Twence boekt positief resultaat over 2020

23-apr-2021

In de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. De netto-omzet over 2020 bedroeg € 115,2 miljoen met een positief resultaat (na belastingen) van € 10,8 miljoen. Om jaarrekening technische redenen is dit resultaat in het jaarverslag gesplitst in het resultaat 2020 (€ 8,8 miljoen) en met terugwerkende kracht over het jaar 2019 (€ 2,0 miljoen). De invloeden van COVID-19 hebben zowel effect gehad op de financiële situatie als op de bedrijfsvoering. Door adequate maatregelen is de impact echter beperkt gebleven.

Landelijke compostdag 2021 gaat niet door

10-mrt-2021

Door een verlenging van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben Twence en Twente Milieu besloten om ook dit jaar de Landelijke Compostdag niet door te laten gaan. Wij sluiten hiermee aan bij het besluit van de landelijke organisatie van de Compostdag en de overheid.

Samen houden we Twente schoon en veilig
Wij hopen op uw begrip om op deze manier een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Want alleen samen krijgen we het corona onder controle.

Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence van start

1-feb-2021

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden.

De warmtetransitie: in Twente doen we dat samen!

8-dec-2020

Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=-Oi2cuUwn4k

Twence, Cogas en Ennatuurlijk kijken terug op een succesvolle workshop Slagkracht door Ketensamenwerking, die we op 3 december verzorgden tijdens de warmteweken van het Nationaal Warmtecongres. Tijdens de workshop gingen we dieper in op ketensamenwerking, ontwikkeldilemma’s en verkenningen met gemeenten, Provincie Overijssel en andere marktpartijen. Bij de warmtetransitie komt veel kijken, waarbij een slagvaardige samenwerking essentieel is voor succes!

Marcel Wildschut treedt toe tot Raad van Commissarissen Twence

4-dec-2020

Met het aftreden van Jan Casteleijn, na het volmaken van de maximale periode van 8 jaar, zou een vacante positie binnen de Raad van Commissarissen ontstaan. Hierop is geanticipeerd door vroegtijdig op zoek te gaan naar een nieuwe commissaris. 

Succesvolle online bijeenkomst over mestverwerking

2-dec-2020

Vanavond hebben we een succesvolle online informatiebijeenkomst gehad over mestverwerking en onze nieuw te bouwen mestverwerkingsinstallatie in Zenderen. 

In Twente gebeurt het! Met de warme groet van Twence.

26-nov-2020

Warmtenet Enschede heeft, tijdens het Nationaal Warmtecongres, nu ook de publieksprijs gewonnen voor het 'Duurzaamste warmtenet van Nederland'. Warmtenet Hengelo is het 'meest innovatieve warmtenet van Nederland'. Beide warmtenetten worden voorzien van warmte van Twence.

Warmte van Twence in nominaties duurzaamste en meest innovatieve warmtenet

3-nov-2020

Om onze klimaatdoelen in 2030 en 2050 te realiseren, zoeken we in Nederland naar nieuwe mogelijkheden om de gebouwde omgeving duurzaam te verwarmen. Warmtenetten zetten een grote stap in de verduurzaming van het warmteverbruik in de regio. In Twente voedt Twence haar duurzame warmte aan regionale warmtenetten. Twee daarvan zijn genomineerd door Greenvis, dé brancheprijs voor warmtenetten in Nederland. De
1.    Warmtenet Enschede in de categorie ‘Duurzaamste Warmtenet’:
2.    Warmtenet Hengelo in de categorie ‘Meest innovatieve Warmtenet’:
Beide warmtenetten worden geëxploiteerd door onze partner Ennatuurlijk.

Met deze warmtenetten worden zo’n 9.500 woningen en bedrijven in Enschede en Hengelo voorzien van duurzame warmte, geproduceerd uit afvalhout dat niet gerecycled kan worden.

Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

28-okt-2020

Vanmorgen heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de mestverwaardingsinstallatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

Cogas, Ennatuurlijk en Twence bundelen krachten. Onderzoek naar een regionaal warmtenetwerk

21-sep-2020

Twente heeft de ambitie in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van Twente als warmteregio. Via een, te realiseren, warmtenet in Twente kan aan huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief worden geboden voor de huidige gasaansluiting. Cogas, Ennatuurlijk en Twence onderzoeken samen deze mogelijkheid en hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.