Twence open deur voor meisjes tijdens Girlsday

12-apr-2018

Meisjes van Carmelcollege De Grundel hebben vandaag een bezoek gebracht aan Twence. Dit bezoek maakt onderdeel uit van de landelijke Girlsday: een initiatief van VHTO voor meisjes van 10 tot 15 jaar met als doel om meisjes al op jonge leeftijd te interesseren voor bèta, techniek en ICT. Girlsday ten top bij Twence mét roze helm en afsluitend een hightea.

Eerste stappen in provinciaal inpassingsplan gezet

15-mrt-2018

De Provincie Overijssel is een procedure gestart om te komen tot een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor Elhorst-Vloedbelt, dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Hiermee wordt realisatie van de mestverwaardinginstallatie op deze locatie mogelijk gemaakt. Twence hoopt dat eind dit jaar de eerste schop de grond in kan. “Wij zijn blij dat de Provincie Overijssel onderstreept dat mestverwaarding bijdraagt aan realisatie van de duurzaamheidsambities op het gebied van energie en terugwinning van nutriënten. En helpt bij het oplossen van het mestoverschot in Twente” vertelt projectmanager Andy Roeloffzen.
 

17 maart landelijke compostdag

7-mrt-2018

Zaterdag 17 maart is de landelijke compostdag. Twence organiseert samen met Twente Milieu, Regio de Vallei en Avri de uitgifte van gratis compost in de deelnemende gemeenten van Twente, Gelderland en Rivierenland. Onder het motto 'gft afval scheiden, daar krijg je iets voor terug' bedanken we de huishoudens voor hun inspanningen om groente- fruit- en tuinafval en groenafval gescheiden aan te leveren.

Eerste warmtelevering is geslaagd

22-feb-2018

In de eerste weken van 2018 is er intensief gewerkt aan de ombouw van de biomassa-energiecentrale. Op 1 januari is de installatie stil gezet en recent is met succes de ketel afgeperst.

Stoomblazen geeft mogelijk geluidsoverlast

15-feb-2018

Van zaterdag 17 tot uiterlijk donderdag 22 februari 2018 worden de leidingen van de ketel van onze verbouwde biomassa-energiecentrale doorgeblazen met stoom. Dit is een noodzakelijke en vaste procedure die plaats vindt voor het opstarten van de ketel.

Solarcentury bouwt zonnepark Boeldershoek-West

14-feb-2018

Solarcentury uit Helmond–de bouwer van zonnepark Tienbunderweg- zal ook ons tweede zonnepark realiseren. Afgelopen week werd bekend dat zij de aanbesteding hebben gewonnen.

Twence aanwezig op congres Mineral Valley Twente

13-feb-2018

Op 22 februari 2018 organiseert Mineral Valley Twente een congres van 12.00 tot 17.00 uur in de Reggehof in Goor. Mineral Valley Twente stimuleert ondernemers en deskundigen om kennis en ervaring te delen voor een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen. Samen zoeken naar vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

Twence is als producent van grondstoffen, waaronder mineralen en duurzame energie, een trotse partner van Mineral Valley Twente.

Groene warmte voor de regio - verdrievoudiging opbrengst Biomassa-energiecentrale

12-feb-2018

Vanaf mei 2018 zal Twence –naast elektriciteit- ook 100% groene stoom en warmte leveren vanuit de biomassa-energiecentrale. De ombouw van deze 10 jaar oude centrale, die mede mogelijk is geworden door de toekenning van SDE+-subsidie, is in volle gang. Met de warmte kunnen bedrijven in onze omgeving en het stadsverwarmingsnet in Enschede een mooie verduurzamingsstap maken.

Twence in stuurgroep van Mineral Valley Twente

29-jan-2018

Mineral Valley Twente is een samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in Twente om de innovatie in de landbouw te versnellen. Mineral Valley richt zich op het verbeteren van de bodemgezondheid en het verwerken en hergebruiken van mest. Met zijn ervaring met compostering en vergisting én de ambities op het gebied van mestverwaarding en nutriëntenterugwinning is Twence een logische partner in dit initiatief. We hebben dan ook positief gereageerd op het verzoek om zitting te nemen in de stuurgroep.

‘Tienbunderweg’ in top-10 zonneparken 2017 RVO

29-jan-2018

Ons zonnepark ‘Tienbunderweg’ staat op plaats 8 van de top-10 grootste single site zonnestroom-projecten in Nederland, nieuw gerealiseerd in 2017! Dit mooie nieuws staat in het Nationaal Solar Trendrapport 2018.