bekijk hier de flyer

Samen veilig, veilig samen.