Brand op terrein locatie Hengelo

1-jul-2018

Op dit moment woedt er een brand op het stortterrein van onze locatie in Hengelo. Wij betreuren deze situatie en doen er alles aan om het zo spoedig mogelijk op te lossen.

De externe communicatie verloopt via de Brandweer Twente. Wij verwijzen u naar hun communicatiekanalen voor actuele informatie. Zojuist is de volgende lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd.

Namens de directie van Twence,
Marc Kapteijn - Algemeen Directeur

 

Geen levering afval en toegang contractors

1-jul-2018

In verband met de brand op onze locatie in Hengelo is het vooralsnog niet mogelijk om maandag 2 juli afval aan te leveren. Later in de avond is duidelijk of huishoudelijk restafval en gft-afval wel aangeleverd kan worden. Indien dit mogelijk is worden de transporteurs hier persoonlijk over geinformeerd. Maandag in de loop van de dag volgt informatie over het aanleveren op dinsdag 3 juli.

Voor meer informatie kunnen transporteurs contact opnemen met hun accountmanager, externe logistiek of deze website raadplegen.

Contractors
Zeker tot maandagochtend 6.00 uur is het ook voor contractors niet mogelijk het Twence-terrein te betreden. Via interne contactpersonen en deze website zal gecommuniceerd worden wanneer toegang tot het terrein weer mogelijk is.

Techkids denken mee over een circulaire toekomst

23-jun-2018

Zaterdag 23 juni vond de finale plaats van de zesde editie van de RED Engineers Challenge 2018. Tech-kids (in de dop) uit groep 7 en 8 van 250 Twentse basisscholen mochten oplossingen bedenken voor de volgende uitdaging: Hoe kun je van reststoffen weer bruikbare grondstoffen maken? En hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk doen? Tussen april en juni bogen 25 kidsteams van Twentse basisscholen zich over de deze uitdaging. Het eindresultaat mochten de teams presenteren aan de jury. Albert Vos, manager Advies en Beleid van Twence, reageerde enthousiast op alle sprankelende ideeën: “Als we alle scheidingsprincipes van deze kinderen bij elkaar brengen, dan gaan we een echt circulaire toekomst tegemoet in Twente”. Blij verrast. Dat zijn we!

Klik hier voor meer informatie over de Red Engineers Challenge.

Mijlpaal voor warmtelevering aan Ennatuurlijk

6-jun-2018

Ennatuurlijk is begonnen met de uitbreiding van het stadsverwarmingsnetwerk in Enschede. Aannemer Denys sluit in de eerste fase de Alphatoren en het net in de wijk Tattersal aan op het grotere warmtenet in de zuidwijken van de stad. In de tweede fase wordt het net in Roombeek verbonden met het hoofdnet. Op termijn zou de helft van de 74.500 Enschedese woningen van het aardgas af kunnen – en worden aangesloten op de warmtevoorziening van Twence.

Kennis delen tijdens symposium kennisplatform ARISE

6-jun-2018

Op 31 mei werd het 2e ARISE Symposium gehouden op de Universiteit Twente. Prominente sprekers zoals Prof. Jacqueline Cramer van het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht, Prof. Otto During (the Swedisch Cement and Concrete Research Institute) en Prof. Toshio Hirota (Waseda University, Tokyo) gaven hun visie rond het thema ‘Circularity through Design’. Tijdens de parallelle sessies gaf Wim de Jong van Twence zijn visie daarop vanuit het perspectief van bedrijven, die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan verdere verduurzaming van de maatschappij.

7 juni Saxion lunchlezing rond afval en mest

5-jun-2018

Het Saxion lectoraat Sustainable Building Technology & Material organiseert 7 juni aanstaande in samenwerking met BBA Binnenmilieu een ‘Technology for Living Lunch’ rond het thema ‘afval- en mestverwerking Oost-Nederland’. Spreker Andy Roeloffzen van Twence, zelf bij Saxion afgestudeerd als Chemisch technoloog, licht daar uitgebreid toe hoe Twence door innovatie en het toepassen van geavanceerde techniek bijdraagt aan de verduurzaming van de regio.

Veiligheidsdag 7 juni 2018

4-jun-2018

Twence organiseert op 7 juni 2018 een Veiligheidsdag met als thema verkeersveiligheid. Het doel van deze dag is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij alle verkeersdeelnemers op het terrein. Door middel van gerichte acties worden alle verkeersdeelnemers waaronder: chauffeurs van (vracht)auto’s en mobiele arbeidsmiddelen (shovels en dumpers) maar ook voetgangers en fietsers alert gemaakt op verkeersveiligheid.

Alweer vier oehoes geboren op terrein Twence

29-mei-2018

Het inmiddels vaste oehoe-paartje, dat broedt op het terrein van Twence, heeft opnieuw een ‘goed gevuld’ nest met vier jongen grootgebracht. Dit is alweer het vierde jaar op een rij dat er binnenkort vier jonge oehoes uitvliegen.

Ronald de Vries nieuwe Manager Projecten

29-mei-2018

Twence heeft ambitieuze doelstellingen in het verder terugwinnen van grondstoffen en produceren van duurzame energie. Hiervoor zullen bestaande installaties voortdurend geoptimaliseerd, en daarnaast nieuwe installaties gebouwd worden. Grootschalige projecten, die om veel kennis en kunde vragen. Twence is dan ook verheugd per 1 juni Ronald de Vries als Manager Projecten aan zich te kunnen verbinden.

Bouw aanlegsteiger ’t Rikkerink gestart

25-mei-2018

Op woensdag 23 mei  zijn de werkzaamheden voor het aanbrengen van een bovenafdichting op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink formeel van start gegaan. Aannemerscombinatie UBCT Noaberbelt VOF is begonnen met de aanleg van een tijdelijke lossteiger, ter hoogte van ’t Rikkerink aan de zijtak van het Twentekanaal. Het slaan van de eerste paal hiervoor vierden we op de locatie met het bouwteam van Noaberbelt en Twence, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en de omwonenden.