Benoeming directeur Innovatie & Projecten Twence

26-mei-2020

Inzetten op ontwikkelkracht

Met ingang van 1 juni 2020 wordt Bert Frowijn benoemd als directeur Innovatie & Projecten van Twence.