Twence boekt positief resultaat over 2020

23-apr-2021

In de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. De netto-omzet over 2020 bedroeg € 115,2 miljoen met een positief resultaat (na belastingen) van € 10,8 miljoen. Om jaarrekening technische redenen is dit resultaat in het jaarverslag gesplitst in het resultaat 2020 (€ 8,8 miljoen) en met terugwerkende kracht over het jaar 2019 (€ 2,0 miljoen). De invloeden van COVID-19 hebben zowel effect gehad op de financiële situatie als op de bedrijfsvoering. Door adequate maatregelen is de impact echter beperkt gebleven.