Directeur Marc Kapteijn geïnterviewd door Tubantia

Twence-directeur over vele branden: ‘We hebben onze processen op orde’

HENGELO - Dat er branden ontstaan bij Twence moeten we niet accepteren, zegt directeur Marc Kapteijn van de Twentse afvalverwerker. „Maar het risico op broei de komende maanden, kun je nooit helemaal wegnemen.”

Marc Kapteijn Twence

Kapteijn voelt zich geroepen iets uit te leggen over de vele branden die het bedrijf vorig en dit jaar teisterden. Deels omdat Twence een publiek bedrijf is en daarmee ook verantwoording schuldig is aan het publiek, maar ook omdat hij voor zijn personeel wil staan.

De indruk is dat Twence de situatie niet onder controle heeft.

„Sinds de grote brand van vorig jaar is er een hele trits aan maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat kleine branden niet meer tot grote kunnen uitgroeien. Je moet ook onderscheid maken tussen een brand en een brandje. De afgelopen twee weken waren er twee kleine brandjes, waarvoor de brandweer dan wel groot uitrukt. Het bléven ook kleine brandjes. Dan kun je constateren dat de signalering goed heeft gewerkt.”

Maar sinds 2017 is het aantal branden sterk toegenomen. Vooral in 2018.

„We hebben meegemaakt dat een trailer kwam aanrijden waarin al brand woedde. Dat melden we dan ook gewoon. Nee, het is niet zo dat er nu meer gemeld wordt dan vroeger. Het is gewoon zo dat dit type branden is toegenomen. Het is een landelijk fenomeen.”

Dus we moeten branden maar accepteren?

„Nee, alles moet gericht zijn op het streven naar nul. Maar risico op broei kun je nooit helemaal uitsluiten. Het zal nooit helemaal nul zijn. We moeten de komende maanden nog door zien te komen.”

Toch niet onder controle dus?

„We zijn een zorgvuldig bedrijf en hebben onze processen echt wel op orde. Onze verzekeraar is daarin een belangrijke partner. Hun beoordeling is dat wij progressie boeken, dat wij investeren in veiligheid. De premie is ook slechts licht gestegen. Nee, het publiek gaat de branden niet merken in de afvalstoffenheffing en de gemeenten niet in de winstuitkering.”

Maar het oordeel was vorig jaar toch dat er te veel bedrijfsafval lag?

„Vorig jaar, en dat is inderdaad voortschrijdend inzicht, hadden we gewoon te veel. Het was ruim 100.000 ton en dat is nu al met 35 procent afgebouwd. Maar dat moet nog verder naar beneden. De toevoer van Engels afval wordt ook afgebouwd. We hebben wel een voorraad nodig, om de continuïteit van de afvalenergiecentrale te kunnen waarborgen, maar een kleinere.”

Gft niet meer in de oven
Groente-, fruit- en tuinafval wordt vanaf 1 augustus niet meer verbrand door Twence. Verbranden van gft mag ook net, maar Twence was daartoe genoodzaakt doordat de composteringsinstallatie op 26 mei door brand werd verwoest. Inmiddels zijn weer voldoende zogenoemde ‘composteringstunnels’ in gebruik genomen om bijna al het gft weer op de gebruikelijke manier te verwerken. Het is de bedoeling dat er vanaf volgend voorjaar wordt gewerkt aan een geheel nieuwe composteringsinstallatie, die vanaf september of oktober 2020 volop in bedrijf is.

https://www.tubantia.nl/hengelo/twence-directeur-over-vele-branden-we-hebben-onze-br-processen-op-orde~af151ca7/