Onderzoek ontwikkeling brandstoffen uit CO2

12-dec-2017

Eind november hebben we met technologie-ontwikkelaar Coval Energy uit Breda een intentieovereenkomst ondertekend voor samenwerking bij onderzoek naar de ontwikkeling van brandstoffen uit CO2. Vanaf 2018 willen we samen een pilot-installatie voor de productie van de ‘groene brandstof’ mierenzuur ontwikkelen en bouwen. Deze kan gebruik maken van CO2 die wordt afgevangen in de afvalenergiecentrale van Twence.

Duurzame fundering voor parkeerterrein HTSP

27-nov-2017

Een 4000 m2 groot parkeerterrein bij de nieuwbouw van het High Tech Systems Park (HTSP) heeft een fundering op basis van bodemassen van Twence gekregen. Dit is het derde project op Bedrijventerrein Twentekanaal in Hengelo dat is aangelegd met deze duurzame en vrij toepasbare bouwstof, na de fundering van de containerterminal en de verharding bij de duurzame garage Arends.

Benoeming Directeur Innovatie & Projecten Twence

13-nov-2017

Inzetten op duurzame groei

Met ingang van 1 januari 2018 wordt Ronald Hopman benoemd als de nieuwe Directeur Innovatie & Projecten van Twence.

Twence zet verder in op locatie Elhorst-Vloedbelt

26-okt-2017
Na de Raad van State-uitspraak waarbij de omgevingsvergunning voor realisatie van een mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen vernietigd is, heeft Twence zich beraden op de mogelijke vervolgstappen. Het grote aantal reacties vanuit de agrarische sector heeft de noodzaak van een grootschalige installatie in het hart van het gebied met veehouders, nogmaals onderstreept.

Vergroenen door grootschalige afvangst CO2

25-okt-2017
Twence heeft plannen om uit de afvalenergiecentrale grootschalig CO2 af te vangen en beschikbaar te maken voor nuttig gebruik. Dat betekent dat deze CO2 niet meer direct wordt uitgestoten, wat goed is voor het milieu. In september is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de vroegere ‘startnotitie’ voor de MER, ingediend bij de provincie. Deze zal in de komende maanden beoordelen welke vragen op het gebied van milieu-effecten onderzocht en beantwoord moeten worden om Twence een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor dit project (de Richtlijnen).

Geen asbest aangetroffen in bij Twence gebruikt straalgrit

9-okt-2017
Afgelopen weekend kregen we, net als diverse collega-bedrijven, bericht dat er mogelijk asbestvezels zaten in het straalmiddel dat recent tijdens onderhoud van de ketels is gebruikt.

Einde-afvalstatus voor compost van Twence

1-okt-2017
Op 22 september 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verklaring afgegeven dat de compost van Twence officieel de einde-afvalstatus heeft gekregen. Twence wil de circulaire economie bevorderen en nutriëntenkringlopen sluiten. Deze verklaring is een belangrijke stap om het internationaal sluiten van nutriëntenkringlopen mogelijk te maken. Twence is trots dat het als eerste producent van compost in Nederland de verklaring einde-afval heeft gekregen.

Boekelosebrug 14 maanden gesloten: omleiding

1-okt-2017
De brug en daarmee het gehele wegvak gaat 14 maanden dicht! Van 30 oktober 2017 t/m 31 december 2018 zal de brug afgesloten zijn voor al het verkeer.

Brand op terrein Twence

22-sep-2017
Donderdagavond 21 september brak kort voor 19.00 uur brand uit in tijdelijk opgeslagen afval op het terrein van Twence. Door het snelle en adequate optreden van de brandweer en medewerkers van Twence was de brand rond 20:30 onder controle.

Succesvolle deelname Open Bedrijvendag

18-sep-2017
De Open Bedrijvendag van het industrieterrein Twentekanaal op zaterdag 16 september is voor Twence een succes geworden. Enkele honderden gasten stapten in onze bussen voor een interessant uurtje Twence. Veelgehoorde reacties zijn 'wat is het hier schoon!' en 'ik wist niet dat je zoveel goeds kunt doen met afval!'.