Wij zijn voorbereid op eventuele broeibranden

25-jul-2019

Bij het opslaan van afval kan het ontstaan van broei nooit helemaal voorkomen worden. Een klein stukje glas kan al zorgen voor broei. Twence zet vol in op het beperken van het risico op broei, snelle signalering en een adequate brandbestrijding. Het afgelopen jaar is een set aan aanvullende maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen zijn effectief gebleken. De afgelopen broeibranden waren kleine branden die snel onder controle waren.

Ontwikkeling bodemaswasinstallatie

10-jul-2019

Op ons terrein op de Boeldershoek verrijst een testinstallatie voor het wassen van bodemassen. Met deze tijdelijke installatie willen we kennis opdoen voor de ontwikkeling van de definitieve bodemaswasinstallatie, die in 2021 zal worden gebouwd. Daarnaast willen we nu al een gewassen product produceren, dat als vrij toepasbare bouwstof kan worden ingezet.

Directeur Marc Kapteijn geïnterviewd door Tubantia

5-jul-2019

Twence-directeur over vele branden: ‘We hebben onze processen op orde’

HENGELO - Dat er branden ontstaan bij Twence moeten we niet accepteren, zegt directeur Marc Kapteijn van de Twentse afvalverwerker. „Maar het risico op broei de komende maanden, kun je nooit helemaal wegnemen.”

Zeewier en CO2 zeer goede combinatie

5-jul-2019

160 leerlingen van het Technasium Bonhoeffer hebben nieuwe toepassingen bedacht voor de CO2-afvang van Twence. Twence wil de afgevangen CO2 grootschalig inzetten als grondstof in de markt. Daar hebben de whizzkids in meegedacht, door o.a. CO2 te combineren met zeewier, oliewinning en ocean-cleanup.

Broeibrand in tijdelijke opslag

26-jun-2019

Vannacht is er een kleine broeibrand in bedrijfsafval op onze tijdelijke opslag ontstaan. De brand is snel gesignaleerd en adequaat bestreden waardoor snel het sein brandmeester afgegeven kon worden. De brandweer heeft meting gedaan en er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Brand composteringsinstallatie: Excuses en dank!

27-mei-2019

In de nacht van zaterdag 25 mei op zondag 26 mei is er brand ontstaan in onze composteringsinstallatie. Deze installatie verwerkt groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) tot energie en compost. Een deel van de installatie is hierbij helaas verloren gegaan en gedurende enkele uren hebben wij rookoverlast voor onze omgeving veroorzaakt. Gelukkig hebben zich geen ongevallen voor gedaan, zijn er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten en is er geen risico geweest voor de volksgezondheid.

Brand composteringsinstallatie: normale aanlevering gft.

26-mei-2019

Het groente, fruit en tuinafval kan regulier aangeleverd worden bij Twence. De brand maakt verwerking van het materiaal in de composteringsinstallatie onmogelijk, waardoor wordt tijdelijk uitgeweken naar de afvalenergiecentrale. Hierdoor kan de groen-container, volgens het normale ophaalschema, geleegd worden.

Brand in composteringsinstallatie

26-mei-2019

7.04 uur: De brandweer heeft het sein brand meester afgegeven en het volgende persbericht gepubliceerd:

Op zondag 26 mei zijn de hulpdiensten in Twente actief geweest bij een zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand in een pand voor groente, fruit en tuinafval-verwerking heeft veel schade aangericht. Er is enige tijd stank en rookoverlast veroorzaakt in de omgeving. De schade aan het pand is groot, er zijn geen gewonden.

Weer vier oehoes geboren op terrein Twence

15-mei-2019

Binnenkort vliegen er opnieuw vier oehoe’s uit bij Twence. Deze beschermde diersoort komt in Nederland weinig voor. Het is dus erg bijzonder dat het, inmiddels vaste, oehoe-paartje alweer een ‘goed gevuld’ nest met vier jongen heeft grootgebracht. Dit paartje heeft in tien jaar tijd voor vijfentwintig nakomelingen gezorgd, terwijl er in 2008 in Twente nog geen oehoes voorkwamen.

Zeer goed resultaat Twence 2018

26-apr-2019

In de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2019 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. We hebben over 2018 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 14,5 miljoen. De omzet van € 105,1 miljoen bestaat voor bijna de helft uit de opbrengst van grondstoffen en energie.