Afvalstoffenbelasting op verbranden en storten

23-feb-2016
Per 1 januari 2015 wordt er naast een afvalstoffenbelasting op storten ook belasting geheven over materiaal dat verbrand wordt. Met ingang van 1 januari 2016 wordt er een indexatie op het tarief voor de afvalstoffenbelasting op verbranden en storten berekend. Deze indexatie betekent een verhoging van 0,5% waardoor in 2016 de afvalstoffenbelasting (Wbm) € 13,07 per ton bedraagt. Twence kan de grondstoffen en residuen (metalen, bodemassen en vliegassen) die na verbranding terug gewonnen worden in mindering brengen op de in rekening gebrachte afvalstoffenbelasting. Daarom is besloten dat van elke aangeleverde ton brandbaar restafval € 2,88 (22% van € 13.07, het percentage grondstoffen dat teruggewonnen wordt) gerestitueerd zal worden. Deze restitutie vindt elk kwartaal achteraf plaats. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Sales Support of uw Accountmanager.

Eerste contract mestverwaarding bij Twence getekend

16-feb-2016
Dinsdag 16 februari is het eerste contract getekend voor de verwerking van mest in de mestverwaardingsinstallatie die Twence wil realiseren op haar locatie in Zenderen. Mesthandel Jannink en Twence hebben een contract getekend voor levering van 40.000 m3 mest, waarvan Maatschap Nijhof Zuthof 4000 m3 mest voor zijn rekening neemt.

Start Coöperatie Praktijkcentrum Procestechnologie bij Twence

9-feb-2016
Het Praktijkcentrum Procestechnologie (PCPT) is een initiatief waarbij het ROC en AOC zich samen met procestechnologische bedrijven in Oost-Nederland sterk maken om studenten te interesseren voor een opleiding procestechnologie. Daarnaast zetten zij zich in voor een goede afstemming tussen theorie en praktijk. Vandaag was de feestelijke start van PCPT bij Twence.