BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence

12-dec-2018

Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen

Empyro, dat biomassa omzet in pyrolyse-olie, groene stoom en elektriciteit, wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag het spreekwoordelijke stokje door aan Marc Kapteijn, directeur van Twence. De partijen gaan intensief samenwerken om de installatie verder door te ontwikkelen en nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.

Verduurzaming kastuinbouw in de kop van Overijssel

21-nov-2018

Bij gelegenheid van de oprichting van de Stichting ‘KKP Energieneutraal 2030’ op 20 november jl. lichtte Twence toe hoe CO2 uit de afvalenergiecentrale kan bijdragen aan verduurzaming van de kastuinbouw. Manager Projecten Ronald de Vries verhelderde Twence’ gevorderde plannen voor het afvangen en herbruikbaar maken van CO2 en het nut daarvan voor de toekomst.

Werkzaamheden afdekken ’t Rikkerink vorderen

20-nov-2018

Vanaf de grond is er niet veel te zien van de werkzaamheden op de voormalige stortplaats ’t Rikkerinkg (Ambt Delden, Hof van Twente). Maar vanuit de lucht zijn de vorderingen goed te zien – getuige bijgaande foto die begin november werd gemaakt.

Boost voor duurzame energievoorziening regio

8-nov-2018

Met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ openden Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en directeur Marc Kapteijn van Twence vanmiddag het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence. De investering van ongeveer €50 miljoen in deze twee omvangrijke projecten vormt een forse impuls voor de productie van duurzame energie in de regio.

Denk en praat mee over mestverwerkingsinstallatie

8-nov-2018

De provincie Overijssel legt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen opnieuw ter inzage. Aanleiding is dat Twence, haar plannen heeft aangepast. Om zorg te dragen voor een zorgvuldige procedure en besluitvorming hebben Gedeputeerde Staten besloten om de inspraakprocedure die afgelopen zomer is gehouden, opnieuw uit te voeren.

Europarlementariër Jan Huitema bij Twence

29-okt-2018

Op 29 oktober ontvingen wij Europarlementariër Jan Huitema, zijn medewerker Bart Millenaar en wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen. Jan Huitema was die dag op werkbezoek in de regio, om zich te informeren over hoe we in Twente werken aan een gezonde bodem en het verwaarden van mest. Het bezoek aan Twence vond plaats in het kader van onze inzet voor Mineral Valley Twente, een breed gedragen initiatief dat zich tot doel heeft gesteld Twente tot het meest duurzame landbouwgebied in Nederland te maken.

Uitwisseling afval en biomassa tussen regio en Münster

16-okt-2018

In 2016 heeft de Duitse Stadt Münster aangegeven graag als aandeelhouder van Twence te willen toetreden. In aanloop daar naartoe gaat Stadt Münster eerst op basis van een zogenaamde publiek-publieke samenwerking nadere ervaring opdoen met grensoverschrijdende samenwerking met de Twentse gemeenten, de huidige aandeelhouders van Twence. Hierin is nu een vervolgstap gezet.

Blijven innoveren en in de wereldtop mee doen

27-sep-2018

Tijdens het bezoek van Z.K.H. koning Willem-Alexander 26 september jl. aan Hengelo, kregen Marc Kapteijn (CEO van Twence) en Ido Sellis (business developer bij Twence) de gelegenheid met de koning in gesprek te gaan over het belang van techniek en innovatie voor verduurzaming.

CEWEP Innovation Award 2018 voor Twence’ natriumbicarbonaatproductie

20-sep-2018

Tijdens het 9e CEWEP Congres in Bilbao ontving Twence de CEWEP Innovation Award 2018 voor haar natriumbicarbonaatinstallatie, waarin afgevangen CO2 met succes wordt hergebruikt.CEWEP is de Europese confederatie van afvalenergiecentrales.

Brandweer oefent op Twence-terrein

13-sep-2018

Om de inzet van het aanvullende blusmateriaal en het blusmateriaal van de brandweer goed op elkaar af te stemmen, wordt er geoefend. Morgenmiddag vindt de eerste van zeven oefeningen plaats.