Circulaire economie

Grondstoffen terugbrengen in de kringloop. Meer en beter. We proberen steeds een volgende stap te maken om de keten te sluiten en zo hoogwaardig mogelijke grondstoffen te produceren uit afval en biomassa. Dat is onze uitdaging voor een duurzame samenleving.

Circulaire economie Twence 3 thumb

Wat is een circulaire economie?

In de meest ideale wereld is onze wereld volledig circulair. Afval bestaat dan niet meer en alle grondstoffen worden opnieuw gebruikt. Deze grondstoffen komen voort uit afval dat we zodanig bewerken, dat we het weer voor nieuwe producten kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor voeding, woningen, kleding en elektrische apparatuur. Op dit moment blijft een stroom restafval over waar we niets mee kunnen. Inmiddels beseft iedereen wel dat er wat moet gebeuren en hebben we in de EU een ambitie afgesproken: in 2050 zijn we 100% circulair.

Circulaire economie Twence 4 thumb

Besparen op fossiele grondstoffen

Hoe meer grondstoffen we uit afval halen en terugbrengen in de kringloop, hoe meer we besparen op fossiele grondstoffen. Dat houdt dus in: minder inzet van gas, olie, hout of metalen. Zo zijn we zuinig op onze aarde.

Twence & de circulaire economie

Twence staat midden in de circulaire keten. Als er in de toekomst geen afval meer bestaat, dan moeten we dus vandaag nadenken hoe we vanuit afval nieuwe grondstoffen en energie kunnen maken. We staan aan het begin van de transitie en het duurt nog jaren voordat we in de buurt komen van de wereldwijde ambitie. We zijn goed op weg. We richten ons op afvalverwerking, het opwekken en leveren van duurzame energie en het maken van circulaire grondstoffen.

CO2 afvangen glastuinbouw Twence thumb

Grondstoffen terugbrengen

Gft-afval wordt verwerkt tot compost, dat we terugbrengen op het land om zo de bodem te verbeteren. Schone, gewassen bodemas, dat overblijft na verbranding van restafval, wordt ingezet in de wegenbouw. De metalen winnen we terug en vinden hun weg naar onder andere de staalbouw. Zand, grind, gips, beton, hout en plastic wordt gesorteerd uit grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. Deze stromen gebruiken afnemers weer in het productieproces voor nieuwe materialen. En wist je dat we de CO2 afvangen, bij verbranding van afval? Daar maken we grondstoffen van voor gebruik in onze eigen processen en we vervloeien het om af te zetten naar bijvoorbeeld de glastuinbouw. Ook verwerken we het regionale mestoverschot tot kunstmestvervangers en bodemverbeteraars, waar de landbouw weer z’n voordeel mee kan doen. En dat is nog niet alles. Van houtsnippers maken we pyrolyse-olie, een grondstof die aardolie vervangt in productieprocessen van de industrie. Zo zie je maar. We maken van elke afvalstroom weer een nieuwe grondstof. Zo werken wij aan de verduurzaming van de regio.

Kijk bij Onze processen hoe we van afval tot nieuwe grondstoffen en duurzame energie komen.

Onze innovaties voor een circulaire economie

Bij Twence zijn we continu bezig om te ontdekken hoe we onze reststromen zo goed mogelijk kunnen terugbrengen in de kringloop. Bekijk hieronder aan welke innovaties we momenteel werken.

Feiten

Circulaire economie
Hernieuwbaar
We brengen grondstoffen opnieuw in de kringloop. Zo sluiten we de materialenkringloop.
Nieuwe grondstoffen
Nieuw
Uit afvalstromen vervaardigen we nieuwe, hoogwaardige grondstoffen als basis voor producten.
Aardolie besparing
Reductie
Door grondstoffen te hergebruiken, hoeven we geen nieuwe fossiele grondstoffen te winnen.

Nieuws en projecten over de circulaire economie

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over de circulaire economie? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Leendert Tamboer LinkedIn