Eerste stappen in provinciaal inpassingsplan gezet

15-mrt-2018

De Provincie Overijssel is een procedure gestart om te komen tot een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor Elhorst-Vloedbelt, dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Hiermee wordt realisatie van de mestverwaardinginstallatie op deze locatie mogelijk gemaakt. Twence hoopt dat eind dit jaar de eerste schop de grond in kan. “Wij zijn blij dat de Provincie Overijssel onderstreept dat mestverwaarding bijdraagt aan realisatie van de duurzaamheidsambities op het gebied van energie en terugwinning van nutriënten. En helpt bij het oplossen van het mestoverschot in Twente” vertelt projectmanager Andy Roeloffzen.