Onze projecten

Ontdek aan welke innovatieve en strategisch belangrijke projecten we momenteel werken. Een overzicht.

Elektriciteitsnet Twence thumb

Onze innovatieve projecten

Bij Twence werken we voortdurend aan het verduurzamen van onze samenleving. We zijn nieuwsgierig, ontdekken nieuwe wegen en slaan met partners in de keten de handen ineen om oplossingen ook daadwerkelijk om te zetten in concrete projecten. Deze projecten leveren een bijdrage aan drie ontwikkellijnen die ervoor moeten zorgen dat we in 2050 als samenleving circulair zijn: het opwekken en leveren van duurzame energie, een circulaire economie en een biobased economy. Lees bij onze innovaties meer over deze drie ontwikkellijnen en welke innovaties daaruit voortvloeien.

Zie jij kans om aan te haken, nieuwe kennis toe te passen of wil je op een andere manier bijdragen aan onze projecten? We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen!