Aker Solutions levert installatie voor afvangen en vervloeien CO2

12-apr-2019

Twence wil uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) grootschalig CO2 afvangen en geschikt maken voor nuttig gebruik. Deze CO2 wordt dan niet meer direct uitgestoten, maar hergebruikt. In dit innovatieve en omvangrijke project heeft het Noorse Aker Solutions de aanbesteding gewonnen voor het leveren van de installatie voor het afvangen en vervloeien van de CO2. De contracten hiervoor zijn recent getekend.

Girlsday bij Twence

11-apr-2019

Meisjes van Daltonschool Hengelo-Zuid zijn vandaag, in het kader van Girlsday, bij Twence geweest. Deze dag is een initiatief van VHTO, om meiden van 10-15 jaar te interesseren voor bèta, techniek en ICT. Girlsday ten top bij Twence mét roze helm en afsluitend een hightea. Twence heeft deze dag samen georganiseerd met Techniekmuseum Oyfo en TwenteMilieu.

Inloopdagen voor varkenshouders

9-apr-2019

Bent u varkenshouder en wilt u weten hoe Twence uw varkensmest kan verwerken? Komt u dan vooral langs op de Vrije Inloopdagen

15 t/m 19 april (13-17 uur)  

Locatie: Elhorst-Vloedbelt. Almelosestraat 3 in Zenderen

Werkbezoek van EZK, Certiq en RVO aan Twence

5-apr-2019

Op vrijdag 5 april ontvingen wij een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CertiQ. Het bezoek aan Twence vond op verzoek van deze organisaties plaats vanwege de combinatie aan duurzame oplossingen en ambities die Twence heeft om de regio verder te verduurzamen.

Gratis compost voor inwoners van Twentse gemeenten

1-apr-2019

Er was zaterdag 30 maart 2019 veel belangstelling voor gratis compost gemaakt van eigen GFT afval. De sympathieke landelijke actie en het mooie weer leidden tot veel bedrijvigheid bij de milieuparken. Bij het afvalbrengpunt Enschede Oost hielp Jurgen van Houdt, wethouder circulaire economie bij de uitgifte. Het hergebruik van GFT-resten helpt het milieu. Goed scheiden leidt tot een betere kwaliteit compost en tot een hogere productie van biogas. Een bedankje vinden we op z’n plaats.

GFT afval scheiden. Daar krijg je iets voor terug.

26-mrt-2019

Zaterdag 30 maart is de Landelijke Compostdag. Twence organiseert samen met Twente Milieu, Regio de Vallei en Avri de uitgifte van gratis compost in de deelnemende gemeenten van Twente, Gelderland en Rivierenland. Onder het motto: GFT afval scheiden, daar krijg je iets voor terug bedanken we de huishoudens voor hun goede gedrag om GFT-afval en groenafval apart te houden.

Vergunningaanvraag CCU project (CO2 afvang en hergebruik) ingediend

20-mrt-2019

Twence levert als koploper in de branche een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van zijn regionale aandeelhouders. Het CCU project is een van de strategische projecten waarmee hier invulling aan gegeven wordt, het op grote schaal afvangen van CO2 en hergebruiken in allerlei nuttige toepassingen. Afvalstoffen worden hiermee grondstoffen en kringlopen worden gesloten. Op 18 maart is een nieuwe mijlpaal bereikt in dit project met het indienen van de vergunningsaanvraag voor fase 1. Het gaat hier om aanvragen voor een omgevingsvergunning en een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming.

Provincie Overijssel stemt in met inpassingsplan voor realisatie mestverwaardingsinstallatie

27-feb-2019

De Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het provinciaal inpassingsplan (pip), dat opgesteld is om bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt mogelijk te maken. Het project van Twence liep eind 2017 vast op vernietiging van de omgevingsvergunning door de Raad van State. Provincie Overijssel vond het maatschappelijk belang van de mestverwaardingsinstallatie zo groot, dat ze besloten een pip op te stellen om de vergunning alsnog te verlenen. Het pip is vandaag goedgekeurd en daarmee is de vergunning verleend.

Start ontwikkeling pilot installatie voor mierenzuur uit CO2

21-feb-2019

Op 21 februari werd het formele startschot gegeven voor de ontwikkeling van een pilotinstallatie, waarmee CO2 die ontstaat bij energieopwekking uit afval wordt omgezet in mierenzuur. De ‘kick-off’ van dit project, waarin Twence samenwerkt met Coval Energy, TNO en de TU Delft, vond plaats in Delft. Daar worden nu al testen gedaan met een proefopstelling, die in aanloop naar dit project werd gemaakt.

Nouryon verduurzaamt zoutproductie dankzij groene stoom van Twence

11-feb-2019

De zoutproductie van Nouryon in Hengelo wordt verder verduurzaamd door levering van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence. De twee bedrijven tekenden hiertoe vandaag een overeenkomst in aanwezigheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Overijssel. Hiermee kan Nouryon ca 50.000 ton CO2 per jaar besparen – vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 400 miljoen autokilometers.