Verwerken huishoudelijk restafval en bedrijfsafval

Huishoudelijk restafval en bedrijfsafval wordt bij Twence aangeleverd. Daar produceren wij energie en grondstoffen van. Hoe gaat dat proces in zijn werk?

Proces afval verwerken Twence 3 thumb

Zo verwerken wij huishoudelijk restafval en bedrijfsafval

Huishoudelijk restafval blijft over nadat onder andere gft, plastic, papier en glas gescheiden zijn ingezameld. Dit huishoudelijke restafval uit jouw grijze afvalbak die jij aan straat zet of uit de ondergrondse container wordt door de afvalinzamelaar naar Twence gebracht. Ook bedrijfsafval wordt bij ons aangeleverd. In onze afvalenergiecentrale verwerken we het afval via onze verbrandingsoven tot energie en halen we er waardevolle grondstoffen uit. De energie die we leveren bestaat uit elektriciteit, stoom en warm water. En de grondstoffen die we terugwinnen? We vangen CO2 af en halen de metalen eruit (zo klein als een nietje). Dan blijft er bodemas over.

Afvalenergiecentrale Twence 2

Afvalenergiecentrale (AEC)

Niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval wordt aangeleverd in onze afvalenergiecentrale. Hier wordt het afval verbrand. Na verbranding blijven bodemassen achter die in onze bodemasinstallatie verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen. Het verbrandingsproces levert veel energie op. Deze energie zetten we om in duurzame energie: stoom, warm water en elektriciteit voor de regio. De vrijkomende rookgassen maken we zo schoon mogelijk. We noemen dit proces rookgasreiniging. De stoom (140 graden Celcius) die uit de schoorsteen komt, is dus zo veel mogelijk ontdaan van schadelijke stoffen. Je ziet dus voornamelijk waterdamp uit onze schoorsteen komen.

En dit maken we van huishoudelijk rest- en bedrijfsafval!

En dit maken wij van huishoudelijk restafval en bedrijfsafval