RIVM-rapport beschikbaar

19-jul-2018

De gemeente Hengelo heeft het volgende gepubliceerd:

De rapportage van het RIVM is afgerond. Het RIVM adviseert om het gebied met dioxines scherper in beeld te brengen. Dat betekent dat er extra controlemetingen moeten worden uitgevoerd. De provincie Overijssel is bevoegd gezag. De provincie voert op dit moment overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de aard en omvang van deze metingen. Deze afspraken worden op korte termijn verwacht. Tot nadere orde wordt nog steeds geadviseerd om vee binnen te houden, te wachten op een fikse regenbui of eventueel het land te beregenen. 

Vragen hierover kunt u stellen via het Meldpunt Overijssel: meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423). Het publieksnummer van de NVWA is 0900 - 03 88  

Klik hier voor het volledige bericht.