Verkenning Regionaal Warmtenet

14-jul-2021

Om onze klimaatdoelen in 2030 en 2050 te realiseren, zoeken we in Nederland naar nieuwe mogelijkheden om de gebouwde omgeving duurzaam te verwarmen. Op termijn moeten we van het aardgas af. Twentse gemeenten hebben in de Regionale Energiestrategie afspraken gemaakt over de regionale bijdrage aan het Klimaatakkoord. Eén onderdeel daarvan is de warmtetransitie. Duurzame restwarmte via een toekomstbestendig regionaal warmtenet kan hiervoor de oplossing bieden.