Grof huishoudelijk, bouw- en sloopafval verwerken

In grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval zitten nog veel waardevolle grondstoffen. Bij Twence halen we er nog veel materialen uit die hergebruikt kunnen worden. Hoe gaat dat proces in zijn werk?

Huishoudelijk afval en bedrijfsafval 02 thumb
Huishoudelijk afval Twence

Zo verwerken wij grof huishoudelijk en bouw- en sloopafval

Het afval dat vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden verwerken we bij Twence. Ook het grof huishoudelijk afval, dat bij de afvalbrengpunten wordt ingezameld, over is bij kringloopbedrijven of vrijkomt bij bijvoorbeeld woningontruimingen komt bij ons binnen. Om waardevolle materialen uit dit afval te kunnen halen, sorteren we het afval eerst. Dat gebeurt in onze afvalscheidingsinstallatie. Vandaaruit vindt het afval zijn weg intern of naar verwerkers die de grondstoffen recyclen of verwerken tot nieuwe producten. Bij onze interne verwerkingsprocessen wordt dit afval verwerkt tot grondstoffen en energie.

Voor het verwerken van het grove afval hebben we maar liefst 3 installaties nodig: de afvalscheidingsinstallatie, de biomassa-energiecentrale en de afvalenergiecentrale. In onderstaand schema zie je in één oogopslag welk grof afval er bij ons binnenkomt, naar welke installatie het gaat en welke nieuwe grondstoffen en energie we van de input maken. Vervolgens lichten we de belangrijkste installaties kort toe.

TAS kabels Twence

Afvalscheidingsinstallatie (TAS)

Bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval verwerken wij in onze scheidingsinstallatie tot herbruikbare deelstromen. Denk hierbij aan metalen, hout, puin, zand, tapijt, gips, papier, karton en kunststoffen. De verschillende scheidingstechnieken op grootte, vorm, gewicht, kleur, magnetisme en ook nog handmatig, zorgen er samen voor dat we een groot deel terugwinnen. Materialen die na scheiding niet herbruikbaar blijken, worden ingezet als brandstof in onze afvalenergiecentrale of – als het om bijvoorbeeld houtafval gaat – brandstof voor de biomassa-energiecentrale. Recyclebare materialen worden door externe partijen geschikt gemaakt voor hergebruik.

Afvalenergiecentrale twence 3

Afvalenergiecentrale (AEC)

Afval dat niet verder sorteerbaar of herbruikbaar is, gaat vanuit de afvalscheidingsinstallatie naar onze afvalenergiecentrale. Na verbranding blijven bodemassen achter die in onze bodemasinstallatie verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen. Het verbrandingsproces levert veel energie op. Deze energie zetten we om in duurzame energie: stoom, warm water en elektriciteit voor de regio. De vrijkomende rookgassen maken we zo schoon mogelijk.

110726 SGF 8946 TW web

Biomassa-energiecentrale (BEC)

In de biomassa-energiecentrale verbranden we het hout, afkomstig uit de afvalscheidingsinstallatie, dat niet meer herbruikbaar is. De ketelwanden van de BEC zijn voorzien van met water gevulde buizen, die de warmte van het vuur omzetten in stoom en warm water. Ook wekken we er elektriciteit mee op. Omdat het verbrandingsmateriaal geen fossiele brandstoffen bevat, geldt deze elektriciteit als 100% groen. De elektriciteit, stoom en het warme water leveren we als duurzame energie aan de regio.

COX 9911

Afzet bij externe verwerkers

Naast onze eigen processen, bieden we ook recyclebare deelstromen aan externe verwerkers aan. Zo gaat het papier en karton naar een regionale papierrecycler en kunnen de vezels van tapijt toegepast worden in nieuwe cradle-to-cradle tapijten. Ook gips leent zich perfect voor een tweede leven en glas is zelfs oneindig recylebaar. Hoe beter wij in staat zijn om waardevolle grondstoffen uit het afval te sorteren, hoe groter we de stappen kunnen zetten naar een circulaire economie.

Dit maken we van grof huishoudelijk én bouw- en sloopafval!

En dit maken wij van grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval