Eerste warmtelevering is geslaagd

22-feb-2018

In de eerste weken van 2018 is er intensief gewerkt aan de ombouw van de biomassa-energiecentrale. Op 1 januari is de installatie stil gezet en recent is met succes de ketel afgeperst.

Stoomblazen geeft mogelijk geluidsoverlast

15-feb-2018

Van zaterdag 17 tot uiterlijk donderdag 22 februari 2018 worden de leidingen van de ketel van onze verbouwde biomassa-energiecentrale doorgeblazen met stoom. Dit is een noodzakelijke en vaste procedure die plaats vindt voor het opstarten van de ketel.

Solarcentury bouwt zonnepark Boeldershoek-West

14-feb-2018

Solarcentury uit Helmond–de bouwer van zonnepark Tienbunderweg- zal ook ons tweede zonnepark realiseren. Afgelopen week werd bekend dat zij de aanbesteding hebben gewonnen.

Twence aanwezig op congres Mineral Valley Twente

13-feb-2018

Op 22 februari 2018 organiseert Mineral Valley Twente een congres van 12.00 tot 17.00 uur in de Reggehof in Goor. Mineral Valley Twente stimuleert ondernemers en deskundigen om kennis en ervaring te delen voor een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen. Samen zoeken naar vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

Twence is als producent van grondstoffen, waaronder mineralen en duurzame energie, een trotse partner van Mineral Valley Twente.

Groene warmte voor de regio - verdrievoudiging opbrengst Biomassa-energiecentrale

12-feb-2018

Vanaf mei 2018 zal Twence –naast elektriciteit- ook 100% groene stoom en warmte leveren vanuit de biomassa-energiecentrale. De ombouw van deze 10 jaar oude centrale, die mede mogelijk is geworden door de toekenning van SDE+-subsidie, is in volle gang. Met de warmte kunnen bedrijven in onze omgeving en het stadsverwarmingsnet in Enschede een mooie verduurzamingsstap maken.

Twence in stuurgroep van Mineral Valley Twente

29-jan-2018

Mineral Valley Twente is een samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in Twente om de innovatie in de landbouw te versnellen. Mineral Valley richt zich op het verbeteren van de bodemgezondheid en het verwerken en hergebruiken van mest. Met zijn ervaring met compostering en vergisting én de ambities op het gebied van mestverwaarding en nutriëntenterugwinning is Twence een logische partner in dit initiatief. We hebben dan ook positief gereageerd op het verzoek om zitting te nemen in de stuurgroep.

‘Tienbunderweg’ in top-10 zonneparken 2017 RVO

29-jan-2018

Ons zonnepark ‘Tienbunderweg’ staat op plaats 8 van de top-10 grootste single site zonnestroom-projecten in Nederland, nieuw gerealiseerd in 2017! Dit mooie nieuws staat in het Nationaal Solar Trendrapport 2018.

Wilma van Ingen nieuwe voorzitter RvC

16-jan-2018

Met ingang van 1 januari 2018 is Wim van den Brink toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Twence. Wilma van Ingen is de nieuwe voorzitter. De heer Rikus Eising nam afscheid, na twee volle termijnen van vier jaar.

Vervanging weegzuilen

7-jan-2018

Bereikbaarheid en afhandelingsgemak staan bij ons hoog in het vaandel. In alle verkeersbewegingen, van en naar Twence, kijken we hoe het transport nog efficiënter kan. Voor een efficiëntere doorlooptijd vernieuwen we dan ook begin 2018 de weegzuilen van onze weegbrug. Deze nieuwe weegzuilen leveren u de volgende voordelen op:
-    Versnellen van het weegproces;
-    Automatische kentekenherkenning (camera’s).

Aandeelhouders stimuleren ontwikkeling Twence tot Euregionaal duurzaamheidsbedrijf

14-dec-2017

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 december is besloten dat Twence zich verder zal ontwikkelen als euregionaal duurzaamheidsbedrijf.