Mestverwaarding: beroep tegen gebruiksvergunning

8-dec-2016
Op 16 januari 2017 dienen de beroepen tegen de mestverwaardingsintallatie op Elhorst-Vloedbelt bij de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het gaat om beroepen tegen de WABO- en de Waterwetvergunning. De zittingen stonden in december op de rol maar de beoogde rechter trok zich - om reden van mogelijke belangenverstrengeling - op eigen initiatief terug. Daarop is een andere voorzitter van de meervoudige bestuurskamer aangewezen die en zaak op 16 januari 2017 behandelt.

Meer duurzame warmte uit rookgassen

7-dec-2016
Twence gaat uit de rookgassen van de biomassa-energiecentrale extra warmte terugwinnen. Een extra warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en aan het warmtenetwerk van Ennatuurlijk wordt toegevoegd.

Op weg naar 100% duurzame warmte

6-dec-2016
Twence en Ennatuurlijk hebben een overeenkomst getekend voor het leveren van meer duurzame warmte aan het warmtenet in Enschede. Het gaat om uitbreiding van bestaande activiteiten; er kunnen op termijn 20.000 extra huishoudens en bedrijven van duurzame warmte worden voorzien. De warmte uit het warmtenet heeft een positieve impact op het energielabel van vastgoed in Enschede; voor bewoners levert dit namelijk een labelsprong op.

Bezoek-D66-Twence

26-nov-2016
Afgelopen week heeft een steunfractie van D66 Enschede een bezoek gebracht aan Twence. Doel van dit bezoek was om kennis te maken met Twence: • wie is Twence; • wat doet Twence; • hoe draagt Twence bij aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van de Twentse gemeenten.

Twence laat er geen gras over groeien

6-nov-2016
U vraagt zich misschien af hoe het staat met de voorbereidingen van de realisatie van de mestverwaardingsinstallatie van Twence op Elhorst-Vloedbelt. Twence heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Integendeel. Voor de zomervakantie is het basisontwerp van de installatie goedgekeurd. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle installatieonderdelen, bouwkundige tekeningen en berekeningen van de installatie tot in de kleinste details uit te werken. De reden hiervoor is dat we géén tijd willen verliezen en we direct kunnen starten met de bouw van de installatie, zodra de vergunning onherroepelijk is.

Verdriedubbeling duurzame energieproductie stapje dichterbij

11-okt-2016
De ombouw van de biomassa-energiecentrale van Twence is weer een stapje dichterbij. En daarmee dus een verdriedubbeling van de duurzame energieproductie uit deze centrale met vrijwel dezelfde input! Dinsdag 11 oktober is het (deel)contract Civiel ondertekend voor de bouw van de leidingbruggen en het nieuwe turbine-generatorgebouw. Visser & Smit Bouw B.V. uit Rotterdam Groningen won de aanbesteding en gaat het civiele ontwerp en de uitvoering daarvan voor ons verzorgen. ‘We hebben al vaker heel plezierig met Visser & Smit gewerkt, ze hebben destijds ook het civiele deel van de huidige biomassa-energiecentrale al voor hun rekening genomen. Een deskundige partij. We verheugen ons op de nieuwe samenwerking’ aldus Huub Nijkamp, projectmanager van Twence voor de ombouw van de centrale. Twence beschikt sinds 2007 over een biomassa-energiecentrale (BEC), waarin we niet-recyclebaar afvalhout en biomassa omzetten in duurzame elektriciteit. We gaan deze centrale moderniseren en ombouwen, zodat we er ook warmte uit kunnen leveren. De ombouw zal volgens de huidige planning begin 2017 starten, terwijl de installatie vol in bedrijf blijft. In het tweede kwartaal van 2018 kan dan de eerste warmte voor stadsverwarming en voor industriële toepassingen worden geleverd.

Mest nieuwe innovatieve zeugenstal naar Twence

10-okt-2016
A.s. vrijdag en zaterdag (14 & 15 oktober) zijn er Open Dagen bij veehouder Nijhof in Haaksbergen (Oude Boekeloseweg 112). Deze boer heeft een gloednieuwe duurzame (varkens)zeugenstal gebouwd vol innovatieve snufjes. Als één van de eerste bedrijven in de regio wil Nijhof zijn mest laten verwerken door Twence tot duurzame energie en waardevolle grondstoffen.

Markt voor gerecyclede nutriënten moet volwassen worden

5-okt-2016
Met de ondertekening van de Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Sharon Dijksma op 5 oktober jl. is een volgende stap gezet naar een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten. Twence was hier, als actief deelnemer in het Nutriënt Platform, bij aanwezig en legde zijn eigen ambitie voor de komende jaren op dit gebied vast.

Twence zorgt dat Twente één van de meest duurzame warmtenetten heeft

20-sep-2016

Deze maand heeft warmtenet Enschede de 3e plek veroverd in de duurzaamheidstop 3 van warmtenetten. Dit betekent dat er een hoog Equivalent Opwek Rendement geleverd wordt; de factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. Warmtenet Enschede werd in het verleden van warmte voorzien door een warmtekrachtcentrale, gestookt op fossiele brandstoffen. Vanaf 2011 wordt de warmte geleverd door de afvalenergiecentrale van Twence; restafval, niet geschikt voor materiaalhergebruik, dient als grondstof voor elektriciteit, stoom en warmte.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

19-sep-2016

Alle Twentse (Technische) Opleidingen binnen het VMBO, ROC, HBO, WO opgelet! De dag van de duurzaamheid komt eraan op 10 oktober. Wil je weten wat Twence doet in het kader van duurzaamheid? En wil je het koppelen aan themalessen over bijvoorbeeld duurzaamheid, afval, energie of hergebruik? Kom dan kijken bij Twence.