Eerste betonklinkers uit grondstoffen van Twence

31-jan-2017
Vandaag zijn de eerste betonklinkers op basis van bodemassen van Twence geproduceerd. Voor Twence is dit de eerste keer dat haar bodemas, dat vrijkomt bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval, hoogwaardig wordt toegepast in betonklinkers. Na opwerking produceert Van Gansewinkel Minerals hiervan een vrij toepasbare bouwstof, die het zand- en grind in betonklinkers vervangt. De klinkers worden geproduceerd door Morssinkhof Groep en zijn bestemd voor het parkeerterrein van de duurzame Volvo Arendsen-nieuwbouw in Hengelo.

Inloopavond 2 februari: toelichting GGD-rapport

23-jan-2017

De GGD heeft onderzoek verricht naar de effecten van de Twence mestverwaardingsinstallatie op de gezondheid en veiligheid van mens en dier in de omgeving. De GGD komt tot de conclusie dat er geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn bij normale bedrijfsvoering en in geval van een calamiteit. Omwonenden hoeven zich hierover geen zorgen te maken.

Twence aanwezig op geslaagde Open Dag Ennatuurlijk

14-jan-2017
Zaterdag 14 januari organiseerde Ennatuurlijk een open dag in het pompstation Marssteden in Enschede. Twence was hierbij aanwezig als grootste warmteproducent van het net in Enschede.

Euregionale samenwerking in afval

2-jan-2017
Per 1 januari 2017 levert Münster energiebronnen aan Twence. Het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Munster gaat het residu uit een sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval in Munster leveren. De afvalenergiecentrale van Twence zet dit om in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen.

Groene energie doelstelling gemeenten haalbaar dankzij Twence

21-dec-2016
Op 21 december 2016 is op feestelijke wijze de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Twence biomassa-energiecentrale. De centrale gaat vanaf mei 2018 – met dezelfde biomassa input – naast groene stroom ook warmte leveren. Dankzij Twence bereiken de Twentse gemeenten daarmee de helft van hun duurzaamheidsdoelstelling, namelijk: een duurzaam energie percentage van 14% in 2020.

MVO Prestatieladder

15-dec-2016
In oktober 2016 vond de onderhoudsaudit op de MVO Prestatieladder plaats. Hieruit bleek onze grote maatschappelijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie om verantwoord te handelen.

Hout efficiënter en effectiever sorteren

11-dec-2016
Het sorteren van bouw-& sloop, bedrijfs- en grof huishoudelijk afval is een arbeidsintensieve activiteit. Sinds kort heeft Twence aan de afvalscheidingsinstallatie een scanner met NIR camera (Near Infra Red) toegevoegd. Deze herkent kleine stukken hout en helpt zo het sorteerproces te automatiseren. Het resultaat? Minder residu en een hoger hergebruik van materialen.

Twence steunt RTVOost-actie ‘Samen voor de Voedselbanken'

9-dec-2016
Twence heeft een cheque uitgereikt aan de actie ‘Samen voor de Voedselbanken'. RTV Oost komt 9 t/m 17 december in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de regionale Voedselbanken. Twence doneert, namens haar 230 medewerkers, online aan deze actie. Hiermee worden 230 kratten met levensmiddelen gevuld en uitgedeeld. RTVOost heeft, samen met een afgevaardigde van de Voedselbanken, de cheque in ontvangst genomen.

Mestverwaarding: beroep tegen gebruiksvergunning

8-dec-2016
Op 16 januari 2017 dienen de beroepen tegen de mestverwaardingsintallatie op Elhorst-Vloedbelt bij de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het gaat om beroepen tegen de WABO- en de Waterwetvergunning. De zittingen stonden in december op de rol maar de beoogde rechter trok zich - om reden van mogelijke belangenverstrengeling - op eigen initiatief terug. Daarop is een andere voorzitter van de meervoudige bestuurskamer aangewezen die en zaak op 16 januari 2017 behandelt.

Meer duurzame warmte uit rookgassen

7-dec-2016
Twence gaat uit de rookgassen van de biomassa-energiecentrale extra warmte terugwinnen. Een extra warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en aan het warmtenetwerk van Ennatuurlijk wordt toegevoegd.