Verduurzaming kastuinbouw in de kop van Overijssel

21-nov-2018

Bij gelegenheid van de oprichting van de Stichting ‘KKP Energieneutraal 2030’ op 20 november jl. lichtte Twence toe hoe CO2 uit de afvalenergiecentrale kan bijdragen aan verduurzaming van de kastuinbouw. Manager Projecten Ronald de Vries verhelderde Twence’ gevorderde plannen voor het afvangen en herbruikbaar maken van CO2 en het nut daarvan voor de toekomst.