Onze innovaties

Bij Twence staat een duurzame, circulaire en biobased samenleving centraal. Dankzij innovaties en nieuwe technologieën brengen we uit afval en biomassa steeds meer grondstoffen terug in de kringloop. Daarnaast groeit de energieopbrengst uit afval, biomassa en zon. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen.

4 Onze processen CO2 afvangstinstallatie Twence thumb

Ontwikkellijnen voor innovaties

Onze bijdrage aan de verduurzaming van het energiegebruik en het leveren en meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa is uitgewerkt in drie ontwikkellijnen: Duurzame energie, Circulaire economie en Biobased economy. Hier ontwikkelen we nieuwe ideeën en vloeien onze innovaties uit voort. Of het nu gaat om het leveren van warmte, het produceren van nieuwe grondstoffen uit mest of het terugwinnen van metalen voor gebruik in nieuwe producten. Ook dragen ze bij aan onze strategische keuzes:

  • Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening.
  • Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om daarmee de grondstofkringlopen te sluiten.

Lees meer over onze processen en projecten