Uitwisseling afval en biomassa tussen regio en Münster

16-okt-2018

In 2016 heeft de Duitse Stadt Münster aangegeven graag als aandeelhouder van Twence te willen toetreden. In aanloop daar naartoe gaat Stadt Münster eerst op basis van een zogenaamde publiek-publieke samenwerking nadere ervaring opdoen met grensoverschrijdende samenwerking met de Twentse gemeenten, de huidige aandeelhouders van Twence. Hierin is nu een vervolgstap gezet.

Blijven innoveren en in de wereldtop mee doen

27-sep-2018

Tijdens het bezoek van Z.K.H. koning Willem-Alexander 26 september jl. aan Hengelo, kregen Marc Kapteijn (CEO van Twence) en Ido Sellis (business developer bij Twence) de gelegenheid met de koning in gesprek te gaan over het belang van techniek en innovatie voor verduurzaming.

CEWEP Innovation Award 2018 voor Twence’ natriumbicarbonaatproductie

20-sep-2018

Tijdens het 9e CEWEP Congres in Bilbao ontving Twence de CEWEP Innovation Award 2018 voor haar natriumbicarbonaatinstallatie, waarin afgevangen CO2 met succes wordt hergebruikt.CEWEP is de Europese confederatie van afvalenergiecentrales.

Brandweer oefent op Twence-terrein

13-sep-2018

Om de inzet van het aanvullende blusmateriaal en het blusmateriaal van de brandweer goed op elkaar af te stemmen, wordt er geoefend. Morgenmiddag vindt de eerste van zeven oefeningen plaats.

Symposium aardwarmte als duurzame energiebron

10-sep-2018

Op woensdagmiddag 19 september 2018 organiseert dGB Earth Sciences in samenwerking met de Universiteit Twente, Energie Beheer Nederland, Twence en Encontech een symposium over aardwarmte als duurzame energiebron. Onder leiding van dagvoorzitter  Joost Nijhuis, raadslid voor de VVD in Enschede, worden alle aspecten van diepe- en ultradiepe geothermie in Twente belicht.

Feestelijke start afdekken ‘t Rikkerink

6-sep-2018

Op donderdag 6 september gaf wethouder Meulenkamp van Hof van Twente het officiële startschot voor de realisatie van een bovenafdichting op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden. Onder toeziend oog van omwonenden en andere betrokkenen mengde hij, samen met Marc Kapteijn (directeur Twence), een eerste kleine batch van het nieuwe afdekmateriaal.

Preventieve maatregelen in verband met brand Twence opgeheven

27-jul-2018

Klik hier [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor de bijgewerkte vraag en antwoord over de brand op de website van de gemeente Hengelo. 

Provincie Overijssel heeft zojuist het volgende persbericht uitgestuurd:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op vrijdag 20 juli 2018 aanvullende metingen uitgevoerd in het gebied tot aan 5 kilometer benedenwinds de brand bij Twence. De metingen laten zien dat de dioxinewaarden op de gewassen in het gebied, buiten het grondgebied van Twence, weer onder de wettelijke norm liggen. Alleen op het grondgebied van Twence zijn nog verhoogde concentraties dioxine gevonden. Dit betekent dat vee naar buiten kan en gewassen geoogst kunnen worden. De preventieve maatregelen zijn per direct opgeheven.

Eerste zonnepaneel voor Zonnepark Boeldershoek-West

26-jul-2018

We hebben het eerste zonnepaneel gelegd op het grootste zonnepark van Twente. De werkzaamheden gaan enorm snel. De afgelopen weken is de constructie voor de zonnepanelen gebouwd. De komende maanden worden 61.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit resulteert in een zonnepark van 34 voetbalvelden groot, waarmee we voor 4.500 huishoudens duurzame energie kunnen opwekken.

RIVM-rapport beschikbaar

19-jul-2018

De gemeente Hengelo heeft het volgende gepubliceerd:

De rapportage van het RIVM is afgerond. Het RIVM adviseert om het gebied met dioxines scherper in beeld te brengen. Dat betekent dat er extra controlemetingen moeten worden uitgevoerd. De provincie Overijssel is bevoegd gezag. De provincie voert op dit moment overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de aard en omvang van deze metingen. Deze afspraken worden op korte termijn verwacht. Tot nadere orde wordt nog steeds geadviseerd om vee binnen te houden, te wachten op een fikse regenbui of eventueel het land te beregenen. 

Vragen hierover kunt u stellen via het Meldpunt Overijssel: meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423). Het publieksnummer van de NVWA is 0900 - 03 88  

Klik hier [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor het volledige bericht.

PIP voor mestverwaardingsinstallatie ligt ter inzage

19-jul-2018

Vanaf vandaag liggen de stukken voor het provinciaal inpassingsplan (pip) ter inzage. De provincie Overijssel wil medewerking verlenen aan de bouw van de mestverwaardingsinstallatie en om dit mogelijk te maken bereidt de provincie een pip voor. Een pip is een bestemmingsplan dat gemaakt wordt door de provincie. Half december beslist de provincie of het bestemmingsplan en de vergunning definitief worden. Hierna kan Twence starten met bouw van de installatie.