Na de brand: onze dank en excuses

4-jul-2018

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de extreme droogte en harde wind zaterdag tot een grote broei-brand op ons terrein in Hengelo geleid. Door het daadkrachtige optreden van de hulpdiensten en defensie hebben we een brand van dit formaat relatief snel onder controle kunnen krijgen. Toch hebben grote delen van de regio zondag overlast ervaren door de rookontwikkeling. Wij betreuren deze situatie en willen onze excuses uitspreken naar iedereen die hinder ondervonden heeft.

Sein brandmeester is gegeven

3-jul-2018

Gisteravond, 2 juli om 20.30 uur, heeft de brandweer het sein ‘brand meester' gegeven. Het blussen van de brand is overgedragen aan Twence.

Er is met vele partijen hard en goed samen gewerkt om de situatie weer onder controle te krijgen. Van vele kanten ontvingen wij steunbetuigingen.

Wij danken iedereen voor de enorme inzet en ook voor de steunbetuigingen die we kregen.

Levering afval bij Twence weer mogelijk vanaf 3 juli 7.00 uur

2-jul-2018

Vanaf dinsdag 3 juli 7.00 uur is het weer mogelijk om op onze locatie in Hengelo afval aan te leveren; met uitzondering van het storten van asbest.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager of de afdeling externe logistiek. Ook kunt u onze website raadplegen.
Wij danken u voor uw begrip.

Vandaag geen inzameling huishoudelijk afval en gft door Twente Milieu

2-jul-2018

Vandaag zal er door Twente Milieu geen huishoudelijk restafval en gft-afval ingezameld worden in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Renewi en Leemans zamelen wel in.

Aanstaande zaterdag worden de containers door Twente Milieu geleegd. Verpakkingen en papier worden wel opgehaald.

Onze excuses aan de inwoners van Twente voor de overlast en wij bedanken Twente Milieu voor hun hulp en flexibiliteit.

Update brand op Twence-terrein

2-jul-2018

De Brandweer Twente heeft zojuist de volgende update gepubliceerd:

Vannacht is de brandweer doorgegaan met het bewaken van de brand bij Twence. Sinds het staken van blussing gisterenavond via de chinook is de rook sterk afgenomen. Gedurende de nacht zijn op verschillende momenten metingen verricht naar verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen in de rook. Hierbij zijn geen waarde gemeten die schadelijk zijn voor de gezondheid. 
 

Update aanlevering afval op 2 juli

1-jul-2018

Update: Transporteurs van huishoudelijk restafval en gft-afval kunnen zich morgen melden bij Twence en zullen ter plekke instructies ontvangen waar er gelost kan worden.

Overige afvalstromen kunnen 2 juli niet gelost worden. Nadere informatie volgt via deze website, externe logistiek of uw accountmanager.

Update brand terrein Twence

1-jul-2018

De brandweer Twente heeft zojuist de volgende update afgegeven:

Vragen en antwoorden
Versie 1 juli 19.00 uur
Aangepaste informatie is cursief
:

Wat is er aan de hand?
Er woedt een zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand is ontstaan in een grote berg afval die buiten op het eigen terrein staat.

Door blussen komt er veel rook vrij. Er zijn geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Echter is de rook hinderlijk en is er sprake van stankoverlast. Sluit daarom ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Hoe lang gaat het duren?
We blijven tot vanavond 20.00 uur de chinook helikopters inzetten om de brand te bestrijden. We zetten in om de rook fors te verminderen. Echter is de verwachting dat de rookoverlast zeker nog tot in de ochtend aanhoudt. Vindt u het niet prettig om in deze rook te slapen, overweeg dan de nacht elders door te brengen.

Geen levering afval en toegang contractors

1-jul-2018

In verband met de brand op onze locatie in Hengelo is het vooralsnog niet mogelijk om maandag 2 juli afval aan te leveren. Later in de avond is duidelijk of huishoudelijk restafval en gft-afval wel aangeleverd kan worden. Indien dit mogelijk is worden de transporteurs hier persoonlijk over geinformeerd. Maandag in de loop van de dag volgt informatie over het aanleveren op dinsdag 3 juli.

Voor meer informatie kunnen transporteurs contact opnemen met hun accountmanager, externe logistiek of deze website raadplegen.

Contractors
Zeker tot maandagochtend 6.00 uur is het ook voor contractors niet mogelijk het Twence-terrein te betreden. Via interne contactpersonen en deze website zal gecommuniceerd worden wanneer toegang tot het terrein weer mogelijk is.

Brand op terrein locatie Hengelo

1-jul-2018

Op dit moment woedt er een brand op het stortterrein van onze locatie in Hengelo. Wij betreuren deze situatie en doen er alles aan om het zo spoedig mogelijk op te lossen.

De externe communicatie verloopt via de Brandweer Twente. Wij verwijzen u naar hun communicatiekanalen voor actuele informatie. Zojuist is de volgende lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd.

Namens de directie van Twence,
Marc Kapteijn - Algemeen Directeur

 

Geen levering afval en toegang contractors

1-jul-2018

In verband met de brand op onze locatie in Hengelo is het vooralsnog niet mogelijk om maandag 2 juli afval aan te leveren. Later in de avond is duidelijk of huishoudelijk restafval en gft-afval wel aangeleverd kan worden. Indien dit mogelijk is worden de transporteurs hier persoonlijk over geinformeerd. Maandag in de loop van de dag volgt informatie over het aanleveren op dinsdag 3 juli.

Voor meer informatie kunnen transporteurs contact opnemen met hun accountmanager, externe logistiek of deze website raadplegen.

Contractors
Zeker tot maandagochtend 6.00 uur is het ook voor contractors niet mogelijk het Twence-terrein te betreden. Via interne contactpersonen en deze website zal gecommuniceerd worden wanneer toegang tot het terrein weer mogelijk is.