Vier Twentse gemeenten vergroenen openbare verlichting met energie Twence.

8-feb-2019

Per 1 januari 2019 nemen de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Enschede en Losser duurzame electriciteit af van Twence. Hiermee vergroenen deze aandeelhouders van Twence hun gemeentelijke aansluitingen. De duurzame energie wordt onder andere geproduceerd uit het huishoudelijk restafval dat afkomstig is uit deze vier gemeenten. De Vrije Energie Producent (DVEP Energie) verzorgt de energiedienstverlening.

Inloopavond over mestverwaardingsinstallatie

30-jan-2019

De provincie Overijssel en Twence organiseren op woensdag 6 februari een inloopavond over de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Op deze avond wordt een toelichting gegeven over het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten (PS). PS neemt op 27 februari een besluit over de mestverwaardingsinstallatie.

Uitspraak Raad van State: vliegas mag naar Duitse zoutmijnen

3-jan-2019

Op de valreep van 2018 kwam de uitspraak van de Raad van State dat het toepassen van vliegassen voor de stabilisatie van zoutmijnen een nuttige toepassing is en export toegestaan is. Voor Twence is dit een belangrijke uitspraak. De mogelijkheden voor toepassing of opwerking van vliegassen zijn beperkt. Een exportverbod kan voor verstoring van het productieproces zorgen. Wij zijn dan ook erg blij met deze uitspraak die definitief is en waarop geen hoger beroep mogelijk is.

Afvalverwerker wordt groene energieproducent

19-dec-2018

Op 18 december publiceerde het Financieele Dagblad: Afvalverwerkingsbedrijf Twence transformeert de komende jaren in een energie- en grondstoffenbedrijf. 'We willen al het afval dat bij ons binnenkomt verwerken tot bruikbare grondstoffen, zonder CO₂ uit te stoten.'

SDE+ voor zonnepark ’t Rikkerink

18-dec-2018

Op 17 december 2018 ontvingen we het goede nieuws dat de aangevraagde SDE+ subsidie voor zonnepark ’t Rikkerink aan ons is toegekend. Dit betekent dat we nu verder kunnen met de ontwikkeling van een zonnepark op deze voormalige stortplaats. We verwachten hier zonne-energie te kunnen produceren voor ongeveer 4.000 huishoudens.

Een nieuwe stap naar aandeelhouderschap van Münster

13-dec-2018

Op donderdagmiddag 13 december plaatsten Oberbürgermeister Markus Lewe van Stadt Münster en vertegenwoordigers van twaalf aandeelhoudende gemeenten van Twence hun handtekening onder een unieke samenwerkingsovereenkomst.

BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence

12-dec-2018

Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen

Empyro, dat biomassa omzet in pyrolyse-olie, groene stoom en elektriciteit, wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag het spreekwoordelijke stokje door aan Marc Kapteijn, directeur van Twence. De partijen gaan intensief samenwerken om de installatie verder door te ontwikkelen en nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.

Verduurzaming kastuinbouw in de kop van Overijssel

21-nov-2018

Bij gelegenheid van de oprichting van de Stichting ‘KKP Energieneutraal 2030’ op 20 november jl. lichtte Twence toe hoe CO2 uit de afvalenergiecentrale kan bijdragen aan verduurzaming van de kastuinbouw. Manager Projecten Ronald de Vries verhelderde Twence’ gevorderde plannen voor het afvangen en herbruikbaar maken van CO2 en het nut daarvan voor de toekomst.

Werkzaamheden afdekken ’t Rikkerink vorderen

20-nov-2018

Vanaf de grond is er niet veel te zien van de werkzaamheden op de voormalige stortplaats ’t Rikkerinkg (Ambt Delden, Hof van Twente). Maar vanuit de lucht zijn de vorderingen goed te zien – getuige bijgaande foto die begin november werd gemaakt.

Boost voor duurzame energievoorziening regio

8-nov-2018

Met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ openden Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en directeur Marc Kapteijn van Twence vanmiddag het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence. De investering van ongeveer €50 miljoen in deze twee omvangrijke projecten vormt een forse impuls voor de productie van duurzame energie in de regio.