Bron van duurzaamheid en energie

Samen meer kunnen bereiken met slimme oplossingen voor duurzaamheid en energie. Dat is de basis van waaruit Twence is opgericht door veertien Twentse gemeenten. Met een gezamenlijke visie op afvalwerking heeft de organisatie zich sinds 1986 ontwikkeld tot boegbeeld en inspirator op het gebied van de circulaire economie in Oost-Nederland.

De stabiele verankering bij 17 overheidsaandeelhouders is uniek en maakt het mogelijk om maatschappelijk rendement en impact op de regionale economie hand in hand te laten gaan met duurzame investeringen die zijn gericht op een circulaire economie. Hierdoor kan Overijssel voorop blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en worden regionale uitdagingen op onder meer het gebied van mestverwerking en zonne-energie, slagvaardig aangepakt. Ook als het gaat om educatie en innovatie staat Twence midden in de samenleving; van rondleidingen, het interesseren van jongeren voor techniekstudies en natuurbeheer tot samenwerkingen met ROC, Saxion hogeschool, Universiteit Twente en bedrijven.

De innovatieve installaties van Twence behalen een zeer hoog energetisch rendement waardoor het voor klanten in Nederland, Duitsland en Engeland aantrekkelijk is om van de diensten en producten van Twence gebruik te maken. De duurzame energie die we opwekken uit reststromen en biomassa is een bron voor regionale energie-intensieve bedrijvigheid op het gebied van slim verwarmen en koelen. En we voorzien er duizenden huishoudens mee van duurzame warmte en elektriciteit. Omgerekend naar huishoudens gaat het om de elektriciteit voor zo’n 164.000 huishoudens, warmte voor ruim 49.000 huishoudens en een jaarlijkse vermeden CO2-uitstoot van 344.000 ton door minder gebruik van fossiele brandstoffen. Deze getallen worden de komende jaren nog hoger!

Lees meer
Zelf zien

Wilt u zien wat Twence doet, kijk dan hier de bedrijfsfilm of bezoek ons voor een excursie. Kijk voor meer films over Twence op ons YouTube kanaal.

n8o2Rr2cdg4

Visie en Missie

‘Energie uit hernieuwbare bronnen is de energie van de toekomst.’ aldus Marc Kapteijn, directeur van Twence. ‘We investeren hier sterk in, met succes. Tegelijkertijd halen we met een zeer hoog rendement energie uit afval, dat van al het herbruikbare materiaal is ontdaan. Om uitputting van natuurlijke grond- en brandstoffen te voorkomen, is uitgebalanceerde benutting van alle materialen noodzakelijk. Afval is zo geen afval meer, maar een bron van energie en grondstoffen die de hele regio vergroent.’

Werken met, bij en voor Twence betekent iedere dag een bijdrage leveren aan duurzaamheid en energie-opwekking. Dit doen wij met passie en een duidelijke visie op de ontwikkeling van energiebronnen in onze maatschappij. Samen met onze klanten en aandeelhouders maken we rendement voor de samenleving. Dit doen we door als organisatie het initiatief te nemen, processen te verbeteren en maatschappelijk rendement te omarmen.

Missie
Twence staat voor hoogwaardige inzet van afval als bron van herbruikbare grondstoffen: wij maken afval hiertoe geschikt en brengen grondstoffen terug in de keten.

Bij het omzetten van afval in energie door verbranding blijft altijd een onbrandbaar deel over onder in de verbrandingsoven: de (bodem)as. Zelfs in deze as zitten bruikbare grondstoffen. Luc Boer, teamleider bodemasopwerkingsinstallatie: ‘hier bij Twence staat het neusje van de zalm op het gebied van bodemasopwerking. Dit hebben we samen met vooroplopende partijen uit de markt ontwikkeld. We halen de kleinste metaaldeeltjes, tot het formaat van een speldenknop, terug uit de verbrandingsresten van onze energiecentrale. Niet alleen ijzer, maar ook aluminium, zink en koper brengen we hiermee weer terug in de kringloop. En de bodemassen worden er zo zuiver van, dat ze straks als vervanger van zand en grind kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het maken van beton.’

Twence produceert energie uit hernieuwbare bronnen. Wij zetten restafval in voor energetische benutting, zolang dit nog de meest efficiënte vorm van gebruik is.

Gerwin Strieks, projectleider facilitair: ‘De mix van energie is wereldwijd aan het veranderen. Daarom investeren wij ook in bronnen waarbij afvalmateriaal niet als brandstof dient. Wij realiseren onder meer een zonnepark in Enschede. Binnenkort branden in deze regio in honderden huizen de lampen en draaien de wasmachines op onze groene zonnestroom. Dit is nog maar het begin!’.

Wij dragen bij aan verduurzaming van de samenleving door respect voor mens en milieu. Dit doen wij met passie, innovatief en bedrijfseconomisch verantwoord.

Jorien Hanning, HR adviseur: ‘Mensen die met plezier hun werk doen leveren optimale prestaties. We kijken dan ook altijd naar het effect van ons handelen, wat het op lange termijn oplevert voor de samenleving en de regio Twente in het bijzonder. Een stapje groter denken, creatieve oplossingen zoeken en zien dat wat je doet verschil maakt, daar worden we hier bij Twence blij van!’

Lees meer

Jaarverslagen

Elk jaar publiceren wij een financieel jaarverslag en een publieksjaarverslag. Het pdf-document kunt u hiernaast downloaden. Het publieksjaarverslag 2020 is ook online in te zien via http://jaarverslag.twence.nl

Strategisch beleidsplan

Het Strategisch beleidsplan van Twence is in nauwe samenwerking met onze aandeelhouders opgesteld en geeft de strategische doelstellingen en strategie weer, waaraan Twence van 2020 tot 2023 werkt.

Certificering

Dekra Certification B.V.:

  • ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem
  • ISO 45001:2018 Managementsysteem voor gezond en veilig werken
  • Statement Entsorgungsfachbetrieb (EfbV) o.b.v. ISO14001:2015
  • Beoordelingsrichtlijn Keurcompost

KIWA N.V.

  • KOMO Productcertificaat
  • AEC-bodemas op grond van BRL 2307
  • FPC-certificaat voor AEC-bodemas (= certificaat van de Fabriekseigen Productie Controle in het kader van de CE-markering)

QS Certification

  • Better Biomass NTA 8080

Unie van Bosgroepen

  • FSC-bosbeheer (Forest Stewardship Council)
Actuele wachttijden

Actuele wachttijden