Twence als werkgever

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor ons vanzelfsprekend. Medewerkers worden ingezet op hun kracht en passie. Ze krijgen een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en het inbrengen van eigen kennis en ervaring. Eigenaarschap noemen we dat bij Twence.

Iedereen staat aan het roer van zijn eigen loopbaan en heeft zijn eigen loopbaanplan. Duurzame inzetbaarheid en veilig werken vormen de kern. Daarom besteden we aandacht aan ieders vitaliteit, motivatie en manier van werken. Dit ondersteunen we door regelmatig de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan trainingen of workshops die bijdragen aan een gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling.

In de medewerkersonderzoeken van de afgelopen jaren scoren we hoog op trots op ons werk en ruimte voor ontwikkeling. We doen er alles aan om dit te behouden, want onze mensen zijn onze belangrijkste factor om succesvol te zijn.

Twence is een energieke organisatie, die op effectieve manier werkt aan maatschappelijke doelen. Om helder te hebben waar we voor staan hebben we onze kernwaarden vastgelegd. Deze helpen ons om onze doelen te realiseren.

Passie
Wij werken met energie en plezier aan zaken waarop we trots zijn. Dit doen we door samen de schouders eronder te zetten en elkaars talenten te benutten.

Daadkracht
Wij werken resultaatgericht aan onze taak op basis van heldere doelen, duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We werken vanuit eigenaarschap en zijn proactief.

Vertrouwen
Wij werken vanuit vertrouwen, op een open en eerlijke manier met elkaar in een veilige omgeving. Wij spreken ons uit en elkaar aan, waarbij ruimte is om te leren van gemaakte fouten.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Uiteraard bieden wij een passend salaris en uitstekende, moderne arbeidsvoorwaarden, waaronder een resultaatafhankelijke beloning, bijdrage in de ANW- en WIA-verzekering en een ABP-pensioen. Wij hanteren de CAO - Grondstoffen Energie en Omgeving.

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van Twence eerlijk, respectvol en integer handelen. Om helder te hebben wat we hieronder verstaan, hebben we een gedragscode opgesteld

Stage of afstuderen

Wij vinden het belangrijk dat studenten praktijkervaring op kunnen doen. Studenten bieden ons bovendien een frisse kijk op zaken! Daarom hebben wij binnen Twence verschillende stage- en afstudeerplekken.

Wij hebben met veel onderwijsinstellingen in de regio contact over stage- en afstudeerplekken. Hebben wij nog geen contact met jouw onderwijsinstelling en zoek je een plek, mail dan naar sollicitaties@twence.nl.

Lees meer