Gratis compost voor de inwoners van Twente

15-mrt-2016
De inwoners van Twente kunnen zaterdag 19 maart gratis compostzakken afhalen bij het afvalbrengpunt in hun gemeente. In het kader van de jaarlijkse Landelijke Compostdag trekken we hierin samen op met Twente Milieu.

23 maart - open inloopavond mestverwaarding

13-mrt-2016

Woensdag 23 maart organiseert Twence een inloopavond voor iedereen die interesse heeft in het project mestverwaarding op Elhorst-Vloedbelt.

Twence tekent Internationale Green Deal voor compost

2-mrt-2016

​Een aantal landen van de Europese Unie rond de Noordzee, wil de wet- en regelgeving rondom de im- en export van secundaire grondstoffen beter op elkaar afstemmen zodat er minder grondstoffen verloren gaan. Nederland, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn hiervoor een samenwerking gestart, genaamd de North Sea Resources Roundabout (NSSR). De NSSR wil met tien pilots voor verschillende grondstoffen laten zien hoe de Europese en Nationale wet- en regelgeving beter op elkaar afgestemd kan worden. Donderdag 3 maart hebben Nederlandse en Britse overheden samen met Twence, Comgoed en The President Estate Farming Partnership een Green Deal voor compost ondertekend waarmee ze willen bereiken dat compost uit Nederland zonder belemmeringen vanuit wet- en regelgeving in Engeland kan worden afgezet.

Afvalstoffenbelasting op verbranden en storten

23-feb-2016
Per 1 januari 2015 wordt er naast een afvalstoffenbelasting op storten ook belasting geheven over materiaal dat verbrand wordt. Met ingang van 1 januari 2016 wordt er een indexatie op het tarief voor de afvalstoffenbelasting op verbranden en storten berekend. Deze indexatie betekent een verhoging van 0,5% waardoor in 2016 de afvalstoffenbelasting (Wbm) € 13,07 per ton bedraagt. Twence kan de grondstoffen en residuen (metalen, bodemassen en vliegassen) die na verbranding terug gewonnen worden in mindering brengen op de in rekening gebrachte afvalstoffenbelasting. Daarom is besloten dat van elke aangeleverde ton brandbaar restafval € 2,88 (22% van € 13.07, het percentage grondstoffen dat teruggewonnen wordt) gerestitueerd zal worden. Deze restitutie vindt elk kwartaal achteraf plaats. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Sales Support of uw Accountmanager.

Eerste contract mestverwaarding bij Twence getekend

16-feb-2016
Dinsdag 16 februari is het eerste contract getekend voor de verwerking van mest in de mestverwaardingsinstallatie die Twence wil realiseren op haar locatie in Zenderen. Mesthandel Jannink en Twence hebben een contract getekend voor levering van 40.000 m3 mest, waarvan Maatschap Nijhof Zuthof 4000 m3 mest voor zijn rekening neemt.

Start Coöperatie Praktijkcentrum Procestechnologie bij Twence

9-feb-2016
Het Praktijkcentrum Procestechnologie (PCPT) is een initiatief waarbij het ROC en AOC zich samen met procestechnologische bedrijven in Oost-Nederland sterk maken om studenten te interesseren voor een opleiding procestechnologie. Daarnaast zetten zij zich in voor een goede afstemming tussen theorie en praktijk. Vandaag was de feestelijke start van PCPT bij Twence.