Biobased economy

Binnen de biobased economy hebben we als doelstelling om grondstoffen te produceren uit biomassa. Op dit moment worden veel grondstoffen nog geproduceerd uit aardolie en zijn daarmee dus van fossiele herkomst.

Biobased economy Twence 1 thumb

Wat is een biobased economy?

Biomassa is plantaardig of dierlijk materiaal, dat via een bewerkingsstap omgezet kan worden in, of bewerkt kan worden tot een grondstof. Gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie kunnen op deze wijze ook ingezet worden voor niet-voedseltoepassingen. Je kunt dan denken aan de productie van materialen, chemicaliƫn en transportbrandstoffen. Dat is een biobased economy. Een kringloop gebaseerd op biomassa. We gaan dus niet meer uit van het winnen van fossiele grondstoffen zoals olie en gas, maar kijken hoe we biomassa kunnen inzetten als grondstof voor nieuwe producten.

Biomassa biobased economy Twence thumb

Waarvoor gebruiken we biomassa?

Biomassa is dus de verzamelnaam voor gewassen die op landbouwgrond of in de zee groeien, en andere organische materialen die vrijkomen bij de bewerking van het land, bij een productieproces of na het gebruik van een product. Denk daarbij aan mest, afvalhout, gft en zuiveringsslib. Vooral de organische materialen uit afval zijn voor Twence bijzonder interessant om te verwaarden tot hernieuwde grondstoffen en energie. We kunnen deze reststromen namelijk omzetten in bijvoorbeeld brandstof en biogas. Van hout kunnen we ook olie maken. Dat doen we onder andere bij Empyro, onze pyrolyse-installatie.

Onze innovaties voor een biobased economy

Bij Twence bekijken we continu hoe we reststromen uit de maatschappij zo goed mogelijk kunnen terugbrengen in de kringloop. Onze mestverwaardingsinstallatie is hier een uitstekend voorbeeld van. Nederland heeft een mestoverschot, wat voor een toekomstbestendige veehouderijsector opgelost moet worden. Uit varkensmest halen we nieuwe grondstoffen, denk aan kalium- en fosfaatmeststof, die als bodemverbeteraar of kunstmestvervanger weer ingezet worden in de landbouw. Daarnaast komt er bij de vergisting van de mest biogas vrij, waarmee we nog eens 3.000 huishoudens voorzien van groen gas. Een ander voorbeeld is het vetzuren uit gft-afval halen die als grondstof kunnen dienen voor bioplastics en als eiwit voor de voedingsindustrie. Daarnaast maken we bij Empyro van afvalhout, zoals zaagsel, pyrolyse-olie die aardgas vervangt in stoomketels. Bekijk hieronder aan welke innovaties we momenteel werken.

Feiten

100 herbruikbaar
Hernieuwbaar
Biomassa van plantaardige en organische herkomst is heel goed herbruikbaar. Grondstoffen die hieruit gehaald worden, zorgen niet voor uitputting van de aarde. Je brengt ze weer opnieuw in de kringloop.
CO2 reductie
CO2-reductie
Door grondstoffen terug te winnen, hoeven we geen nieuwe fossiele grondstoffen te winnen.
CO2
CO2 als nieuwe grondstof
Door CO2 af te vangen, kunnen we het opnieuw inzetten als een grondstof. Daarmee dragen we bij aan het verminderen van de uitstoot van de CO2 en kunnen we kringlopen sluiten.

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over de biobased economy? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Leendert Tamboer LinkedIn