Twence, goed georganiseerd!

Bij Twence is het goed geregeld. We werken met bevlogen mensen die ieder hun eigen rol en taken hebben. Maak kennis met onze organisatie.

Organisatie Twence thumb

Duurzaamheidsbedrijf

We leveren een aanzienlijke bijdrage aan de energie- en grondstoffentransitie. Dat doen we samen met onze aandeelhouders en partners. De dagelijkse leiding ligt bij het directieteam, gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. Ook kent Twence een actieve ondernemingsraad. Met het vertrouwen van onze aandeelhoudende gemeenten en samenwerkingspartners kunnen wij onze duurzaamheidsambities realiseren.

DT samengesteld beeld

Leiding & Toezicht

De dagelijkse leiding van Twence bestaat uit:


Dr. Marc Kapteijn, Algemeen directeur

Richard te Riet, Financieel directeur

Ing. Bert Zwierenberg, Directeur Operations

Ir. Bert Frowijn, Commercieel directeur

Rv C Twence thumb

Raad van Commissarissen


Wim van den Brink, Voorzitter RvC, profiel

Helga Scholtz, Lid RvC, profiel

Ineke van Oldeniel, Lid RvC, profiel

Joanne Zwueste, Lid RvC, profiel

Marcel Wildschut, Lid RvC, profiel

Aandeelhouders

Aandeelhouders

Twence heeft een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van een circulaire economie in de (eu)regio en investeert, samen met aandeelhouders en partners, in de transitie naar een duurzame samenleving. De stabiele verankering bij 15 overheidsaandeelhouders is uniek en maakt het mogelijk om maatschappelijk rendement en impact op de regionale economie, hand in hand te laten gaan met duurzame investeringen die zijn gericht op duurzame energie en een circulaire economie. Onze aandeelhouders bestaan uit 14 Twentse gemeenten en de Achterhoekse gemeente Berkelland. Stadt Münster (Duitsland) is voornemens toe te treden als aandeelhouder van Twence. Sinds 2019 hebben de aandeelhouders van Twence een communale samenwerking met de Stadt Münster.

Bouwen aan een duurzame toekomst

Van stortlocatie naar afvalverwerker en duurzaamheidsbedrijf. Dat is de ontwikkeling die we als Twence hebben doorgemaakt. We bouwen verder aan een duurzame toekomst met nieuwe innovatieve oplossingen. Met z’n allen werken we hard aan de continuïteit en groei van ons mooie bedrijf. Met een duidelijke missie: verduurzaming van vandaag en morgen! Wij werken met veel passie, energie en plezier aan zaken waar we trots op zijn. Samen zorgen we al meer dan 20 jaar voor energie en warmte in de regio Twente.

Van stortlocatie naar afvalverwerker en duurzaamheidsbedrijf

Tumbnail website 20 jaar Twence

Documenten downloaden

Pdf-documenten van voorwaarden, reglementen, statuten, gedragscode e.d. kunt u hieronder downloaden. Elk jaar publiceren wij een jaarverslag. Het pdf-document kunt u hier downloaden.

Downloads

Strategisch Beleidsplan Twence 2024-2027

 1. Strategisch Beleidsplan 2024 - 2027 Download

Download onze belangrijkste documenten

 1. Algemene voorwaarden Twence Download
 2. Corporate governance code Download
 3. Statuten Twence Holding Download
 4. Structuur vennootschap Download
 5. Twence gedragscode Download
 6. Reglement Raad van Commissarissen Download
 7. Profielschets RvC Download
 8. Taakverdeling Raad van Commissarissen Download
 9. Reglement Selectie en benoemingscommissie RvC Download
 10. Reglement Remuneratiecommissie RvC Download
 11. Reglement Technische Commissie RvC Download
 12. Reglement Auditcommissie RvC Download
 13. Rooster van aftreden RvC Download
 14. Klokkenluidersregeling Download