Eerste zonnepaneel voor Zonnepark Boeldershoek-West

26-jul-2018

We hebben het eerste zonnepaneel gelegd op het grootste zonnepark van Twente. De werkzaamheden gaan enorm snel. De afgelopen weken is de constructie voor de zonnepanelen gebouwd. De komende maanden worden 61.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit resulteert in een zonnepark van 34 voetbalvelden groot, waarmee we voor 4.500 huishoudens duurzame energie kunnen opwekken.

RIVM-rapport beschikbaar

19-jul-2018

De gemeente Hengelo heeft het volgende gepubliceerd:

De rapportage van het RIVM is afgerond. Het RIVM adviseert om het gebied met dioxines scherper in beeld te brengen. Dat betekent dat er extra controlemetingen moeten worden uitgevoerd. De provincie Overijssel is bevoegd gezag. De provincie voert op dit moment overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de aard en omvang van deze metingen. Deze afspraken worden op korte termijn verwacht. Tot nadere orde wordt nog steeds geadviseerd om vee binnen te houden, te wachten op een fikse regenbui of eventueel het land te beregenen. 

Vragen hierover kunt u stellen via het Meldpunt Overijssel: meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423). Het publieksnummer van de NVWA is 0900 - 03 88  

Klik hier voor het volledige bericht.

PIP voor mestverwaardingsinstallatie ligt ter inzage

19-jul-2018

Vanaf vandaag liggen de stukken voor het provinciaal inpassingsplan (pip) ter inzage. De provincie Overijssel wil medewerking verlenen aan de bouw van de mestverwaardingsinstallatie en om dit mogelijk te maken bereidt de provincie een pip voor. Een pip is een bestemmingsplan dat gemaakt wordt door de provincie. Half december beslist de provincie of het bestemmingsplan en de vergunning definitief worden. Hierna kan Twence starten met bouw van de installatie.

Update: veelgestelde vragen via gemeente Hengelo

11-jul-2018

De gemeente Hengelo kan vragen over de impact van de dioxine-uitstoot beantwoorden. Wij verwijzen u dan ook graag naar de website van gemeente Hengelo voor alle actuele informatie.

Onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden heeft de gemeente Hengelo gepubliceerd:

Twence betreurt overlast in buitengebied door dioxine

6-jul-2018

Afvalverwerker biedt eventuele gedupeerden schadevergoeding aan.

Twence betreurt het ten zeerste dat bij een brand begin deze week in een afvalberg op haar terrein dioxine is vrijgekomen. Dat blijkt uit nader onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om licht verhoogde dioxine-waarden, die na een fikse regenbui weer binnen de veilige norm zullen zijn, zo meldt het RIVM. De afvalverwerker en energieproducent biedt excuses aan voor de overlast en zal in overleg met eventuele gedupeerden meewerken aan een schadevergoeding.

“Natuurlijk ben ik geschrokken van het RIVM-onderzoek. Als bedrijf wil je je omgeving zo min mogelijk overlast bezorgen. Als er dan ondanks alle voorzorgsmaatregelen en een vroege signalering toch brand uitbreekt met een week later dit nieuws als gevolg, is dat zeer vervelend. Het laatste wat je wil is dat burgers zich ongerust maken. Ik ben tegelijkertijd gerustgesteld dat het gaat om licht verhoogde dioxine-waarden, die na een fikse regenbui weer binnen de veilige norm zijn”, aldus Marc Kapteijn, CEO van Twence.

Aangepaste openingstijden leveren GFT en huishoudelijk afval

6-jul-2018

We verruimen voor klanten onze openingstijden voor de levering van gft- en huishoudelijk afval. Wegens de rookontwikkeling was het afgelopen maandag beperkt mogelijk om aan te leveren.

Daarom bieden we de extra mogelijkheid op zaterdag 7 juli 8.30-15 uur. Dit geldt specifiek dus voor het aanleveren van GFT- en huishoudelijk afval. Onze klanten, die dit aangaat, zijn hiervan inmiddels op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de afdeling externe logistiek.

Na de brand: onze dank en excuses

4-jul-2018

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de extreme droogte en harde wind zaterdag tot een grote broei-brand op ons terrein in Hengelo geleid. Door het daadkrachtige optreden van de hulpdiensten en defensie hebben we een brand van dit formaat relatief snel onder controle kunnen krijgen. Toch hebben grote delen van de regio zondag overlast ervaren door de rookontwikkeling. Wij betreuren deze situatie en willen onze excuses uitspreken naar iedereen die hinder ondervonden heeft.

Sein brandmeester is gegeven

3-jul-2018

Gisteravond, 2 juli om 20.30 uur, heeft de brandweer het sein ‘brand meester' gegeven. Het blussen van de brand is overgedragen aan Twence.

Er is met vele partijen hard en goed samen gewerkt om de situatie weer onder controle te krijgen. Van vele kanten ontvingen wij steunbetuigingen.

Wij danken iedereen voor de enorme inzet en ook voor de steunbetuigingen die we kregen.

Update brand op Twence-terrein

2-jul-2018

De Brandweer Twente heeft zojuist de volgende update gepubliceerd:

Vannacht is de brandweer doorgegaan met het bewaken van de brand bij Twence. Sinds het staken van blussing gisterenavond via de chinook is de rook sterk afgenomen. Gedurende de nacht zijn op verschillende momenten metingen verricht naar verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen in de rook. Hierbij zijn geen waarde gemeten die schadelijk zijn voor de gezondheid. 
 

Update brand terrein Twence

1-jul-2018

De brandweer Twente heeft zojuist de volgende update afgegeven:

Vragen en antwoorden
Versie 1 juli 19.00 uur
Aangepaste informatie is cursief
:

Wat is er aan de hand?
Er woedt een zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand is ontstaan in een grote berg afval die buiten op het eigen terrein staat.

Door blussen komt er veel rook vrij. Er zijn geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Echter is de rook hinderlijk en is er sprake van stankoverlast. Sluit daarom ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Hoe lang gaat het duren?
We blijven tot vanavond 20.00 uur de chinook helikopters inzetten om de brand te bestrijden. We zetten in om de rook fors te verminderen. Echter is de verwachting dat de rookoverlast zeker nog tot in de ochtend aanhoudt. Vindt u het niet prettig om in deze rook te slapen, overweeg dan de nacht elders door te brengen.