Bodemas als funderingsmateriaal

9-apr-2017
Bodemassen uit de afvalenergiecentrale van Twence vormen de fundatie van de nieuwe weg naar het spoorviaduct bij Deurningen. Dit is het eerste grootschalige project in Twente waar circa 100.000 ton bodemas, restproduct na energieopwekking uit huishoudelijk afval, als vrij toepasbare bouwstof wordt ingezet. Twence, Renewi (voorheen Van Gansewinkel Minerals), Van Spijker Infrabouw en ProRail werken samen aan dit infrastructurele project. Renewi produceert de bouwstof op het terrein van Twence. Van Spijker Infrabouw realiseert de fundering. ProRail is opdrachtgever en na aanleg wordt de Provincie Overijssel eigenaar.

Operators Grolsch nemen een kijkje bij Twence

30-mrt-2017
Op donderdag 30 maart zijn 6 procesoperators van Grolsch bij Twence op bezoek geweest. Doel: leren van en kennis uitwisselen met elkaar.

Gratis compost voor inwoners van Twente

13-mrt-2017
Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden aanleveren van het groente-, fruit- en tuinafval. Het compost dat gratis kan worden opgehaald, is het rechtstreekse resultaat van het ingeleverde GFT afval. Ook bij een aantal Gelderse gemeenten van Regio de Vallei en het samenwerkingsverband Avri ligt compost van Twence klaar voor de inwoners.

Van bodemas naar betonklinkers

1-mrt-2017
Wil je weten hoe de bodemas, die vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers? RTVOost heeft hier een item aan gewijd in Overijssel Vandaag, 2 maart 2017.

Themabijeenkomst aandeelhouderschap

16-feb-2017

Op 16 februari jl. vond een informatieve en beeldvormende avond plaats voor raadsleden van onze aandeelhoudende gemeenten over de mogelijke toetreding van Münster als aandeelhouder van Twence in relatie met de aandeelhoudersstrategie.

Groen stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente

2-feb-2017
Op 3 februari is door Koninklijke Grolsch, Apollo Vredestein en Twence een intentieverklaring ondertekend voor een onderzoek naar een stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente. In de haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van een stoomleiding tussen Twence en beide potentiele afnemers geïnventariseerd. Met een aansluiting op groene stoom kunnen Grolsch en Apollo Vredestein hun aardgasverbuik sterk reduceren.

Eerste betonklinkers uit grondstoffen van Twence

31-jan-2017
Vandaag zijn de eerste betonklinkers op basis van bodemassen van Twence geproduceerd. Voor Twence is dit de eerste keer dat haar bodemas, dat vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers. Na opwerking produceert Van Gansewinkel Minerals hiervan een vrij toepasbare bouwstof, die het zand- en grind in betonklinkers vervangt. De klinkers worden geproduceerd door Morssinkhof Groep en zijn bestemd voor het parkeerterrein van de duurzame Volvo Arendsen-nieuwbouw in Hengelo.

Inloopavond 2 februari: toelichting GGD-rapport

23-jan-2017

De GGD heeft onderzoek verricht naar de effecten van de Twence mestverwaardingsinstallatie op de gezondheid en veiligheid van mens en dier in de omgeving. De GGD komt tot de conclusie dat er geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn bij normale bedrijfsvoering en in geval van een calamiteit. Omwonenden hoeven zich hierover geen zorgen te maken.

Twence aanwezig op geslaagde Open Dag Ennatuurlijk

14-jan-2017
Zaterdag 14 januari organiseerde Ennatuurlijk een open dag in het pompstation Marssteden in Enschede. Twence was hierbij aanwezig als grootste warmteproducent van het net in Enschede.

Euregionale samenwerking in afval

2-jan-2017
Per 1 januari 2017 levert Münster energiebronnen aan Twence. Het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Munster gaat het residu uit een sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval in Munster leveren. De afvalenergiecentrale van Twence zet dit om in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen.