Nieuwe beplanting rond stoomleiding naar Nouryon

4-sep-2019

De stoomleiding tussen Twence en Nouryon vormt de overgang van het industrieterrein rond Hengelo naar het fraaie landelijke gebied van Twekkelo. In overleg met vertegenwoordigers van omwonenden, stichting behoud Twekkelo en natuur- en milieuraden laten we rond deze leiding nieuwe beplanting aanbrengen. Ook krijgt een deel van de leiding een nieuwe, zwarte gecoate beplating.