Bezoek-D66-Twence

26-nov-2016
Afgelopen week heeft een steunfractie van D66 Enschede een bezoek gebracht aan Twence. Doel van dit bezoek was om kennis te maken met Twence: • wie is Twence; • wat doet Twence; • hoe draagt Twence bij aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van de Twentse gemeenten.

Twence laat er geen gras over groeien

6-nov-2016
U vraagt zich misschien af hoe het staat met de voorbereidingen van de realisatie van de mestverwaardingsinstallatie van Twence op Elhorst-Vloedbelt. Twence heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Integendeel. Voor de zomervakantie is het basisontwerp van de installatie goedgekeurd. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle installatieonderdelen, bouwkundige tekeningen en berekeningen van de installatie tot in de kleinste details uit te werken. De reden hiervoor is dat we géén tijd willen verliezen en we direct kunnen starten met de bouw van de installatie, zodra de vergunning onherroepelijk is.

Verdriedubbeling duurzame energieproductie stapje dichterbij

11-okt-2016
De ombouw van de biomassa-energiecentrale van Twence is weer een stapje dichterbij. En daarmee dus een verdriedubbeling van de duurzame energieproductie uit deze centrale met vrijwel dezelfde input! Dinsdag 11 oktober is het (deel)contract Civiel ondertekend voor de bouw van de leidingbruggen en het nieuwe turbine-generatorgebouw. Visser & Smit Bouw B.V. uit Rotterdam Groningen won de aanbesteding en gaat het civiele ontwerp en de uitvoering daarvan voor ons verzorgen. ‘We hebben al vaker heel plezierig met Visser & Smit gewerkt, ze hebben destijds ook het civiele deel van de huidige biomassa-energiecentrale al voor hun rekening genomen. Een deskundige partij. We verheugen ons op de nieuwe samenwerking’ aldus Huub Nijkamp, projectmanager van Twence voor de ombouw van de centrale. Twence beschikt sinds 2007 over een biomassa-energiecentrale (BEC), waarin we niet-recyclebaar afvalhout en biomassa omzetten in duurzame elektriciteit. We gaan deze centrale moderniseren en ombouwen, zodat we er ook warmte uit kunnen leveren. De ombouw zal volgens de huidige planning begin 2017 starten, terwijl de installatie vol in bedrijf blijft. In het tweede kwartaal van 2018 kan dan de eerste warmte voor stadsverwarming en voor industriële toepassingen worden geleverd.

Mest nieuwe innovatieve zeugenstal naar Twence

10-okt-2016
A.s. vrijdag en zaterdag (14 & 15 oktober) zijn er Open Dagen bij veehouder Nijhof in Haaksbergen (Oude Boekeloseweg 112). Deze boer heeft een gloednieuwe duurzame (varkens)zeugenstal gebouwd vol innovatieve snufjes. Als één van de eerste bedrijven in de regio wil Nijhof zijn mest laten verwerken door Twence tot duurzame energie en waardevolle grondstoffen.

Markt voor gerecyclede nutriënten moet volwassen worden

5-okt-2016
Met de ondertekening van de Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Sharon Dijksma op 5 oktober jl. is een volgende stap gezet naar een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten. Twence was hier, als actief deelnemer in het Nutriënt Platform, bij aanwezig en legde zijn eigen ambitie voor de komende jaren op dit gebied vast.

Twence zorgt dat Twente één van de meest duurzame warmtenetten heeft

20-sep-2016

Deze maand heeft warmtenet Enschede de 3e plek veroverd in de duurzaamheidstop 3 van warmtenetten. Dit betekent dat er een hoog Equivalent Opwek Rendement geleverd wordt; de factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. Warmtenet Enschede werd in het verleden van warmte voorzien door een warmtekrachtcentrale, gestookt op fossiele brandstoffen. Vanaf 2011 wordt de warmte geleverd door de afvalenergiecentrale van Twence; restafval, niet geschikt voor materiaalhergebruik, dient als grondstof voor elektriciteit, stoom en warmte.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

19-sep-2016

Alle Twentse (Technische) Opleidingen binnen het VMBO, ROC, HBO, WO opgelet! De dag van de duurzaamheid komt eraan op 10 oktober. Wil je weten wat Twence doet in het kader van duurzaamheid? En wil je het koppelen aan themalessen over bijvoorbeeld duurzaamheid, afval, energie of hergebruik? Kom dan kijken bij Twence.

Onderzoek inzet drones door Provincie Overijssel op terrein Twence

9-sep-2016
Provincie Overijssel heeft op 9 september in een pilot een drone ingezet bij het meten van een depot. Deze pilot vond plaats bij Twence, die haar terrein hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met dit experiment onderzoekt de provincie Overijssel de inzet van drones in het werkveld van Toezicht en Handhaving bij de provincie Overijssel. In Nederland is Overijssel de eerste die hier mee experimenteert. Twence produceert uit afval grondstoffen en energie en kijkt continu naar nieuwe mogelijkheden om meer grondstoffen terug te winnen en duurzame energie op te wekken. Omdat Twence beschikt over een relatief groot depot, waar tijdelijke opslag van grondstoffen plaatsvindt, biedt dit de provincie een proeftuin voor dit experiment. Twence ondersteunt dit innovatieve initiatief van harte. Marc Kapteijn, directeur Twence: “We stellen het op prijs dat er op innovatieve wijze gewerkt wordt aan Toezicht en Handhaving. Elk volgend experiment staan wij graag weer als gastheer terzijde.” Fotograaf: Raymond van Olphen.

Ride-for-the-Roses

4-sep-2016
Twence medewerkers hebben op 4 september de Ride-for-the Roses gereden. Binnen Twence kennen we het project Duurzame Inzetbaarheid. Een van de peilers daarvan is Vitaliteit. Dit betekent dat we onder onze collega's een gezonde leefstijl promoten. We moedigen diverse activiteiten aan en het deelnemen aan sportevenementen is er daar één van. Met the Ride for the Roses stimuleren we onze mensen op het sportieve vlak en steunen daarbij het goede doel. Twence was een van de sponsoren van dit evenement. De Ride for the Roses is een fietstocht in de strijd tegen kanker. Jong en oud, íedereen kan deelnemen aan de Ride for the Roses. Het Twence team deed mee aan de cycletour over 50 en 100 km. Het is een unieke beleving voor de meer getrainde fietsers. Als wielrenner ervaar je het echte Tour-gevoel door met een groot peloton over een volledig afgezet parcours te fietsen.

Twence en Twente Branding ambassadeurs van Twente

24-aug-2016
Stichting Twente Branding en Twence bundelen hun krachten in het stimuleren van Twente als bedrijvige hightech regio.