RIVM-rapport beschikbaar

19-jul-2018

De gemeente Hengelo heeft het volgende gepubliceerd:

De rapportage van het RIVM is afgerond. Het RIVM adviseert om het gebied met dioxines scherper in beeld te brengen. Dat betekent dat er extra controlemetingen moeten worden uitgevoerd. De provincie Overijssel is bevoegd gezag. De provincie voert op dit moment overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de aard en omvang van deze metingen. Deze afspraken worden op korte termijn verwacht. Tot nadere orde wordt nog steeds geadviseerd om vee binnen te houden, te wachten op een fikse regenbui of eventueel het land te beregenen. 

Vragen hierover kunt u stellen via het Meldpunt Overijssel: meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423). Het publieksnummer van de NVWA is 0900 - 03 88  

Klik hier [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor het volledige bericht.

PIP voor mestverwaardingsinstallatie ligt ter inzage

19-jul-2018

Vanaf vandaag liggen de stukken voor het provinciaal inpassingsplan (pip) ter inzage. De provincie Overijssel wil medewerking verlenen aan de bouw van de mestverwaardingsinstallatie en om dit mogelijk te maken bereidt de provincie een pip voor. Een pip is een bestemmingsplan dat gemaakt wordt door de provincie. Half december beslist de provincie of het bestemmingsplan en de vergunning definitief worden. Hierna kan Twence starten met bouw van de installatie.

Update: veelgestelde vragen via gemeente Hengelo

11-jul-2018

De gemeente Hengelo kan vragen over de impact van de dioxine-uitstoot beantwoorden. Wij verwijzen u dan ook graag naar de website van gemeente Hengelo [deze link is inmiddels niet meer beschikbaar] voor alle actuele informatie.

Onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden heeft de gemeente Hengelo gepubliceerd:

Twence betreurt overlast in buitengebied door dioxine

6-jul-2018

Afvalverwerker biedt eventuele gedupeerden schadevergoeding aan.

Twence betreurt het ten zeerste dat bij een brand begin deze week in een afvalberg op haar terrein dioxine is vrijgekomen. Dat blijkt uit nader onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om licht verhoogde dioxine-waarden, die na een fikse regenbui weer binnen de veilige norm zullen zijn, zo meldt het RIVM. De afvalverwerker en energieproducent biedt excuses aan voor de overlast en zal in overleg met eventuele gedupeerden meewerken aan een schadevergoeding.

“Natuurlijk ben ik geschrokken van het RIVM-onderzoek. Als bedrijf wil je je omgeving zo min mogelijk overlast bezorgen. Als er dan ondanks alle voorzorgsmaatregelen en een vroege signalering toch brand uitbreekt met een week later dit nieuws als gevolg, is dat zeer vervelend. Het laatste wat je wil is dat burgers zich ongerust maken. Ik ben tegelijkertijd gerustgesteld dat het gaat om licht verhoogde dioxine-waarden, die na een fikse regenbui weer binnen de veilige norm zijn”, aldus Marc Kapteijn, CEO van Twence.

Aangepaste openingstijden leveren GFT en huishoudelijk afval

6-jul-2018

We verruimen voor klanten onze openingstijden voor de levering van gft- en huishoudelijk afval. Wegens de rookontwikkeling was het afgelopen maandag beperkt mogelijk om aan te leveren.

Daarom bieden we de extra mogelijkheid op zaterdag 7 juli 8.30-15 uur. Dit geldt specifiek dus voor het aanleveren van GFT- en huishoudelijk afval. Onze klanten, die dit aangaat, zijn hiervan inmiddels op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de afdeling externe logistiek.

Veelgestelde vragen over de brand

5-jul-2018

De meest gestelde vragen die wij ontvingen willen wij graag beantwoorden. Er zijn ook vragen waarop wij op dit moment nog geen sluitend antwoord kunnen geven, omdat er nog onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak. De uitkomst hiervan delen wij zo spoedig mogelijk.

Na de brand: onze dank en excuses

4-jul-2018

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de extreme droogte en harde wind zaterdag tot een grote broei-brand op ons terrein in Hengelo geleid. Door het daadkrachtige optreden van de hulpdiensten en defensie hebben we een brand van dit formaat relatief snel onder controle kunnen krijgen. Toch hebben grote delen van de regio zondag overlast ervaren door de rookontwikkeling. Wij betreuren deze situatie en willen onze excuses uitspreken naar iedereen die hinder ondervonden heeft.

Sein brandmeester is gegeven

3-jul-2018

Gisteravond, 2 juli om 20.30 uur, heeft de brandweer het sein ‘brand meester' gegeven. Het blussen van de brand is overgedragen aan Twence.

Er is met vele partijen hard en goed samen gewerkt om de situatie weer onder controle te krijgen. Van vele kanten ontvingen wij steunbetuigingen.

Wij danken iedereen voor de enorme inzet en ook voor de steunbetuigingen die we kregen.

Levering afval bij Twence weer mogelijk vanaf 3 juli 7.00 uur

2-jul-2018

Vanaf dinsdag 3 juli 7.00 uur is het weer mogelijk om op onze locatie in Hengelo afval aan te leveren; met uitzondering van het storten van asbest.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de afdeling externe logistiek. Ook kunt u onze website raadplegen.
Wij danken u voor uw begrip.

Vandaag geen inzameling huishoudelijk afval en gft door Twente Milieu

2-jul-2018

Vandaag zal er door Twente Milieu geen huishoudelijk restafval en gft-afval ingezameld worden in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Renewi en Leemans zamelen wel in.

Aanstaande zaterdag worden de containers door Twente Milieu geleegd. Verpakkingen en papier worden wel opgehaald.

Onze excuses aan de inwoners van Twente voor de overlast en wij bedanken Twente Milieu voor hun hulp en flexibiliteit.