De warmtetransitie: in Twente doen we dat samen!

8-dec-2020

Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=-Oi2cuUwn4k

Twence, Cogas en Ennatuurlijk kijken terug op een succesvolle workshop Slagkracht door Ketensamenwerking, die we op 3 december verzorgden tijdens de warmteweken van het Nationaal Warmtecongres. Tijdens de workshop gingen we dieper in op ketensamenwerking, ontwikkeldilemma’s en verkenningen met gemeenten, Provincie Overijssel en andere marktpartijen. Bij de warmtetransitie komt veel kijken, waarbij een slagvaardige samenwerking essentieel is voor succes!