Uitspraak Raad van State: vliegas mag naar Duitse zoutmijnen

3-jan-2019

Op de valreep van 2018 kwam de uitspraak van de Raad van State dat het toepassen van vliegassen voor de stabilisatie van zoutmijnen een nuttige toepassing is en export toegestaan is. Voor Twence is dit een belangrijke uitspraak. De mogelijkheden voor toepassing of opwerking van vliegassen zijn beperkt. Een exportverbod kan voor verstoring van het productieproces zorgen. Wij zijn dan ook erg blij met deze uitspraak die definitief is en waarop geen hoger beroep mogelijk is.

Afvalverwerker wordt groene energieproducent

19-dec-2018

Op 18 december publiceerde het Financieele Dagblad: Afvalverwerkingsbedrijf Twence transformeert de komende jaren in een energie- en grondstoffenbedrijf. 'We willen al het afval dat bij ons binnenkomt verwerken tot bruikbare grondstoffen, zonder CO₂ uit te stoten.'

SDE+ voor zonnepark ’t Rikkerink

18-dec-2018

Op 17 december 2018 ontvingen we het goede nieuws dat de aangevraagde SDE+ subsidie voor zonnepark ’t Rikkerink aan ons is toegekend. Dit betekent dat we nu verder kunnen met de ontwikkeling van een zonnepark op deze voormalige stortplaats. We verwachten hier zonne-energie te kunnen produceren voor ongeveer 4.000 huishoudens.

Een nieuwe stap naar aandeelhouderschap van Münster

13-dec-2018

Op donderdagmiddag 13 december plaatsten Oberbürgermeister Markus Lewe van Stadt Münster en vertegenwoordigers van twaalf aandeelhoudende gemeenten van Twence hun handtekening onder een unieke samenwerkingsovereenkomst.

BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence

12-dec-2018

Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen

Empyro, dat biomassa omzet in pyrolyse-olie, groene stoom en elektriciteit, wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag het spreekwoordelijke stokje door aan Marc Kapteijn, directeur van Twence. De partijen gaan intensief samenwerken om de installatie verder door te ontwikkelen en nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.

Verduurzaming kastuinbouw in de kop van Overijssel

21-nov-2018

Bij gelegenheid van de oprichting van de Stichting ‘KKP Energieneutraal 2030’ op 20 november jl. lichtte Twence toe hoe CO2 uit de afvalenergiecentrale kan bijdragen aan verduurzaming van de kastuinbouw. Manager Projecten Ronald de Vries verhelderde Twence’ gevorderde plannen voor het afvangen en herbruikbaar maken van CO2 en het nut daarvan voor de toekomst.

Werkzaamheden afdekken ’t Rikkerink vorderen

20-nov-2018

Vanaf de grond is er niet veel te zien van de werkzaamheden op de voormalige stortplaats ’t Rikkerinkg (Ambt Delden, Hof van Twente). Maar vanuit de lucht zijn de vorderingen goed te zien – getuige bijgaande foto die begin november werd gemaakt.

Boost voor duurzame energievoorziening regio

8-nov-2018

Met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ openden Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en directeur Marc Kapteijn van Twence vanmiddag het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence. De investering van ongeveer €50 miljoen in deze twee omvangrijke projecten vormt een forse impuls voor de productie van duurzame energie in de regio.

Denk en praat mee over mestverwerkingsinstallatie

8-nov-2018

De provincie Overijssel legt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen opnieuw ter inzage. Aanleiding is dat Twence, haar plannen heeft aangepast. Om zorg te dragen voor een zorgvuldige procedure en besluitvorming hebben Gedeputeerde Staten besloten om de inspraakprocedure die afgelopen zomer is gehouden, opnieuw uit te voeren.

Europarlementariër Jan Huitema bij Twence

29-okt-2018

Op 29 oktober ontvingen wij Europarlementariër Jan Huitema, zijn medewerker Bart Millenaar en wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen. Jan Huitema was die dag op werkbezoek in de regio, om zich te informeren over hoe we in Twente werken aan een gezonde bodem en het verwaarden van mest. Het bezoek aan Twence vond plaats in het kader van onze inzet voor Mineral Valley Twente, een breed gedragen initiatief dat zich tot doel heeft gesteld Twente tot het meest duurzame landbouwgebied in Nederland te maken.