Groene energie doelstelling gemeenten haalbaar dankzij Twence

21-dec-2016
Op 21 december 2016 is op feestelijke wijze de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Twence biomassa-energiecentrale. De centrale gaat vanaf mei 2018 – met dezelfde biomassa input – naast groene stroom ook warmte leveren. Dankzij Twence bereiken de Twentse gemeenten daarmee de helft van hun duurzaamheidsdoelstelling, namelijk: een duurzaam energie percentage van 14% in 2020.

MVO Prestatieladder

15-dec-2016
In oktober 2016 vond de onderhoudsaudit op de MVO Prestatieladder plaats. Hieruit bleek onze grote maatschappelijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie om verantwoord te handelen.

Hout efficiënter en effectiever sorteren

11-dec-2016
Het sorteren van bouw-& sloop, bedrijfs- en grof huishoudelijk afval is een arbeidsintensieve activiteit. Sinds kort heeft Twence aan de afvalscheidingsinstallatie een scanner met NIR camera (Near Infra Red) toegevoegd. Deze herkent kleine stukken hout en helpt zo het sorteerproces te automatiseren. Het resultaat? Minder residu en een hoger hergebruik van materialen.

Twence steunt RTVOost-actie ‘Samen voor de Voedselbanken'

9-dec-2016
Twence heeft een cheque uitgereikt aan de actie ‘Samen voor de Voedselbanken'. RTV Oost komt 9 t/m 17 december in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de regionale Voedselbanken. Twence doneert, namens haar 230 medewerkers, online aan deze actie. Hiermee worden 230 kratten met levensmiddelen gevuld en uitgedeeld. RTVOost heeft, samen met een afgevaardigde van de Voedselbanken, de cheque in ontvangst genomen.

Mestverwaarding: beroep tegen gebruiksvergunning

8-dec-2016
Op 16 januari 2017 dienen de beroepen tegen de mestverwaardingsintallatie op Elhorst-Vloedbelt bij de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het gaat om beroepen tegen de WABO- en de Waterwetvergunning. De zittingen stonden in december op de rol maar de beoogde rechter trok zich - om reden van mogelijke belangenverstrengeling - op eigen initiatief terug. Daarop is een andere voorzitter van de meervoudige bestuurskamer aangewezen die en zaak op 16 januari 2017 behandelt.

Meer duurzame warmte uit rookgassen

7-dec-2016
Twence gaat uit de rookgassen van de biomassa-energiecentrale extra warmte terugwinnen. Een extra warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en aan het warmtenetwerk van Ennatuurlijk wordt toegevoegd.

Op weg naar 100% duurzame warmte

6-dec-2016
Twence en Ennatuurlijk hebben een overeenkomst getekend voor het leveren van meer duurzame warmte aan het warmtenet in Enschede. Het gaat om uitbreiding van bestaande activiteiten; er kunnen op termijn 20.000 extra huishoudens en bedrijven van duurzame warmte worden voorzien. De warmte uit het warmtenet heeft een positieve impact op het energielabel van vastgoed in Enschede; voor bewoners levert dit namelijk een labelsprong op.

Bezoek-D66-Twence

26-nov-2016
Afgelopen week heeft een steunfractie van D66 Enschede een bezoek gebracht aan Twence. Doel van dit bezoek was om kennis te maken met Twence: • wie is Twence; • wat doet Twence; • hoe draagt Twence bij aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van de Twentse gemeenten.

Twence laat er geen gras over groeien

6-nov-2016
U vraagt zich misschien af hoe het staat met de voorbereidingen van de realisatie van de mestverwaardingsinstallatie van Twence op Elhorst-Vloedbelt. Twence heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Integendeel. Voor de zomervakantie is het basisontwerp van de installatie goedgekeurd. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle installatieonderdelen, bouwkundige tekeningen en berekeningen van de installatie tot in de kleinste details uit te werken. De reden hiervoor is dat we géén tijd willen verliezen en we direct kunnen starten met de bouw van de installatie, zodra de vergunning onherroepelijk is.

Verdriedubbeling duurzame energieproductie stapje dichterbij

11-okt-2016
De ombouw van de biomassa-energiecentrale van Twence is weer een stapje dichterbij. En daarmee dus een verdriedubbeling van de duurzame energieproductie uit deze centrale met vrijwel dezelfde input! Dinsdag 11 oktober is het (deel)contract Civiel ondertekend voor de bouw van de leidingbruggen en het nieuwe turbine-generatorgebouw. Visser & Smit Bouw B.V. uit Rotterdam Groningen won de aanbesteding en gaat het civiele ontwerp en de uitvoering daarvan voor ons verzorgen. ‘We hebben al vaker heel plezierig met Visser & Smit gewerkt, ze hebben destijds ook het civiele deel van de huidige biomassa-energiecentrale al voor hun rekening genomen. Een deskundige partij. We verheugen ons op de nieuwe samenwerking’ aldus Huub Nijkamp, projectmanager van Twence voor de ombouw van de centrale. Twence beschikt sinds 2007 over een biomassa-energiecentrale (BEC), waarin we niet-recyclebaar afvalhout en biomassa omzetten in duurzame elektriciteit. We gaan deze centrale moderniseren en ombouwen, zodat we er ook warmte uit kunnen leveren. De ombouw zal volgens de huidige planning begin 2017 starten, terwijl de installatie vol in bedrijf blijft. In het tweede kwartaal van 2018 kan dan de eerste warmte voor stadsverwarming en voor industriële toepassingen worden geleverd.