Twence steunt duurzame innovatie bij Solar Boat Twente

18-mei-2017
Een gemotiveerd studententeam aan de Universiteit Twente houdt zich bezig met het verwezenlijken van hun droom: het ontwerpen en bouwen van een innovatieve boot aangedreven door zonne-energie. Hun model is op donderdag 18 mei gepresenteerd aan alle sponsoren, waaronder Twence. De boot is in staat om een topsnelheid van 45 km/uur te bereiken op energie van de zon. Een sterk staaltje van innovatie gecombineerd met behendigheid in het water.

Twence levert eerste zonne-energie

1-mei-2017
Maandag 1 mei 2017 was het een historische dag: we leveren voor het eerst zonne-energie! De eerste fase van Zonnepark Tienbunderweg (1,3 MW, 4720 panelen) is in de loop van de dag aangesloten op het Enexis netwerk. Hiermee zetten we een nieuwe stap op het pad naar meer duurzame energie.

Mooi resultaat Twence in 2016

21-apr-2017
In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2016 een positief netto resultaat geboekt van ruim € 12,1 miljoen. De netto-omzet van ruim € 107 miljoen bestaat voor 47% uit de opbrengst van grondstoffen en energie en voor 53% uit het verwerken van afval.

Twence blijft in handen van publieke aandeelhouders

20-apr-2017
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 is besloten dat Twence in publieke handen blijft. Ook ondersteunt een grote meerderheid van de aandeelhouders het mogelijke aandeelhouderschap van de Stadt Münster. De directie van Twence is verheugd met dit besluit dat de ruimte geef om de reeds ingezette, en met de huidige aandeelhouders afgestemde, strategische lijn voort te zetten.

Bodemas als funderingsmateriaal

9-apr-2017
Bodemassen uit de afvalenergiecentrale van Twence vormen de fundatie van de nieuwe weg naar het spoorviaduct bij Deurningen. Dit is het eerste grootschalige project in Twente waar circa 100.000 ton bodemas, restproduct na energieopwekking uit huishoudelijk afval, als vrij toepasbare bouwstof wordt ingezet. Twence, Renewi (voorheen Van Gansewinkel Minerals), Van Spijker Infrabouw en ProRail werken samen aan dit infrastructurele project. Renewi produceert de bouwstof op het terrein van Twence. Van Spijker Infrabouw realiseert de fundering. ProRail is opdrachtgever en na aanleg wordt de Provincie Overijssel eigenaar.

Operators Grolsch nemen een kijkje bij Twence

30-mrt-2017
Op donderdag 30 maart zijn 6 procesoperators van Grolsch bij Twence op bezoek geweest. Doel: leren van en kennis uitwisselen met elkaar.

Gratis compost voor inwoners van Twente

13-mrt-2017
Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden aanleveren van het groente-, fruit- en tuinafval. Het compost dat gratis kan worden opgehaald, is het rechtstreekse resultaat van het ingeleverde GFT afval. Ook bij een aantal Gelderse gemeenten van Regio de Vallei en het samenwerkingsverband Avri ligt compost van Twence klaar voor de inwoners.

Van bodemas naar betonklinkers

1-mrt-2017
Wil je weten hoe de bodemas, die vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers? RTVOost heeft hier een item aan gewijd in Overijssel Vandaag, 2 maart 2017.

Themabijeenkomst aandeelhouderschap

16-feb-2017

Op 16 februari jl. vond een informatieve en beeldvormende avond plaats voor raadsleden van onze aandeelhoudende gemeenten over de mogelijke toetreding van Münster als aandeelhouder van Twence in relatie met de aandeelhoudersstrategie.

Groen stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente

2-feb-2017
Op 3 februari is door Koninklijke Grolsch, Apollo Vredestein en Twence een intentieverklaring ondertekend voor een onderzoek naar een stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente. In de haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van een stoomleiding tussen Twence en beide potentiele afnemers geïnventariseerd. Met een aansluiting op groene stoom kunnen Grolsch en Apollo Vredestein hun aardgasverbuik sterk reduceren.