Preventieve maatregelen in verband met brand Twence opgeheven

27-jul-2018

Klik hier voor de bijgewerkte vraag en antwoord over de brand op de website van de gemeente Hengelo. 

Provincie Overijssel heeft zojuist het volgende persbericht uitgestuurd:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op vrijdag 20 juli 2018 aanvullende metingen uitgevoerd in het gebied tot aan 5 kilometer benedenwinds de brand bij Twence. De metingen laten zien dat de dioxinewaarden op de gewassen in het gebied, buiten het grondgebied van Twence, weer onder de wettelijke norm liggen. Alleen op het grondgebied van Twence zijn nog verhoogde concentraties dioxine gevonden. Dit betekent dat vee naar buiten kan en gewassen geoogst kunnen worden. De preventieve maatregelen zijn per direct opgeheven.