Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

28-okt-2020

Vanmorgen heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de mestverwaardingsinstallatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

Cogas, Ennatuurlijk en Twence bundelen krachten. Onderzoek naar een regionaal warmtenetwerk

21-sep-2020

Twente heeft de ambitie in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van Twente als warmteregio. Via een, te realiseren, warmtenet in Twente kan aan huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief worden geboden voor de huidige gasaansluiting. Cogas, Ennatuurlijk en Twence onderzoeken samen deze mogelijkheid en hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

Warmte van Twence beschikbaar voor helft van Enschede

18-sep-2020

Ennatuurlijk heeft de losstaande warmtenetten in de wijken Roombeek en Deppenbroek aangesloten op het duurzame warmtenet in Enschede; het duurzaamste warmtenet van Nederland. In de gemeente Enschede zijn er al ruim 8.500 huishoudens en 200 bedrijven in diverse wijken aangesloten op het warmtenet. Het warmtenet in Enschede ontvangt warmte van Twence en met deze uitbreiding komt duurzame warmte beschikbaar voor 50% van de stad.

Tien Twentse gemeenten nemen duurzame energie af van Twence

10-sep-2020

Tien Twentse gemeenten zetten verdere stappen in de verduurzaming van hun energieverbruik. Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn. 

Op woensdag 9 september werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Twence en de tien gemeenten bekrachtigd en ondertekend. Hiermee wordt de productie van lokaal opgewekte duurzame energie gestimuleerd. 

Bloemen en planten groeien dankzij vloeibare CO2 uit restafval

17-jul-2020

Deze week leverde Twence de eerste tankwagen met vloeibare CO2 aan de glastuinbouw. De tuinbouw gebruikt deze CO2 om bloemen en planten in de kas te laten groeien. Daarmee zet Twence verdere stappen in de verduurzaming. Het bedrijf vermindert de CO2-emissie met 3.600 ton en de glastuinbouw bespaart gas.

Bekijk hier de video "Hoe wordt CO2 uit restafval ingezet in de glastuinbouw?

Benoeming directeur Innovatie & Projecten Twence

26-mei-2020

Inzetten op ontwikkelkracht

Met ingang van 1 juni 2020 wordt Bert Frowijn benoemd als directeur Innovatie & Projecten van Twence. 

Eerste gerecyclede fietspad van Twente

1-mei-2020

Het vernieuwde circulaire fietspad tussen Denekamp en Nordhorn is opengesteld. Voor de regio Twente is dit het eerste wegdek dat voorzien is van 100% herbruikbare materialen. Het fietspad is aangelegd door Abbink Boekelo Wegenbouw, waarbij gebruik is gemaakt van Ecofalt, een duurzaam alternatief op asfalt. De hiervoor nieuw ontwikkelde fundering bestaat uit gerecyclede puinmaterialen van Twee “R” Recycling Groep en bodemas van Twence. Deze regionale circulaire samenwerking heeft geleid tot een volledig duurzaam fietspad.

Bierbrouwer Grolsch bijna van het gas af met warmte van Twence

21-apr-2020

Vandaag zet Grolsch opnieuw een forse stap richting een CO2- neutrale bierbrouwerij door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Twence gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch. De CO2 emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. 

Twence boekt positief resultaat over 2019

17-apr-2020

In de aandeelhoudersvergadering van 16 april 2020 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2019 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 11,8 miljoen. De omzet van € 116,8 miljoen bestaat voor 42% uit de opbrengst van grondstoffen en energie. 

Samen naar een energieneutraal Twente

16-apr-2020

Vandaag is het conceptplan Regionale Energie Strategie (RES) Twente gepresenteerd. Een prachtig duurzaam resultaat, waarin afspraken zijn vastgelegd over het energieneutraal maken van Twente. Juist met deze samenwerking zorgen we ervoor dat we het aardgasgebruik terugdringen en een bijdrage leveren aan de regionale en landelijke klimaatdoelstellingen. Twence draagt deze samenwerking een warm hart toe. Alleen samen kunnen we een groene, circulaire samenleving realiseren.