Symposium aardwarmte als duurzame energiebron

10-sep-2018

Op woensdagmiddag 19 september 2018 organiseert dGB Earth Sciences in samenwerking met de Universiteit Twente, Energie Beheer Nederland, Twence en Encontech een symposium over aardwarmte als duurzame energiebron. Onder leiding van dagvoorzitter  Joost Nijhuis, raadslid voor de VVD in Enschede, worden alle aspecten van diepe- en ultradiepe geothermie in Twente belicht.

Feestelijke start afdekken ‘t Rikkerink

6-sep-2018

Op donderdag 6 september gaf wethouder Meulenkamp van Hof van Twente het officiële startschot voor de realisatie van een bovenafdichting op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden. Onder toeziend oog van omwonenden en andere betrokkenen mengde hij, samen met Marc Kapteijn (directeur Twence), een eerste kleine batch van het nieuwe afdekmateriaal.

Preventieve maatregelen in verband met brand Twence opgeheven

27-jul-2018

Klik hier [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor de bijgewerkte vraag en antwoord over de brand op de website van de gemeente Hengelo. 

Provincie Overijssel heeft zojuist het volgende persbericht uitgestuurd:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op vrijdag 20 juli 2018 aanvullende metingen uitgevoerd in het gebied tot aan 5 kilometer benedenwinds de brand bij Twence. De metingen laten zien dat de dioxinewaarden op de gewassen in het gebied, buiten het grondgebied van Twence, weer onder de wettelijke norm liggen. Alleen op het grondgebied van Twence zijn nog verhoogde concentraties dioxine gevonden. Dit betekent dat vee naar buiten kan en gewassen geoogst kunnen worden. De preventieve maatregelen zijn per direct opgeheven.

Eerste zonnepaneel voor Zonnepark Boeldershoek-West

26-jul-2018

We hebben het eerste zonnepaneel gelegd op het grootste zonnepark van Twente. De werkzaamheden gaan enorm snel. De afgelopen weken is de constructie voor de zonnepanelen gebouwd. De komende maanden worden 61.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit resulteert in een zonnepark van 34 voetbalvelden groot, waarmee we voor 4.500 huishoudens duurzame energie kunnen opwekken.

RIVM-rapport beschikbaar

19-jul-2018

De gemeente Hengelo heeft het volgende gepubliceerd:

De rapportage van het RIVM is afgerond. Het RIVM adviseert om het gebied met dioxines scherper in beeld te brengen. Dat betekent dat er extra controlemetingen moeten worden uitgevoerd. De provincie Overijssel is bevoegd gezag. De provincie voert op dit moment overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de aard en omvang van deze metingen. Deze afspraken worden op korte termijn verwacht. Tot nadere orde wordt nog steeds geadviseerd om vee binnen te houden, te wachten op een fikse regenbui of eventueel het land te beregenen. 

Vragen hierover kunt u stellen via het Meldpunt Overijssel: meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423). Het publieksnummer van de NVWA is 0900 - 03 88  

Klik hier [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor het volledige bericht.

PIP voor mestverwaardingsinstallatie ligt ter inzage

19-jul-2018

Vanaf vandaag liggen de stukken voor het provinciaal inpassingsplan (pip) ter inzage. De provincie Overijssel wil medewerking verlenen aan de bouw van de mestverwaardingsinstallatie en om dit mogelijk te maken bereidt de provincie een pip voor. Een pip is een bestemmingsplan dat gemaakt wordt door de provincie. Half december beslist de provincie of het bestemmingsplan en de vergunning definitief worden. Hierna kan Twence starten met bouw van de installatie.

Update: veelgestelde vragen via gemeente Hengelo

11-jul-2018

De gemeente Hengelo kan vragen over de impact van de dioxine-uitstoot beantwoorden. Wij verwijzen u dan ook graag naar de website van gemeente Hengelo [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor alle actuele informatie.

Onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden heeft de gemeente Hengelo gepubliceerd:

Twence betreurt overlast in buitengebied door dioxine

6-jul-2018

Afvalverwerker biedt eventuele gedupeerden schadevergoeding aan.

Twence betreurt het ten zeerste dat bij een brand begin deze week in een afvalberg op haar terrein dioxine is vrijgekomen. Dat blijkt uit nader onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om licht verhoogde dioxine-waarden, die na een fikse regenbui weer binnen de veilige norm zullen zijn, zo meldt het RIVM. De afvalverwerker en energieproducent biedt excuses aan voor de overlast en zal in overleg met eventuele gedupeerden meewerken aan een schadevergoeding.

“Natuurlijk ben ik geschrokken van het RIVM-onderzoek. Als bedrijf wil je je omgeving zo min mogelijk overlast bezorgen. Als er dan ondanks alle voorzorgsmaatregelen en een vroege signalering toch brand uitbreekt met een week later dit nieuws als gevolg, is dat zeer vervelend. Het laatste wat je wil is dat burgers zich ongerust maken. Ik ben tegelijkertijd gerustgesteld dat het gaat om licht verhoogde dioxine-waarden, die na een fikse regenbui weer binnen de veilige norm zijn”, aldus Marc Kapteijn, CEO van Twence.

Aangepaste openingstijden leveren GFT en huishoudelijk afval

6-jul-2018

We verruimen voor klanten onze openingstijden voor de levering van gft- en huishoudelijk afval. Wegens de rookontwikkeling was het afgelopen maandag beperkt mogelijk om aan te leveren.

Daarom bieden we de extra mogelijkheid op zaterdag 7 juli 8.30-15 uur. Dit geldt specifiek dus voor het aanleveren van GFT- en huishoudelijk afval. Onze klanten, die dit aangaat, zijn hiervan inmiddels op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de afdeling externe logistiek.

Veelgestelde vragen over de brand

5-jul-2018

De meest gestelde vragen die wij ontvingen willen wij graag beantwoorden. Er zijn ook vragen waarop wij op dit moment nog geen sluitend antwoord kunnen geven, omdat er nog onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak. De uitkomst hiervan delen wij zo spoedig mogelijk.